Facebook
From Amadi, 3 Years ago, written in Lua.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 139
 1. quest handel_player begin
 2.                 state start begin
 3.                                 when 9013.take with item.get_vnum() == 90023 and item.get_socket(0) == 0 begin
 4.                                 say_title(pc.get_name())
 5.                                 say("Zdobyłeś Pudełko na Duszę !")
 6.                                 say("Jeśli chcesz, mogę w nim ukryć dusze!")
 7.                                 say("Tylko pamiętaj że postać musi znajdować się ")
 8.                                 say("Na Twoim Koncie! ")
 9.                                 say("Podejmij decyzje! Tylko pamiętaj.. ")
 10.                                 say("Jesli się zgodzisz - nie bedzie odwrotu.. ")
 11.                                 local a = select("Dobrze..", "Rezygnuje!")
 12.                                 if a == 1 then
 13.                                 say_title(pc.get_name())
 14.                                 say_green("Zachowaj Poniższe Zasady: ")
 15.                                 say_reward("1.Nie możesz zakląć postaci na której aktualnie jesteś! ")
 16.                                 say_reward("2.Jednak pamiętaj, że ta postać musi znajdować sie na twoim koncie! ")
 17.                                 say_reward("3.Musisz Wygenerować Kod na Stronie Serwera! ")
 18.                                 wait()
 19.                                 say_title(pc.get_name())
 20.                                 say_orange("Wpisz Wygenerowany Kod na Stronie w Pole Poniżej: ")
 21.                                 local kod = input()
 22.                                 if kod == "" then
 23.                                 say_title(pc.get_name())
 24.                                 say_reward("Musisz Wpisać kod nie możesz zostawić pustego ! ")
 25.                                 return
 26.                                 end
 27.                                 local sprawdzkod = mysql_query("SELECT kod FROM account.account WHERE id = '"..pc.get_account_id().."';")
 28.                                 if kod != sprawdzkod[1][1] then
 29.                                 say_title(pc.get_name())
 30.                                 say_reward("Wpisany Kod jest nie poprawny! ")
 31.                                 return
 32.                                 else
 33.                                 say_title(pc.get_name())
 34.                                 say_green("Wpisałeś Poprawny Kod ! ")
 35.                                 say_orange("Wpisz teraz nick postaci którą chcesz zakląć ! ")
 36.                                 end
 37.                                 local nick = input()
 38.                                 if nick == pc.get_name() then
 39.                                 say_title(pc.get_name())
 40.                                 say_reward("Nie Możesz Zakląć Swojej Duszy! ")
 41.                                 return
 42.                                 end
 43.                                 local pid1 = mysql_query("SELECT account_id FROM player.player WHERE name = '"..nick.."';")
 44.                                 if pid1 != 0 then
 45.                                 if tonumber(pid1[1][1]) != tonumber(pc.get_account_id()) then
 46.                                 say_title(pc.get_name())
 47.                                 say_reward("Dusza nie znajduje się na twoim koncie! ")
 48.                                 return
 49.                                 end
 50.                                 local zaklete = mysql_query("SELECT nick FROM site.player_zaklete WHERE id_zaklinajacego = '"..pc.get_account_id().."';")
 51.                                 if zaklete != 0 then
 52.                                 local UW = mysql_query("SELECT UWOLNIONA FROM site.player_zaklete WHERE nick = '"..nick.."';")
 53.                                 if UW != 0 then
 54.                                 if UW[1][1] == "NIE" then
 55.                                 say_title(pc.get_name())
 56.                                 say_reward("Ta dusza jest już zaklęta! ")
 57.                                 return
 58.                                 end
 59.                                 end
 60.                                 end
 61.                                 local pid = mysql_query("SELECT id FROM player.player WHERE name = '"..nick.."';")
 62.                                 item.set_socket(0, pid[1][1])
 63.                                 mysql_query("UPDATE player.player_index SET pid1 = 0 WHERE pid1 = '"..pid[1][1].."' and id = '"..pc.get_account_id().."'; UPDATE player.player_index SET pid2 = 0 WHERE pid2 = '"..pid[1][1].."' and id = '"..pc.get_account_id().."'; UPDATE player.player_index SET pid3 = 0 WHERE pid3 = '"..pid[1][1].."' and id = '"..pc.get_account_id().."'; UPDATE player.player_index SET pid4 = 0 WHERE pid4 = '"..pid[1][1].."' and id = '"..pc.get_account_id().."';")
 64.                                 mysql_query("INSERT INTO site.player_zaklete VALUES ('"..pc.get_name().."', '"..pc.get_account_id().."', '"..pid[1][1].."', '', now(), 'NIE');")
 65.                                 say_title(pc.get_name())
 66.                                 say_green("Udało Się! Zakląłeś Duszę: ")
 67.                                 say(nick)
 68.                                 else
 69.                                 say_title(pc.get_name())
 70.                                 say_reward("Postać "..nick.." nie istnieje! ")
 71.                                 end
 72.                                 else
 73.                                 say_title(pc.get_name())
 74.                                 say("Jeśli się zdecydujesz - wróć później.. ")
 75.                                 end
 76.                                 end
 77.                                 when 9013.take with item.get_vnum() == 90023 and item.get_socket(0) != 0 begin
 78.                                 say_title(pc.get_name())
 79.                                 say("Masz Pudełko z Duszą? ")
 80.                                 say("To bardzo ciekawe bo na prawdę rzadko spotykam ")
 81.                                 say("Osoby mające ten piękny Pudełko... ")
 82.                                 say("Jednak jeszcze nie zapomniałęm jak uwolnić duszę ")
 83.                                 say("Mogę to dla ciebie zrobić ale Pudełko będe musiał Ci zabrać ")
 84.                                 say("To jak jesteś Zdecydowany? ")
 85.                                 local a = select("Uwolnij Duszę! ", "Zostawię ją dalej w Worku! ")
 86.                                 if a == 2 then
 87.                                 say_title(pc.get_name())
 88.                                 say("Trudno... wróc poźniej.. ")
 89.                                 else
 90.                                 local test0 = mysql_query("SELECT pid1 FROM player.player_index WHERE id = '"..pc.get_account_id().."';")
 91.                                 local test0 = tonumber(test0[1][1])
 92.                                 local test = mysql_query("SELECT pid2 FROM player.player_index WHERE id = '"..pc.get_account_id().."';")
 93.                                 local test = tonumber(test[1][1])
 94.                                 local test1 = mysql_query("SELECT pid3 FROM player.player_index WHERE id = '"..pc.get_account_id().."';")
 95.                                 local test1 = tonumber(test1[1][1])
 96.                                 local test2 = mysql_query("SELECT pid4 FROM player.player_index WHERE id = '"..pc.get_account_id().."';")
 97.                                 local test2 = tonumber(test2[1][1])
 98.                                 if test0 != 0 and test != 0 and test1 != 0 and test2 != 0 then
 99.                                 say_title(pc.get_name())
 100.                                 say("Przykro mi, ale nie możesz wchłonąć więcej dusz.. ")
 101.                                 return
 102.                                 end
 103.                                 if test0 == 0 then
 104.                                 mysql_query("UPDATE player.player_index SET pid1 = '"..item.get_socket(0).."' WHERE id = '"..pc.get_account_id().."';")
 105.                                 else
 106.                                 if test == 0 then
 107.                                 mysql_query("UPDATE player.player_index SET pid2 = '"..item.get_socket(0).."' WHERE id = '"..pc.get_account_id().."';")        
 108.                                 else
 109.                                 if test1 == 0 then
 110.                                 mysql_query("UPDATE player.player_index SET pid3 = '"..item.get_socket(0).."' WHERE id = '"..pc.get_account_id().."';")
 111.                                 else
 112.                                 if test2 == 0 then
 113.                                 mysql_query("UPDATE player.player_index SET pid4 = '"..item.get_socket(0).."' WHERE id = '"..pc.get_account_id().."';")
 114.                                 end
 115.                                 end
 116.                                 end
 117.                                 end
 118.                                 local nikos = mysql_query("SELECT name FROM player.player WHERE id = '"..item.get_socket(0).."';")
 119.                                 mysql_query("UPDATE player.player SET account_id = '"..pc.get_account_id().."' WHERE name = '"..nikos[1][1].."';")
 120.                                 mysql_query("UPDATE site.player_zaklete SET id_odklinajacego = '"..pc.get_account_id().."' , UWOLNIONA = 'TAK' WHERE UWOLNIONA = 'NIE' and pid_zaklinanego = '"..item.get_socket(0).."';")
 121.                                 say_title(pc.get_name())
 122.                                 say("Pomyślnie Wchłonołeś Duszę Musisz: ")
 123.                                 say("Zalogować się do Gry ponownie! ")
 124.                                 item.remove()
 125.                                 end
 126.                                 end
 127.                                 when 90023.use begin
 128.                                 say_title(pc.get_name())
 129.                                 say("Masz Pudełko na Duszę ")
 130.                                 say("Możesz Zakląć w niej Duszę ")
 131.                                 say("Aby Dowiedzieć się więcej na ten temat ")
 132.                                 say("Udaj się do Magazyniera który znajduje się ")
 133.                                 say("w Mieście Pierwszym ")
 134.                                 say("Jeśłi Zaklołeś już Duszę w Worku ")
 135.                                 say("Pojawiło się w nazwię ID które ")
 136.                                 say("Możesz Wpisać na stronie aby zdobyć ")
 137.                                 say("Informacje na Temat Zaklętej Duszy! ")
 138.                                 local k = select("Informacje na Temat Kodu! ", "Wyjdź! ")
 139.                                 if k == 1 then
 140.                                 say_title(pc.get_name())
 141.                                 say_green("Aby Zakląć Duszę musisz Zalogować ")
 142.                                 say_green("się na stronie kliknąć po lewej stronie ")
 143.                                 say_green("Zaklinanie Dusz i Wygenerować kod który ")
 144.                                 say_green("Otrzymasz na Mail podany przy rejestracji! ")
 145.                                 say("")
 146.                                 say("")
 147.                                 end
 148.                                 if k == 2 then
 149.                                 return
 150.                                 end
 151.                                 end
 152.                 end
 153. end