Facebook
From asdas, 2 Years ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 275
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. using namespace std;
 4. typedef struct Osoba
 5. {
 6.         string nazwisko;
 7.         int data_ur;
 8.         bool plec;
 9.         Osoba *nast; //pole lista jednokierunkowa pomaga w nastepnych elementach
 10.         Osoba *pop; //przechowujemy adres na poperzdni
 11.         Osoba *dziecko;
 12.         //Praca *praca //nowa struktura wiecej informacji przechowuje
 13.         Osoba(): nazwisko(" "), data_ur(0), plec(0),nast(NULL){}
 14.         Osoba(const char*n, int du, bool p) : nazwisko(n), data_ur(du), plec(p),nast(NULL) {}
 15.         void wypisz()
 16.         {
 17.                 cout << nazwisko << "  " << data_ur;
 18.                 if (plec)
 19.                         cout << "m";
 20.                 else
 21.                         cout << "k";
 22.                 cout << endl;
 23.         }
 24. }Os;
 25. void wypisz(Os*h) //wsakznik na glowe
 26. {
 27.         while (h != NULL)
 28.         {
 29.                 h->wypisz(); //wypisz(h);
 30.                 h = h->nast;
 31.         }
 32. }
 33. void liczkobiety(Osoba *h)
 34. {
 35.         int k = 0;
 36.         while (h != NULL)
 37.         {
 38.                 if (!h->plec)  //do kobiet do mezczyzn bez "!"
 39.                         k++;
 40.                 h = h->nast;
 41.         }
 42.         cout <<"ilosc kobiet = "<< k << endl;
 43. }
 44.  
 45. Os* dodaj(Os * head, const char *n,int du, bool p) //dodanie do listy //Os * -przechowuje adres struktury //Os** -adres adresu czyli adres głowy w srodku muszą być gwiazeczki jak "**"
 46. {  //    (wOS & head,   ...  nowa funkcje trzeba zrobic
 47.         Os*tmp = new Os(n, du, p);
 48.         tmp->nast = head; //tu dodalismy tylko
 49.         //head = NULL;   //element na poczÄ…tek listy
 50.         //return tmp;
 51.         // te dwie byly przy jedenj *
 52.         head = tmp;
 53. }
 54. void dodajnakoniec(Os & head, const char *n, int du, bool p) -zle
 55. { if
 56.         Os* head1 = head;
 57.        
 58.                 while (head1->nast != NULL)
 59.                         head = head1->nast;
 60.         head = new Os("wer", 1234, true);
 61.                 head = head1;
 62.  
 63. }
 64. Os * dodajkoniec(wOs head, const char*n, int du, bool p)
 65. {
 66.         Os* tmp = new Os(n, du, p);
 67.         if (head == NULL)
 68.                 return tmp;
 69.         Os * tmp2 = head;
 70.         while (tmp2->nast != NULL) tmp2 = tmp2->nast;
 71.         tmp2->nast = tmp;
 72.         return head;
 73. }
 74. int main()
 75. {
 76.         Os * head = NULL; //przechowuje adres pierwszego elemetnu najlepiej null
 77.         //head = new Os("Nazwisko1", 1997, true); //dopisanie do tablicy pierwszy element listy
 78.         //head->nast= new Os("Nazwisko2", 1987, false); // element 2
 79.         //head->nast->nast = new Os("Nazwisko2", 1987, true); //element 3 i tak mozna dalej
 80.         //head->nast->nast->nast = new Os("Nazwisko3", 1966, false); //i tak dalej ale takie cos jest niekomfortowe
 81.         //head = new Os;
 82.         //head->nazwisko = "sa"; //mozna i tak zrobic
 83.                 //head->nast = NULL;
 84.         head=dodajkoniec(head,"Nazwisko2k", 1987, false); //bedzie na koĹ„cu  wyzej dziala normalnie ze pierwszy jest pierwszy
 85.         head=dodaj (head,"Nazwisko2", 1987, true);  //dodawanie do listy
 86.     head=dodaj (head,"Nazwisko3", 1966, false);  //bedzie na poczÄ…tku
 87.         wypisz(head);
 88.         liczkobiety(head);
 89.         //Os o;
 90.         //o.wypisz();
 91.         //wypisz(o);
 92.         cin.get();
 93.         return 0;
 94. }