Facebook
From dla Kamila od joli i amwlki kuja, 9 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 329
 1. #include <iostream>
 2. #include <ctime>
 3. #include <cstdlib>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. const int ROZMIAR_TABLICY = 51; // Rozmiar tablicy, bez wartownika
 7.  
 8. void wypelnijTablice(int tab[], int rozmiar) {
 9.     srand(time(0));
 10.     for (int i = 0; i < rozmiar; i++) {
 11.         tab[i] = rand() % 100 + 1;
 12.     }
 13. }
 14.  
 15. int szukaj(int tab[], int szukany) {
 16.     for (int i = 0; i < ROZMIAR_TABLICY; i++) {
 17.         if (tab[i] == szukany)
 18.             return i;
 19.     }
 20.     return -1;
 21. }
 22.  
 23. int main() {
 24.     int liczba;
 25.     int tablica[ROZMIAR_TABLICY];
 26.     cout << "Podaj liczbę do wyszukania: ";
 27.     cin >> liczba;
 28.     wypelnijTablice(tablica, ROZMIAR_TABLICY);
 29.  
 30.     int znaleziony_index = szukaj(tablica, liczba);
 31.  
 32.     for (int i = 0; i < ROZMIAR_TABLICY; i++) {
 33.         cout << tablica[i] << " ";
 34.     }
 35.     cout << endl;
 36.  
 37.     if (znaleziony_index != -1)
 38.         cout << "Szukany element " << liczba << " jest na indeksie: " << znaleziony_index;
 39.     else
 40.         cout << "Nie znaleziono";
 41.  
 42.     return 0;
 43. }
 44.  
 45.