Facebook
From Soiled Lechwe, 2 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 206
 1. #include <iostream>
 2. #include <stdio.h>      //printf/getch itp.
 3. #include <conio.h>      //kbhit()
 4. #include <graphics.h>   //funkcje graficzne BGI
 5. #include <windows.h>    //Sleep(xx)
 6. #include <time.h>
 7.  
 8. using namespace std;
 9. class figura
 10. {
 11. protected:
 12.     double x,y,a;
 13. public:
 14.     figura();
 15.     ~figura();
 16.     virtual void rysuj(int kolor);
 17.     void przesun(int dx, int dy);
 18. };
 19. figura::figura()
 20. {
 21.     x=rand()%640;
 22.     y=rand()%480;
 23.     a=rand()%200+20;
 24. }
 25. void figura::rysuj(int kolor)
 26. {
 27.     setcolor(kolor);
 28. }
 29.  
 30. void figura::przesun(int dx, int dy)
 31. {
 32.     rysuj(BLACK);
 33.     x+=dx;
 34.     y+=dy;
 35.     rysuj(LIGHTGREEN);
 36. }
 37. figura::~figura()
 38. {
 39.     rysuj(BLACK);
 40. }
 41. class kwadrat: public figura
 42. {
 43. public:
 44.     void rysuj(int kolor);
 45. };
 46. void kwadrat::rysuj(int kolor)
 47. {
 48.     setcolor(kolor);
 49.     rectangle(x-0.5*a,y-0.5*a,x+0.5*a,y+0.5*a);
 50. }
 51. class kolo: public figura
 52. {
 53. public:
 54.     void rysuj(int kolor);
 55. };
 56. void kolo::rysuj(int kolor)
 57. {
 58.     setcolor(kolor);
 59.     circle(x,y,a);
 60. }
 61.  
 62. int main()
 63. {
 64.     int GraphDriver = DETECT;
 65.     int GraphMode;
 66.     int ErrorCode;
 67.     initgraph(&GraphDriver, &GraphMode,"");
 68.     ErrorCode = graphresult();
 69.     if(ErrorCode != grOk)
 70.     {
 71.         printf("Blad trybu graficznego: %sn", grapherrormsg(ErrorCode) );
 72.         exit(1);
 73.     }
 74.     //Tutaj kod zwi─ůzany z rysowaniem
 75.     //******************************************************************************************************************
 76.     srand(time(NULL));
 77.     figura *a[20];
 78.     int i,x,p,h,k;
 79.     char z,b;
 80.     for(i=0; i<20; i++)
 81.     {
 82.         a[i]=NULL;
 83.     }
 84.     do
 85.     {
 86.         system("CLS");
 87.         cout<<"R-RysujnZ-zmazujnP-przesunnQ-Wyjscie"<<endl;
 88.         cin>>z;
 89.         switch(z)
 90.         {
 91.         case 'r':
 92.             system("CLS");
 93.             cout<<"Ktory element chcesz narysowac"<<endl;
 94.             cin>>p;
 95.             cout<<"K-KwadratnO-Okrag"<<endl;
 96.             cin>>k;
 97.             switch(k)
 98.             {
 99.             case 'o':
 100.                 if(a[p]==NULL)
 101.                 {
 102.                     cout<<"Jakiego koloru ma byc okrag?"<<endl;
 103.                     cin>>x;
 104.                     a[p]=new kolo;
 105.                     a[p]->rysuj(x);
 106.                 }
 107.                 else
 108.                 {
 109.                     system("CLS");
 110.                     cout<<"Pole juz zajete"<<endl;
 111.                     Sleep(1500);
 112.                 }
 113.                 break;
 114.  
 115.  
 116.             case'k':
 117.                 if(a[p]==NULL)
 118.                 {
 119.                     cout<<"Jakiego koloru ma byc kwadrat?"<<endl;
 120.                     cin>>x;
 121.                     a[p]=new kwadrat;
 122.                     a[p]->rysuj(x);
 123.                 }
 124.                 else
 125.                 {
 126.                     system("CLS");
 127.                     cout<<"Pole juz zajete"<<endl;
 128.                     Sleep(1500);
 129.                 }
 130.  
 131.                 break;
 132.             }
 133.             break;
 134.         case 'z':
 135.             system("CLS");
 136.             cout<<"Ktory element chcesz zmazac"<<endl;
 137.             cin>>p;
 138.             if(a[p]!=NULL)
 139.             {
 140.                 a[p]->rysuj(BLACK);
 141.                 delete a[p];
 142.                 a[p]=NULL;
 143.             }
 144.             else
 145.             {
 146.                 cout<<"Pole jest juz puste"<<endl;
 147.                 Sleep(1500);
 148.             }
 149.             break;
 150.         case 'p':
 151.             system("CLS");
 152.             cout<<"Ktory elemen chcesz przesunac?"<<endl;
 153.             cin>>h;
 154.             cout<<"e - Wyjscie z trybu przesuwania"<<endl;
 155.             if(a[h]!=NULL)
 156.             {
 157.                 do
 158.                 {
 159.                     if(kbhit())
 160.                     {
 161.                         b=getch();
 162.                         switch(b)
 163.                         {
 164.                         case 'w':
 165.                             a[h]->przesun(0,-5);
 166.                             break;
 167.                         case's':
 168.                             a[h]->przesun(0,5);
 169.                             break;
 170.                         case 'a':
 171.                             a[h]->przesun(-5,0);
 172.                             break;
 173.                         case 'd':
 174.                             a[h]->przesun(5,0);
 175.                             break;
 176.                         }
 177.                     }
 178.                 }
 179.                 while(b!='e');
 180.  
 181.             }
 182.             else
 183.             {
 184.                 cout<<"Pole jest puste"<<endl;
 185.             }
 186.             break;
 187.         }
 188.     }
 189.     while(z!='q');
 190.  
 191.     for(i=0; i<20; i++)
 192.     {
 193.         if(a[i]!=NULL)
 194.         {
 195.             delete a[i];
 196.             cout<<"Usunieto element numer:t"<<i<<endl;
 197.         }
 198.  
 199.     }
 200.  
 201.  
 202.  
 203.     //******************************************************************************************************************
 204.     //koniec rysowania
 205.     //program czeka na naci┼ôni├¬cie klawisza i ZAMYKA tryb graficzny!
 206.     fflush(stdin);
 207.     getch(); //tylko zatrzymanie programu, ┼╝eby nie zamyka┼é natychmiast okna graficznego
 208.     closegraph(); //koniec trybu graficznego
 209.  
 210.     return(0);
 211. }
 212.