Facebook
From Funky Pintail, 1 Month ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 47
 1. blocked_cmds:
 2. - /pex promote
 3. - /kupa
 4. - /pex
 5. no_craft_message: Niestety ci sie nie udalo!
 6. set_level_message: '&8[ &e&lPOZIOM CHAT &8] &8>> &6Od teraz musisz miec &e{LEVEL}
 7.   &6poziom wyspy, aby pisac na czacie&6!'
 8. min_level_message: '&8[ &e&lPOZIOM CHAT &8] &8>> &6Wymagany poziom wyspy, aby pisac
 9.   na czacie to &e{LEVEL}&6!'
 10. need_level_chat: 0
 11. craftings:
 12.   DIAMENT:
 13.     broadcast: '&fGraczowi {PLAYER} &fudalo sie craftowac &b&lDIAMENT! &8(&780% szansy!&8)'
 14.     chance: 80
 15.     material: DIAMOND
 16.     amount: 1
 17.     data: 0
 18.     title: '&bGood Dajmond'
 19.     info:
 20.     - '&fMasz 80% szans'
 21.     - '&fna ten crafting!'
 22.     lore:
 23.     - '&fSpecjalny crafting diamentu!'
 24.     - '&aGratulacje! &fUdalo udalo sie scraftowac!'
 25.     crafting:
 26.     - REDSTONE_BLOCK:null
 27.     - EMERALD_BLOCK:null
 28.     - REDSTONE_BLOCK:null
 29.     - EMERALD_BLOCK:null
 30.     - REDSTONE_BLOCK:null
 31.     - EMERALD_BLOCK:null
 32.     - REDSTONE_BLOCK:null
 33.     - EMERALD_BLOCK:null
 34.     - REDSTONE_BLOCK:null
 35.   MIECZ:
 36.     broadcast: '{PLAYER} jest mistrzem i z 40% szans wytworzyl szybki miecz!'
 37.     enchants:
 38.     - DAMAGE_ALL;5
 39.     chance: 10
 40.     material: DIAMOND_SWORD
 41.     amount: 1
 42.     data: 0
 43.     info:
 44.     - na item jest 10% szans i ogolnie fajny jest
 45.     title: '&bszybki miecz'
 46.     lore:
 47.     - '&7 najszybszy miecz na swiecie!'
 48.     - '&7 Udalo sie go wykraftowac &8{PLAYER}!'
 49.     crafting:
 50.     - DIAMOND:5
 51.     - DIAMOND:5
 52.     - DIAMOND:5
 53.     - DIAMOND:5
 54.     - DIAMOND_SWORD:1
 55.     - DIAMOND:5
 56.     - DIAMOND:5
 57.     - DIAMOND:5
 58.     - DIAMOND:5
 59. max_hopper_message: '&8[ &7&lHOPPERY &8] &eMasz limit hopperow do postawienia&7: &6&l{LIMIT}'
 60. upgrades:
 61.   HOPPER1:
 62.     perm: bestmine.hopper.6
 63.     lvl: 1
 64.     broadcast: '{PLAYER} zakupil 1 ulepszenie!'
 65.     cost: 50
 66.     max: 6
 67.     gui:
 68.       material: HOPPER
 69.       data: 0
 70.       title: '&e&lULEPSZENIE HOPPEROW'
 71.       lore:
 72.       - ''
 73.       - '&8[ &a&lTO ULEPSZENIE MA KAZDY &8]'
 74.       - '&8[ &fObecna ilosc max: &7&l6x hopper &8]'
 75.       - ''
 76.       - '&7Aktualny limit jest za maly?'
 77.       - '&7Zakup ulepszenie, aby moc'
 78.       - '&7postawic wiecej leji.'
 79.       - ''
 80.       - '&e&l[!] &eKliknij, aby ulepszyc!'
 81.   HOPPER2:
 82.     perm: bestmine.hopper.12
 83.     lvl: 2
 84.     broadcast: '&8[ &7&lHOPPERY &8] &e{PLAYER} zakupil 1 ulepszenie!'
 85.     cost: 500
 86.     max: 12
 87.     gui:
 88.       material: HOPPER
 89.       data: 0
 90.       title: '&e&lULEPSZENIE HOPPEROW'
 91.       lore:
 92.       - ''
 93.       - '&eKolejny LeveL: &62'
 94.       - '&eUlepsza do: &612x hopper'
 95.       - '&eCena: &6500$'
 96.       - ''
 97.       - '&8[ &fObecna ilosc max: &7&l6x hopper &8]'
 98.       - ''
 99.       - '&7Aktualny limit jest za maly?'
 100.       - '&7Zakup ulepszenie, aby moc'
 101.       - '&7postawic wiecej leji.'
 102.       - ''
 103.       - '&e&l[!] &eKliknij, aby ulepszyc!'
 104.   HOPPER3:
 105.     perm: bestmine.hopper.24
 106.     lvl: 3
 107.     broadcast: '&8[ &7&lHOPPERY &8] &e{PLAYER} zakupil 2 ulepszenie!'
 108.     cost: 500
 109.     max: 24
 110.     gui:
 111.       material: HOPPER
 112.       data: 0
 113.       title: '&e&lULEPSZENIE HOPPEROW'
 114.       lore:
 115.       - ''
 116.       - '&eKolejny LeveL: &63'
 117.       - '&eUlepsza do: &624x hopper'
 118.       - '&eCena: &6500$'
 119.       - ''
 120.       - '&8[ &fObecna ilosc max: &7&l12x hopper &8]'
 121.       - ''
 122.       - '&7Aktualny limit jest za maly?'
 123.       - '&7Zakup ulepszenie, aby moc'
 124.       - '&7postawic wiecej leji.'
 125.       - ''
 126.       - '&e&l[!] &eKliknij, aby ulepszyc!'
 127. gui:
 128.   expiration:
 129.     INFO:
 130.       slot: 53
 131.       function: '-1'
 132.       material: GRASS
 133.       data: 0
 134.       title: '&e&lWAZNOSC WYSPY'
 135.       lore:
 136.       - ''
 137.       - '&e&lWyspa wygasnie:'
 138.       - '&eData: &6{TIME}'
 139.       - ''
 140.     PIERWSZY:
 141.       slot: 10
 142.       function: 7;500
 143.       material: HOPPER
 144.       data: 0
 145.       title: '&e&lPRZEDLUZ WAZNOSC &e#1'
 146.       lore:
 147.       - ''
 148.       - '&fPrzedluzenie o 7 dni:'
 149.       - '&7Cena: &6500$'
 150.       - ''
 151.       - '&e&l[!] &eKliknij, aby ulepszyc!'
 152.       - ''
 153.     DRUGI:
 154.       slot: 13
 155.       function: 30;1500
 156.       material: HOPPER
 157.       data: 0
 158.       title: '&e&lPRZEDLUZ WAZNOSC &e#2'
 159.       lore:
 160.       - ''
 161.       - '&fPrzedluzenie o 30 dni:'
 162.       - '&7Cena: &61500$'
 163.       - ''
 164.       - '&e&l[!] &eKliknij, aby ulepszyc!'
 165.       - ''
 166.     TRZECI:
 167.       slot: 16
 168.       function: 7;6500
 169.       material: HOPPER
 170.       data: 0
 171.       title: '&e&lPRZEDLUZ WAZNOSC &e#3'
 172.       lore:
 173.       - ''
 174.       - '&fPrzedluzenie o 60 dni:'
 175.       - '&7Cena: &62500$'
 176.       - ''
 177.       - '&e&l[!] &eKliknij, aby ulepszyc!'
 178.       - ''
 179. is_auction:
 180.   start:
 181.   - テつァ8>> テつァ6Rozpoczela sie bitwa o wyspe!
 182.   - テつァ8>> テつァ6wartosc wyspy テつァe{VALUE}pkt
 183.   - 'テつァ8>> テつァ6Organizator: テつァe{NICK}'
 184.   bid: テつァ6Gracz テつァe{NICK} テつァ6podbil do テつァE{AMOUNT}テつァ2$テつァ6!テつァezostalo {TIME} sekund!
 185.   end_alert: テつァ6Wojna konczy sie za テつァe{TIME}テつァ6!
 186.   end:
 187.   - テつァ8>> テつァ6Zakonczyla sie bitwa o wyspe!
 188.   - テつァ8>> テつァ6wartosc wyspy テつァe{VALUE}pkt
 189.   - 'テつァ8>> テつァ6Zwyciezca: テつァe{NICK}'
 190.   - 'テつァ8>> テつァCena: テつァe{AMOUNT}'
 191.