Facebook
From Shelby & Filip, 4 Months ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 73
 1. #include <a_samp>
 2. #include <a_mysql>
 3. #include <zcmd>
 4. #include <md5>
 5.  
 6. //Modules
 7. #include "libraries/mysql_functions.inc"
 8. #include "libraries/config.inc"
 9. #include "libraries/functions.inc"
 10.  
 11. main(){}
 12.  
 13. public OnGameModeInit()
 14. {
 15.         if(!MySQL_Init()) return printf("[MySQL] Error while trying to connect with database. [ID: %d].", mysql_errno(m_sql));
 16.         else print("[MySQL] Successfully connected to the database.");
 17.  
 18.         return 1;
 19. }
 20.  
 21. public OnPlayerRequestClass(playerid, classid)
 22. {
 23.     new Cache:result;
 24.     result = mysql_query(m_sql, sprintf("SELECT player_uid FROM `players` WHERE `player_name` = '%s'", PlayerName(playerid)));
 25.    
 26.     SpawnPlayer(playerid);
 27.     TogglePlayerSpectating(playerid, 1);
 28.  
 29.     if(cache_num_rows() > 0) ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_LOGIN, DIALOG_STYLE_PASSWORD, "Logowanie", sprintf("Witamy na serwerze %s.\n\nAby móc zalogować się do gry wpisz hasło podane\n przy pierwszej rejestracji w polu poniżej.", PlayerName(playerid)), "Logowanie", "Anuluj");
 30.     else ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_REGISTER, DIALOG_STYLE_INPUT, "Rejestracja", sprintf("Witamy na serwerze %s.\n\nAby rozpocząć rozgrywkę wpisz poniżej hasło, którego chcesz używać\ndo logowania się na serwer.", PlayerName(playerid)), "Rejestruj", "Anuluj");
 31.    
 32.     cache_delete(result);
 33.  
 34.     return 1;
 35. }
 36.  
 37. public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext[])
 38. {
 39.     if(dialogid == DIALOG_LOGIN)
 40.     {
 41.         if(!response) return Kick(playerid);
 42.  
 43.         new Cache:result, password[33];
 44.  
 45.         result = mysql_query(m_sql, sprintf("SELECT `player_password` FROM `players` WHERE `player_name` = '%s'", PlayerName(playerid)));
 46.         cache_get(0, "player_password", password);
 47.         cache_delete(result);
 48.  
 49.         if(!strcmp(MD5_Hash(inputtext), password)) {
 50.             OnPlayerLogin(playerid);
 51.         } else {
 52.             ShowPlayerDialog(playerid, 1, DIALOG_STYLE_PASSWORD, "Logowanie", sprintf("Witamy na serwerze %s.\n\nPodane przez Ciebie hasło jest błędne.\nJeśli utraciłeś dostęp do swojego konta skontaktuj się z administatorem.", PlayerName(playerid)), "Logowanie", "Anuluj");
 53.         }
 54.  
 55.     }
 56.     else if(dialogid == DIALOG_REGISTER)
 57.     {
 58.         if(!response) return Kick(playerid);
 59.  
 60.         if(strlen(inputtext) <= 3) return ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_REGISTER, DIALOG_STYLE_INPUT, "Rejestracja", sprintf("Witamy na serwerze %s.\n\nPodane przez Ciebie hasło jest za krótkie.\nSpróbuj jeszcze raz używając dłuższego ciągu znaków.", PlayerName(playerid)), "Rejestruj", "Anuluj");
 61.  
 62.         mysql_query(m_sql, sprintf("INSERT INTO `players` VALUES (NULL, '%s', '%s', '%d')", PlayerName(playerid), MD5_Hash(inputtext), random(250)));
 63.  
 64.         OnPlayerLogin(playerid);
 65.     }
 66.     return 1;
 67. }