Facebook
From Dawid, 1 Week ago, written in C#.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 29
 1. static void Main(string[] args)
 2.         {
 3.            
 4.            
 5.             System.Console.WriteLine("Podaj liczbę rzędów bombonierki");
 6.             int rz = int.Parse(Console.ReadLine());
 7.  
 8.             System.Console.WriteLine("Podaj liczbę kolumn bombonierki");
 9.             int klmn = int.Parse(Console.ReadLine());
 10.  
 11.             int[,] bomb = new int[rz, klmn];
 12.  
 13.            
 14.  
 15.        
 16.          
 17.            
 18.            
 19.        
 20.                 System.Console.WriteLine("podaj rząd czekoladki,którą chcesz zjeść");
 21.                 int wart1 = int.Parse(Console.ReadLine());
 22.  
 23.  
 24.                 System.Console.WriteLine("podaj kolumnę czekoladki,którą chcesz zjeść ");
 25.                 int wart2 = int.Parse(Console.ReadLine());
 26.  
 27.                 int rzad = wart1 - 1;
 28.                
 29.                 int kolumna = wart2 - 1;
 30.  
 31.            
 32.  
 33.                  bomb[rzad, kolumna] = 1;
 34.  
 35.                
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.                 for (int x = 0; x < bomb.GetLength(0); x++)
 42.  
 43.                 {
 44.  
 45.                     for (int y = 0; y < bomb.GetLength(1); y++)
 46.  
 47.                     {
 48.                    
 49.                    
 50.                     Console.WriteLine("[" + (x + 1) + "," + (y + 1) + "] = " + bomb[x, y]);
 51.                    
 52.  
 53.                     }
 54.  
 55.                 }
 56.  
 57.  
 58.               Console.WriteLine("Zjadłeś czekoladkę z rzędu: " + wart1 + " i kolumny: " + wart2);
 59.            
 60.        }