Facebook
From Obese Baboon, 2 Years ago, written in C.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 249
 1. #include<stdio.h>
 2. #include<conio.h>
 3. #include<stdlib.h>
 4.  
 5. struct obrazek
 6. {
 7.         char tytul[30];
 8.         char format[2];
 9.         int szerokosc;
 10.         int wysokosc;
 11.         int glebokosc;
 12.         int **dane;
 13. };
 14. void komentarze(FILE *obraz)
 15. {
 16.         char a;
 17.         char kom[120];
 18.         do
 19.     {
 20.                 while (fscanf(obraz, "%c", &a) && (a == 32 || a == 'n' || a == ''));//pomija spacje konce lini
 21.                 if (a == '#')
 22.         {
 23.                         fgets(kom, 120, obraz);
 24.                 }
 25.  
 26.                 else
 27.         {
 28.                         fseek(obraz, -1, SEEK_CUR);//znak zostal juz pobrany do sprawdzenia, a jesli nie jest # to chcemy go pobrac jeszcze raz do zapisu
 29.                 }
 30.         }
 31.         while ((fscanf(obraz, "%c", &a) && (a == 32 || a == 'n' || a == '')));
 32.         fseek(obraz, -1, SEEK_CUR);
 33. }
 34. void alokacja( struct obrazek*tablica, int szer, int wys)
 35. {
 36.         int i = 0;
 37.         int j = 0;
 38.     tablica->dane= realloc(0, wys* sizeof(tablica->dane));
 39.     for (i; i < wys; i++)
 40.     {
 41.                 tablica->dane[i]= realloc(0, szer * sizeof(tablica->dane[i]));
 42.         }
 43. }
 44. void wczytywanieobrazu(struct obrazek* tablica, int rozmiar)
 45. {
 46.         char nazwa[120];
 47.         char nazwa2[200];
 48.         int i = 0;
 49.         int j = 0;
 50.         int n;
 51.         char c;
 52.  
 53.         printf("podaj nazwe obrazu do odczytu n");
 54.         scanf("%s", &tablica->tytul);
 55.         strcpy(nazwa, tablica->tytul);
 56.         strcat(nazwa, ".pgm");
 57.         while ((c = getchar()) != 'n' && c != EOF);
 58.         FILE*obraz;
 59.         obraz = fopen(nazwa, "r");
 60.  
 61.         if ((obraz = fopen(nazwa, "r")) == NULL)
 62.     {
 63.                 printf("blad przy odzycie pliku, podaj nazwe jeszcze raz n");
 64.         }
 65.         fseek(obraz, 0, SEEK_SET);
 66.  
 67.         komentarze( obraz);
 68.         fscanf(obraz, "%c ", &tablica->format[0]); //zapis pierwszego znaku
 69.         komentarze(obraz);
 70.         fscanf(obraz, "%c ", &tablica->format[1]); // zapis drugiego znaku
 71.         komentarze(obraz);
 72.         fscanf(obraz, "%d", &tablica->szerokosc);
 73.         komentarze(obraz);
 74.         fscanf(obraz, "%d", &tablica->wysokosc);
 75.         komentarze(obraz);
 76.         fscanf(obraz, "%d ", &tablica->glebokosc);
 77.  
 78.         //rozpoczecie zapisu samego obrazu
 79.  
 80.         alokacja( tablica, tablica->szerokosc, tablica->wysokosc);
 81.  
 82.  
 83.         for (i; i < tablica->wysokosc; i++)
 84.         {
 85.                 for (j; j < tablica->szerokosc; j++)
 86.         {
 87.                         komentarze(obraz);
 88.                         fscanf(obraz, "%d ", &n);
 89.                         tablica->dane[i][j] = n;
 90.                 }
 91.                 j = 0;
 92.         }
 93.         fclose(obraz);
 94.         }
 95.  
 96. void dodawanieObrazu(struct obrazek* tablica, struct obrazek *struktury, int rozmiar)
 97. {
 98.         int i = 0;
 99.         int j = 0;
 100.         struct obrazek *pomoc;
 101.         pomoc = &struktury[rozmiar - 1];
 102.         struktury[rozmiar - 1].format[0] = tablica->format[0];
 103.     struktury[rozmiar - 1].format[1] = tablica->format[1];
 104.         struktury[rozmiar - 1].wysokosc = tablica->wysokosc;
 105.         struktury[rozmiar - 1].szerokosc = tablica->szerokosc;
 106.         struktury[rozmiar - 1].glebokosc = tablica->glebokosc;
 107.         alokacja(pomoc, tablica->szerokosc, tablica->wysokosc);
 108.         for (i; i < tablica->wysokosc; i++)
 109.         {
 110.                 for (j; j < tablica->szerokosc; j++)
 111.         {
 112.                         struktury[rozmiar - 1].dane[i][j] = tablica->dane[i][j];
 113.                 }
 114.                 j = 0;
 115.         }
 116.  
 117. }
 118. void wyswietlanieObrazu(struct obrazek*struktury, int rozmiar)
 119. {
 120.         int i = 0;
 121.         int j = 0;
 122.         printf("%c", struktury[rozmiar - 1].format[0]);
 123.         printf("%c n", struktury[rozmiar - 1].format[1]);
 124.         printf("%d n", struktury[rozmiar - 1].wysokosc);
 125.         printf("%d n", struktury[rozmiar - 1].szerokosc);
 126.         printf("%d n", struktury[rozmiar - 1].glebokosc);
 127.         for (i; i < struktury[rozmiar - 1].wysokosc; i++)
 128.     {
 129.                 for (j; j < struktury[rozmiar - 1].szerokosc; j++)
 130.                 {
 131.                         printf("%d ", struktury[rozmiar - 1].dane[i][j]);
 132.                 }
 133.                 j = 0;
 134.                 printf("n");
 135.         }
 136. }
 137. void alokacja2(struct obrazek*tablica, int szer, int wys)
 138. {
 139.         int i = 0;
 140.         int j = 0;
 141.         tablica->dane= realloc(0, wys* sizeof(tablica->dane));
 142.     for (i; i < wys; i++)
 143.     {
 144.                 tablica->dane[i]= realloc(0, szer * sizeof(tablica->dane[i]));
 145.         }
 146.  
 147. }
 148.  
 149. struct obrazek  *usuwanie(struct obrazek*struktury, int rozmiar)
 150. {
 151.         struct obrazek * tym;
 152.         int a=0;
 153.         int i = 0;
 154.         int j = 0;
 155.         char c;
 156.         int numer=0;
 157.  
 158.         printf("podaj numer obrazu, ktory chcesz usunac n");
 159.         scanf("%d", &numer);
 160.         while ((c = getchar()) != 'n' && c != EOF);
 161.         a = numer;
 162.         for (a; a < rozmiar; a++)
 163.     {
 164.                 tym = &struktury[a - 1];//numer obrazu
 165.                 struktury[a - 1].format[0] = struktury[a].format[0];
 166.                 struktury[a - 1].format[1] = struktury[a].format[1];
 167.                 struktury[a - 1].szerokosc = struktury[a].szerokosc;
 168.                 struktury[a - 1].wysokosc = struktury[a].wysokosc;
 169.                 struktury[a - 1].glebokosc = struktury[a].glebokosc;
 170.                 alokacja2(tym, struktury[a - 1].szerokosc, struktury[a - 1].wysokosc);
 171.                 for (i; i < struktury[a - 1].wysokosc; i++)
 172.         {
 173.                         for (j; j < struktury[a - 1].szerokosc; j++)
 174.                         {
 175.                                 struktury[a - 1].dane[i][j] = struktury[a].dane[i][j];
 176.                         }
 177.                         j = 0;
 178.                 }
 179.         }
 180.         rozmiar--;
 181.         return struktury;
 182. }
 183. void negatyw(struct obrazek *tablica)
 184. {
 185.         int i = 0;
 186.         int n = 0;
 187.         int j = 0;
 188.  
 189.         for (i; i < tablica->wysokosc; i++)
 190.     {
 191.                 for (j; j < tablica->szerokosc; j++)
 192.                 {
 193.                         tablica->dane[i][j] = tablica->glebokosc - tablica->dane[i][j];
 194.                 }
 195.                 j = 0;
 196.         }
 197.         i = 0;
 198.         j = 0;
 199.  
 200. }
 201. void progowanie(struct obrazek *tablica)
 202. {
 203.         int prog =0;
 204.         printf("glebia szarosci tego obrazu to %d n", tablica->glebokosc);
 205.         printf(" wybierz poziom progowania od 0 do 255 n");
 206.         scanf("%d", &prog);
 207.                 int i = 0;
 208.                 int j = 0;
 209.                 for (i; i < tablica->wysokosc; i++)
 210.         {
 211.                         for (j; j < tablica->szerokosc; j++)
 212.                         {
 213.                                 if (tablica->dane[i][j] < prog)
 214.                     tablica->dane[i][j] = tablica->glebokosc;
 215.                                 else
 216.                                      tablica->dane[i][j] = 0;
 217.                         }
 218.                         j = 0;
 219.  
 220.                 }
 221.  
 222. }
 223. void histogram(struct obrazek tablica)
 224. {
 225.         int * tym;
 226.         int i = 0;
 227.         int j = 0;
 228.         tym = calloc(tablica.glebokosc, sizeof(tablica));//tworzenie tablicy glebokosc
 229.         for (i; i < tablica.wysokosc; i++)
 230.     {
 231.                 for (j; j < tablica.szerokosc; j++)
 232.                 {
 233.                         tym[tablica.dane[i][j]] = tym[tablica.dane[i][j]] + 1;//jesli dany piksel ma dana glebokosc to do komorki z tym numerem dodaje sie jeden
 234.                 }
 235.                 j = 0;
 236.         }
 237.         i = 0;
 238.         FILE *plik;
 239.         plik = fopen("histogram.csv", "w+");//tworzenie pliku z wartosciami tablicy glebokosc
 240.  
 241.         if ((plik = fopen("histogram.csv", "w+")) == NULL)
 242.     {
 243.                 printf("blad przy tworzeniu pliku n");
 244.         }
 245.         for (i; i < tablica.glebokosc; i++)
 246.         {
 247.                 fprintf(plik, "%d n", tym[i]);
 248.         }
 249.         fclose(plik);
 250. }
 251. void obrot(struct obrazek *tablica)
 252. {
 253.         int k = 0;
 254.         int i = 0;
 255.         int j = 0;
 256.     char c;
 257.         printf("podaj k-krotnosc kata 90 stopni obrotu od 1 do 4 n");
 258.         scanf("%d", &k);
 259.         while ((c = getchar()) != 'n' && c != EOF);
 260.  
 261.         switch (k) {
 262.         case 4:break;
 263.  
 264.         case 1:
 265.                         alokacja2(tablica, tablica->wysokosc, tablica->szerokosc);
 266.                         tablica->szerokosc = tablica->wysokosc;
 267.                         tablica->wysokosc = tablica->szerokosc;
 268.                         for (i; i < tablica->wysokosc; i++)
 269.                         {
 270.                                 for (j; j < tablica->szerokosc; j++)
 271.                 {
 272.                                         tablica->dane[i][j] = tablica->dane[j][tablica->szerokosc - 1 - i];
 273.                                 }
 274.                                 j = 0;
 275.  
 276.                         }
 277.                         i = 0;
 278.                         j = 0;
 279.                         break;
 280.         case 2:
 281.                         for (i; i < tablica->wysokosc; i++)
 282.                         {
 283.                                 for (j; j < tablica->szerokosc; j++)
 284.                 {
 285.                                         tablica->dane[i][j] = tablica->dane[tablica->wysokosc - i - 1][tablica->szerokosc - j - 1];
 286.                                 }
 287.                                 j = 0;
 288.                         }
 289.  
 290.                 i = 0;
 291.                 j = 0;
 292.                 break;
 293.  
 294.         case 3:
 295.                         alokacja2(tablica, tablica->wysokosc, tablica->szerokosc);
 296.                         tablica->szerokosc = tablica->wysokosc;
 297.                         tablica->wysokosc = tablica->szerokosc;
 298.                         for (i; i < tablica->wysokosc; i++)
 299.             {
 300.                                 for (j; j < tablica->szerokosc; j++)
 301.                                 {
 302.                                         tablica->dane[i][j] = tablica->dane[tablica->szerokosc - 1 - j][i];
 303.                                 }
 304.                                 j = 0;
 305.                         }
 306.                         i = 0;
 307.                         j = 0;
 308.                         break;
 309.         default:
 310.                         printf("podales zla wielokrotnosc kata 90 stopni. n");
 311.                         return 0;
 312.                         break;
 313.         }
 314.  
 315.  
 316. }
 317. void szum(struct obrazek *tablica)
 318. {
 319.     srand(time(NULL));
 320.     int i, j, k, l;
 321.     for (i = 0; i < tablica->wysokosc; i++)
 322.     {
 323.         for (j = 0; j < tablica->szerokosc; j++)
 324.         {
 325.             k = rand() % 20 + 1;
 326.             if (k == 5)
 327.             {
 328.                 l = rand() % 2 + 1;
 329.                 if (l == 1)
 330.                     tablica->dane[i][j] = 0;
 331.                 else
 332.                     tablica->dane[i][j] = tablica->glebokosc;
 333.             }
 334.         }
 335.     }
 336. }
 337.  
 338. void filtrMedianowy(struct obrazek *tablica)
 339. {
 340.     int macierz[9];
 341.     int i, j, k, l, m, n, y, z;
 342.     for (i = 1; i < (tablica->wysokosc)-1; i++)
 343.     {
 344.         for (j = 1; j < (tablica->szerokosc)-1; j++)
 345.         {
 346.             l = 1;
 347.             m = 1;
 348.             for (k = 0; k < 9; k++)
 349.             {
 350.                 if ((k == 3) || (k == 6))
 351.                 {
 352.                     m--;
 353.                     l = 1;
 354.                 }
 355.                 macierz[k] = tablica->dane[i - l][j - m];
 356.                 l--;
 357.             }
 358.             for (y = 0; y < 8; y++)
 359.             {
 360.                 for (z = 0; z < 8; z++)
 361.                 {
 362.                     if (macierz[z] > macierz[z + 1])
 363.                     {
 364.                         n = macierz[z];
 365.                         macierz[z] = macierz[z + 1];
 366.                         macierz[z + 1] = n;
 367.                     }
 368.                 }
 369.             }
 370.             tablica->dane[i][j] = macierz[4];
 371.         }
 372.     }
 373. }
 374. void zapisObrazu (struct obrazek*tablica)
 375. {
 376.     int i, j;
 377.     char c;
 378.     char nazwa[120];
 379.     printf("podaj nazwe obrazu do zapisu n");
 380.         scanf("%s", &nazwa);
 381.         strcat(nazwa, ".pgm");
 382.         printf("%s n", nazwa);
 383.         while ((c = getchar()) != 'n' && c != EOF);
 384.         FILE*obraz;
 385.         obraz = fopen(nazwa, "w+");
 386.  
 387.         if ((obraz = fopen(nazwa, "w+")) == NULL)
 388.     {
 389.                 printf("blad przy odzycie pliku, podaj nazwe jeszcze raz n");
 390.         }
 391.  
 392.         fprintf(obraz, "%c", tablica->format[0]); //zapis pierwszego znaku
 393.         fprintf(obraz, "%c n", tablica->format[1]); // zapis drugiego znaku
 394.         fprintf(obraz, "%d n", tablica->szerokosc);
 395.         fprintf(obraz, "%d n", tablica->wysokosc);
 396.         fprintf(obraz, "%d n", tablica->glebokosc);
 397.         //rozpoczecie zapisu samego obrazu
 398.         for (i; i < tablica->wysokosc; i++)
 399.     {
 400.                 for (j; j < tablica->szerokosc; j++)
 401.                 {
 402.                          fprintf(obraz, "%d ", tablica->dane[i][j]);
 403.                 }
 404.                 j = 0;
 405.                 fprintf(obraz, " n");
 406.  
 407.         }
 408.         fclose(obraz);
 409. }
 410.  
 411. void main()
 412. {
 413.         int x = 0;
 414.         int y = 0;
 415.         int i =0;
 416.         int j =0;
 417.         int z = 0;
 418.         int nr= 0;
 419.         int nrobrazu = 0;
 420.         int rozmiar=0;
 421.         int zabieranie = 0;
 422.         char c;
 423.         struct obrazek *tablica;
 424.         struct obrazek *struktury;
 425.         struct obrazek a;
 426.         tablica = &a;
 427.         struktury = calloc(0, sizeof(*struktury));
 428.         struktury=realloc(struktury, 10 * sizeof(*struktury));
 429.  
 430.         for (;;)
 431.         {
 432.                 printf("1 - dodanie obrazun");
 433.                 printf("2 - usuniecie obrazu n");
 434.                 printf("3 - wyswietlanie obrazu n ");
 435.                 printf("4 - obrot obrazu o k * 90 stopni n");
 436.                 printf("5 - wykonanie negatywu n");
 437.                 printf("6 - wykonanie progowania n");
 438.                 printf("7 - wykonanie histogramu n");
 439.                 printf("8 - zapis przetwarzanego obrazu n");
 440.                 printf("9 - koniec programu n");
 441.                 printf("podaj liczbe n");
 442.                 scanf("%d", &z);
 443.                 while ((c = getchar()) != 'n' && c != EOF);//czysci bufor nie da rady wpisac 1 1 1 np
 444.                 switch (z) {
 445.                 case 1: // dodawanie
 446.                         wczytywanieobrazu(tablica, rozmiar);
 447.                         rozmiar = rozmiar + 1;
 448.                         dodawanieObrazu(tablica, struktury, rozmiar);
 449.                         break;
 450.  
 451.                 case 2: // usuwanie
 452.                         struktury =usuwanie(struktury, rozmiar);
 453.                         rozmiar--;
 454.                         break;
 455.  
 456.                 case 3: //wyswietlanie
 457.                         do {
 458.                                 printf("podaj numer obrazu n");
 459.                                 scanf("%d", &nrobrazu);
 460.                                 while ((c = getchar()) != 'n' && c != EOF);
 461.                                 if (nrobrazu > rozmiar) printf("nie ma jeszcze tyle obrazow n");
 462.                         } while (nrobrazu>rozmiar);
 463.  
 464.                         wyswietlanieObrazu(struktury, nrobrazu);
 465.                         break;
 466.  
 467.                 case 4:
 468.                         printf("podaj numer obrazu do wykonania obrotu n");
 469.                         scanf("%d", &nr);
 470.                         while ((c = getchar()) != 'n' && c != EOF);
 471.                         if (nr >= (rozmiar + 1) || nr <= 0) {
 472.                                 printf("nie ma obrazu o takim numerze n");
 473.                                 break;
 474.  
 475.                         }
 476.                         obrot(&struktury[nr - 1]);
 477.                         nr = 0;
 478.                         break;
 479.  
 480.                 case 5:
 481.                         printf("podaj numer obrazu do wykonania negatywu n");
 482.                         scanf("%d", &nr);
 483.                         while ((c = getchar()) != 'n' && c != EOF);
 484.                         if (nr >= (rozmiar+1) || nr <= 0) {
 485.                                 printf("nie ma obrazu o takim numerze n");
 486.                                 break;
 487.                         }
 488.                         negatyw(&struktury[nr-1]);
 489.                         nr = 0;
 490.                         break;
 491.  
 492.                 case 6:
 493.                         printf("podaj numer obrazu do wykonania progowania n");
 494.                         scanf("%d", &nr);
 495.                         while ((c = getchar()) != 'n' && c != EOF);
 496.                         if (nr >= (rozmiar + 1) || nr <= 0) {
 497.                                 printf("nie ma obrazu o takim numerze n");
 498.                                 break;
 499.                         }
 500.                         progowanie(&struktury[nr-1]);
 501.                         nr = 0;
 502.                         break;
 503.  
 504.                 case 7:
 505.                         printf("podaj numer obrazu do wykonania histogramu n");
 506.                         scanf("%d", &nr);
 507.                         while ((c = getchar()) != 'n' && c != EOF);
 508.                         if (nr >= (rozmiar + 1) || nr <= 0) {
 509.                                 printf("nie ma obrazu o takim numerze n");
 510.                                 break;
 511.                         }
 512.                         histogram(struktury[nr - 1]);
 513.                         nr = 0;
 514.                         break;
 515.  
 516.         case 8:
 517.             printf("podaj numer obrazu do zapisu n");
 518.                         scanf("%d", &nr);
 519.                         while ((c = getchar()) != 'n' && c != EOF);
 520.                         if (nr >= (rozmiar + 1) || nr <= 0) {
 521.                                 printf("nie ma obrazu o takim numerze n");
 522.                                 break;
 523.                         }
 524.                         zapisObrazu(&struktury[nr - 1]);
 525.                         nr = 0;
 526.                         break;
 527.  
 528.         case 9:
 529.                         return 0;
 530.                         break;
 531.  
 532.                 default:
 533.                         printf("w menu nie ma takiego numeru n");
 534.                         break;
 535.                 }
 536.         }
 537.         system("pause");
 538. }