Facebook
From Fab, 9 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 410
 1. <tekst bwb-ng-variabel-deel="/Circulaire.divisie_2/Tekst" id="C27987741" inwerking="2013-01-01" label-id="11951164" stam-id="11979453" status="goed" versie-id="19913492">
 2.             <al>De Uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van Schengen (respectievelijk d.d. 19 juni 1990 en 14 juni 1985) is op 1 februari 1994 in werking getreden en per 26 maart 1995 in werking gesteld. Krachtens de Uitvoeringsovereenkomst zijn de binnengrenscontroles tussen de Beneluxlanden, Duitsland, Frankrijk, Spanje Italië, Portugal, Griekenland, Denemarken, Zweden, Finland, Oostenrijk, IJsland, Noorwegen, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Zwitserland afgeschaft en is een vrij circulatierecht ontstaan voor degenen die rechtmatig toegang hebben tot het gemeenschappelijke rechtsgebied. Aan de buitengrenzen - voor Nederland zijn dat de doorlaatposten aan de lucht- en zeehavens - wordt de personencontrole gehandhaafd.</al>
 3.             <al>Ter uitvoering van de artikelen 26 en 27 van de Uitvoeringsovereenkomst is in
 4.               >artikel 108 van de Vreemdelingenwet 2000</extref>
 5.               (Vw) een bepaling opgenomen die de aansprakelijkheid van de vervoerder met betrekking tot de aanvoer van niet of onjuist gedocumenteerde vreemdelingen aanscherpt. Veronachtzaming van de in dit verband aan de vervoerder opgelegde zorgplicht is ingevolge artikel 108 Vw strafbaar als overtreding.
 6.               >Artikel 4 , tweede lid, Vw</extref>
 7.               werkt de aansprakelijkheid van de vervoerder op risicodragende vluchten verder uit. De vervoerder op risicodragende lijnen wordt verplicht een afschrift te nemen van de reisdocumenten van zijn passagiers.</al>
 8.             <al>In
 9.               >hoofdstuk 1</intref>
 10.               van deze richtlijn voor strafvordering wordt
 11.               >artikel 4 Vw</extref>
 12.               besproken. Aan de orde komen de terminologie, de inhoud van de voor de vervoerders nieuwe verplichtingen, daderschap en strafuitsluitingsgronden en de bepaling van de jurisdictie.</al>
 13.             <al>Het transactie- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de
 14.               >artikelen 4</extref>
 15.               en
 16.               >108 Vw</extref>
 17.               komt aan de orde in
 18.               >hoofdstuk 2</intref>
 19.               . </al>
 20.             &lt;meta-data&gt;
 21.               <brondata>
 22.                 <oorspronkelijk>
 23.                   <publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2012-26822">
 24.                     <publicatiejaar>2012</publicatiejaar>
 25.                     <publicatienr>26822</publicatienr>
 26.                     <uitgiftedatum isodatum="2012-12-24">24-12-2012</uitgiftedatum>
 27.                     <ondertekeningsdatum isodatum="2012-12-04">04-12-2012</ondertekeningsdatum>
 28.                     <kenmerk>2012R017</kenmerk>
 29.                   </publicatie>
 30.                 </oorspronkelijk>
 31.                 <inwerkingtreding>
 32.                   <publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2012-26822">
 33.                     <publicatiejaar>2012</publicatiejaar>
 34.                     <publicatienr>26822</publicatienr>
 35.                     <uitgiftedatum isodatum="2012-12-24">24-12-2012</uitgiftedatum>
 36.                     <ondertekeningsdatum isodatum="2012-12-04">04-12-2012</ondertekeningsdatum>
 37.                     <kenmerk>2012R017</kenmerk>
 38.                   </publicatie>
 39.                   <inwerkingtreding.datum isodatum="2013-01-01">01-01-2013</inwerkingtreding.datum>
 40.                 </inwerkingtreding>
 41.               </brondata>
 42.             &lt;/meta-data&gt;
 43.           </tekst>