Facebook
From Lxne, 1 Week ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 243
 1. ilk kod ismi : $onInteraction[kategori]
 2.  
 3. Kod :
 4. $nomention
 5. $textSplit[$message;/]
 6. $if[$textSplit[$message;/]$splitText[2]!=$authorID$textSplit[$message;/]]
 7. $removeComponent[kategori]
 8. $footerIcon[$authorAvatar]
 9. $color[0e0a0a]
 10. $description[
 11. $ephemeral> <a:Leaved:1134205270923419679> Bu Menüyü Yazan Kişi Kullanabilir]
 12. $addTimestamp
 13. $elseif[$textSplit[$message;/]$splitText[1]==kayıt$textSplit[$message;/]]
 14. $nomention
 15. $color[0e0a0a]
 16. $title[ <:anamenu:1134502661815812169> Forest Bot | Kayıt]
 17. $description[
 18. • Botun kategori komutlarına ulaşmak için aşağıdaki seçmeli menüyü kullanabilirsiniz.
 19.  
 20. <:sag_hizli:1134502592156794880> **Kayıt Komutları -
 21.  
 22. <:SpaceXjoin:1134556576364101752> -kayıt `kayıt.`
 23.  
 24. <:sag_hizli:1134502592156794880> Bot Bilgi
 25. > <:SKYistatistik:1134503261727096884> f.istatistik** Botun istatistik bilgileri]
 26.  
 27. $footer[Komutu $username#$discriminator[$authorID] Kullandı.]
 28. $footerIcon[$authorAvatar]
 29. $addTimestamp
 30. $endif
 31. $textSplit[$message;/]
 32. $if[$textSplit[$message;/]$splitText[2]!=$authorID$textSplit[$message;/]]
 33. $removeComponent[kategori]
 34. $footerIcon[$authorAvatar]
 35. $color[0e0a0a]
 36. $description[
 37. $ephemeral> <a:Leaved:1134205270923419679> Bu Menüyü Yazan Kişi Kullanabilir]
 38. $addTimestamp
 39. $elseif[$textSplit[$message;/]$splitText[1]==moderasyon$textSplit[$message;/]]
 40. $nomention
 41. $color[0e0a0a]
 42. $title[ <:anamenu:1134502661815812169> Forest Bot | Moderasyon]
 43. $description[
 44. • Botun kategori komutlarına ulaşmak için aşağıdaki seçmeli menüyü kullanabilirsiniz.
 45.  
 46. <:sag_hizli:1134502592156794880> **Moderasyon Slash Komutları /
 47. <:SpaceXjoin:1134556576364101752> /rolver-al  `Etiketlenen Kullanıcıya Rol Ekler/kaldırır.`
 48. <:SpaceXjoin:1134556576364101752> /ban  `Etiketlenen Kullanıcıyı Sunucudan Banlar.`
 49. <:SpaceXjoin:1134556576364101752> /kick `Etiketlenen Kullanıcıyı Sunucudan Atar.`
 50. <:SpaceXjoin:1134556576364101752> /lock  `Bulunduğun Kanalı Kilitler.`
 51. <:SpaceXjoin:1134556576364101752> /unlock `Bulunduğun Kanalın Kilidini Açar.`
 52.  
 53. <:sag_hizli:1134502592156794880> Moderasyon Komutları -
 54.  
 55. <:SpaceXjoin:1134556576364101752> -sil `Belirttiğin Sayı Kadar Mesaj Siler.`
 56.  
 57. <:sag_hizli:1134502592156794880> Bot Bilgi
 58. > <:SKYistatistik:1134503261727096884> f.istatistik** Botun istatistik bilgileri]
 59.  
 60. $footer[Komutu $username#$discriminator[$authorID] Kullandı.]
 61. $footerIcon[$authorAvatar]
 62. $addTimestamp
 63. $endif
 64. $textSplit[$message;/]
 65. $if[$textSplit[$message;/]$splitText[2]!=$authorID$textSplit[$message;/]]
 66. $removeComponent[kategori]
 67. $footerIcon[$authorAvatar]
 68. $color[0e0a0a]
 69. $description[
 70. $ephemeral> <a:Leaved:1134205270923419679> Bu Menüyü Yazan Kişi Kullanabilir]
 71. $addTimestamp
 72. $elseif[$textSplit[$message;/]$splitText[1]==kullanıcı$textSplit[$message;/]]
 73. $nomention
 74. $color[0e0a0a]
 75. $title[ <:anamenu:1134502661815812169> Forest Bot | Kullanıcı]
 76. $description[
 77. • Botun kategori komutlarına ulaşmak için aşağıdaki seçmeli menüyü kullanabilirsiniz.
 78.  
 79. <:sag_hizli:1134502592156794880> **Kullanıcı Slash Komutları /
 80. <:SpaceXjoin:1134556576364101752> /avatar `Etiketlediğin kişinin avatarını görürsün.`
 81.  
 82.  
 83. <:sag_hizli:1134502592156794880> **Kullanıcı Komutları -
 84.  
 85. <:SpaceXjoin:1134556576364101752> **-afk** `Afk Olursun`
 86. <:SpaceXjoin:1134556576364101752> **-dm** `Etiketlediğin kişiye dm mesaj`
 87.  
 88.  
 89. <:sag_hizli:1134502592156794880> Bot Bilgi
 90. > <:SKYistatistik:1134503261727096884> f.istatistik** Botun istatistik bilgileri]
 91.  
 92. $footer[Komutu $username#$discriminator[$authorID] Kullandı.]
 93. $footerIcon[$authorAvatar]
 94. $addTimestamp
 95. $endif
 96. $textSplit[$message;/]
 97. $if[$textSplit[$message;/]$splitText[2]!=$authorID$textSplit[$message;/]]
 98. $removeComponent[kategori]
 99. $footerIcon[$authorAvatar]
 100. $color[0e0a0a]
 101. $description[
 102. $ephemeral> <a:Leaved:1134205270923419679> Bu Menüyü Yazan Kişi Kullanabilir]
 103. $addTimestamp
 104. $elseif[$textSplit[$message;/]$splitText[1]==sil$textSplit[$message;/]]
 105. $nomention
 106. $deleteIn[5s]
 107. > <a:Joined:1134206406082429070> Menü Başarıyla Silindi.
 108. $removeButtons
 109. $removeComponent[kategori]
 110. $endif
 111. $textSplit[$message;/]
 112. $if[$textSplit[$message;/]$splitText[2]!=$authorID$textSplit[$message;/]]
 113. $removeComponent[kategori]
 114. $footerIcon[$authorAvatar]
 115. $color[0e0a0a]
 116. $description[
 117. $ephemeral> <a:Leaved:1134205270923419679> Bu Menüyü Yazan Kişi Kullanabilir]
 118. $addTimestamp
 119. $elseif[$textSplit[$message;/]$splitText[1]==güvenlik$textSplit[$message;/]]
 120. $nomention
 121. $color[0e0a0a]
 122. $title[ <:anamenu:1134502661815812169> Forest Bot | Güvenlik]
 123. $description[
 124. • Botun kategori komutlarına ulaşmak için aşağıdaki seçmeli menüyü kullanabilirsiniz.
 125.  
 126. <:sag_hizli:1134502592156794880> **Güvenlik Komutları -
 127.  
 128. <:SpaceXjoin:1134556576364101752> -güvenlik `Güvenlik.`
 129.  
 130. <:sag_hizli:1134502592156794880> Bot Bilgi
 131. > <:SKYistatistik:1134503261727096884> f.istatistik** Botun istatistik bilgileri]
 132.  
 133. $footer[Komutu $username#$discriminator[$authorID] Kullandı.]
 134. $footerIcon[$authorAvatar]
 135. $addTimestamp
 136. $endif