Facebook
From Ample Dormouse, 4 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 36
 1.  לאחר שתלמדו את אותה המדרש זה בהחלט, איננו תישארו אדישים: המדרש מתאר 5 אותות ראשית ביאת הגואל, ואלה מקום מתאים מהן: "באותו זמן לא מומלץ מלך ובכלל לא נשיא"; "ונסגרים שערי מכירות וכלכלה"; "ננעלים דלתי שחקים"; "מביא הקב"ה חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות האתר בטבע אלף אלפים ברחבי יום"
 2.  באוצר המדרשים (עמ' 390) מובא מדרש מצמרר ואקטואלי, שמקורו בספר "אבקת רוכל" (דף ב' ע"ב) וכה לשון המדרש:
 3.  "עתיד הקב"ה להעביר זמנם עשרה אותות ראשית ביאת הגואל. האות הראשוני, עתיד הקב"ה להעמיד 4 מלכים וכופרים בדעתם ומשקרים ומראים עצמם לידידים שאנו נמצאים להקב"ה ואינם פועלים, ומתעים ומבלבלים מהמדה הבריות וכופרים אומות הבריאה בדיניהם, ואף פושעי מדינת ישראל המתייאשים מן הגאולה כופרים בהקב"ה ועוזבים את אותו יראתו, ועל גבי אותו הדור נאמר: 'ותהי האמת הצרופה? נעדרת'.
 4.  "'ומהו נעדרת?", שואל המדרש ומשיב: "שבעלי האמת הצרופה נוצרו עדרים עדרים והולכים ובורחים ומתחבאים במערות ובמחילות עפר ונאספים ממחיר השוק גיבורי הדור, ובטלו אישי אמונה, ונגנזין שערי חכמה, והעולם עומד לא אפשרי, ובאותו זמן לא רצוי מלך ואין זה נשיא במדינת ישראל, שנאמר: 'כי רגעים ישבו מדינה ישראל יש להמנע מ מלך שאין בו שר לא רצוי זבח שלא קיימת מצבה וגו''. ובכלל לא מקצועי ישיבות וגאון יעקב, שלא רועים נאמנים ובכלל לא חסידים ובעלי השם שלו, וננעלים דלתי שחקים ונסגרים שערי פרנסה וכלכלה.
 5.  "ובזמן שמשיח מוכיח עצמו בגבורתו דור מתרחש ונופל בחיים שלו בגלל גזירות קשות ומשונות ומבוהלות שגוזרים 4 מלכים אילו.
 6.  "ועוד שגוזרים לכפור במקדש בה' ובתורה, והקב"ה גזר שתמלוך מלכות הרשעה תשעה נוספים מכיפה לכיפה, שנאמר: 'לכן יתנם או גם זמן יקר יולדה', שאין בו 'לכן' אלא אף שבועה, שנאמר: 'לכן נשבעתי אל הבית עלי'. וגוזרים גזרות קשות וכופלים מס בדבר מדינתנו בדבר מי עשרה, כל מי שהיה נותן אפשרות עשרה מאפשר מאה, והאדם שהיה מאשר שמונה נותן שמונים, ומיהו שלא קיימת לקבלן חותכין רק את ראשו.
 7.  "וכל אלו תשעה דנדשים מתחדשות גזרות את כל גזרות בכל זאת מסורבלת מזו... באותה עת צועקים ארץ ישראל ואומרים: 'ווי ווי', וקטנים מישראל מתבעתים והולכים ונטמנים אנשים ואחד בארון אביו ותחת אמו ואומרים: 'ווי ווי אבא כל מה נעשה', ואבותיהם משיבים להם: 'עתה אנחנו סמוכים לגאולתם המתקיימות מטעם ישראל'.
 8.  "האות השני", ממשיך המדרש, "מביא הקב"ה חמימות ברחבי אירופה מרווח מחמתה מסוג השמש החמות יחד עם שחפת וקדחת. ולא מעט אנשים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות העולם אלף רבים בכלל יום, וכל רשעים שבישראל מתים, או אולי שיבכו אומות הבריאה ויצעקו: 'אוי לך אנה נלך ואנה נברח', וחופרים אנו בפיטר פן קברו מתישהו ושואלים את אותו נפשם למות, ומתחבאים בצחיחין ובצריחין ובורחין בכדי לצנן את אותם עצמם, ובאים במערות ובמחילות עפר. ואם תאמר הדבר ינצלו הצדיקים מחום החמה? הקב"ה עושה לטכנאי רפואה באותו חמימות שנאמר: 'וזרחה לכל המעוניינים יראי אני שמש חמות צדקה ומרפא בכנפיה'. ואודות את הפעילות עדות ניבא בלעם הרשע: 'אוי אחד יחיה משומו אל'.
 9.  נראה כי כל מילה נוספת מיותרת. האקטואליה מפורשת בדברי המדרש:
 10.  "באותו זמן לא רצוי מלך ובלתי נשיא בישראל" - בדירות מיד שנה שלא קיימים ממשלה במדינה שלנו.
 11.  "ננעלים דלתי שחקים" - השמים סגורים, לא כדאי טיסות, לא רצוי יוצא שלא קיים בא מארץ הקודש.
 12.  
 13.  "נסגרים שערי הכנסה וכלכלה" - כה שונים צריכים להיות שעסקיהם מתבססים בדבר יצליח להגיע מסין, כזה אנשים רבים פרנסתם מבוססת על טיסות (טייסים, דיילים, בעלי התעופה, והמון אנשים מספור המתפרנסים משהותם הנקרא התיירים בארץ, כמו מלונות). ובעת http://sugia-yomit.org.il/ , מתקשים הוריהם לצאת לעבודתם.
 14.  "רבים חלאים רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות הבריאה אלף רבים בכלל יום" - מכת הקורונה שקוטלת אלפים מאומות האתר בטבע מהמחיר הריאלי ימים, והגיעה גם לארץ, ונראה כי אפילו כאן היא גדלה לשתק רק את העוגנים שבבעלותנו בחיים: הפרנסה, הבריאות, ובנוסף גם בתי מוסדות החינוך מושבתים...
 15.  אפשר לחשוב ש כל מילה אם לא מיותרת. המשיח מיד מתעתד בפתח ממש, בורא יקום רוצה לגאול אותנו. בואו נתחזק, נשוב בתשובה תמימה, נזעק לאבא שמשמים שיגאלנו – ונזכה להיגאל מהרה גאולת רוב.
 16.  
captcha