Facebook
From Burly Curlew, 8 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 108
 1. stop x
 2. 2:3
 3. 2części zlota
 4. 3 części srebra
 5. 5 części razem
 6. 2/5 x    ilość zlota w stopie x
 7. stop y
 8. 3:7
 9. 3 częsci zlota
 10. 7 częsci srebra
 11. 10 częsci razem
 12. 3/10 y  ilośc zlota w stopie y
 13. nowy stop
 14. a)
 15. 8kg  masa stopu
 16. 5:11
 17. 5 częsci zlota
 18. 11 częsci srebra
 19. 16 części razem
 20. 5/16 *8kg=5*8/16kg=5/2=2,5 kg  ilość zlota w nowym stopie
 21. b)
 22. 2/5 x+3/10 y  =0,4x+0,3y
 23. c)
 24. x+y=8
 25. 0,4x+0,3y=2,5