Facebook
From Mature Gibbon, 2 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 164
 1.  
 2.  
 3. int geteventn()                                                                
 4. {
 5.         bitmask = 1;                                                            // 0x000000001  (ustawiony tylko pierwszy bit)
 6.         state_events = events & getmask(state);         // getmask zwraca maske aktywnych zdarzen w danym stanie
 7.  
 8.         for (i = 0; i < EVENTS_SIZE; i++)
 9.         {
 10.                 if (state_events & bitmask)                             // sprawdza czy to zdarzenie jest aktywne
 11.                 {
 12.                         events &= ~bitmask;                                     // jesli jest aktywne to usuwa go z zadan do wykonania i zwraca jego indeks
 13.                         return i;                                                      
 14.                 }
 15.                 bitmask <<= 1;                                                  // przesuwamy maske, bÄ™dziemy sprawdzac kolejne zdarzenie
 16.         }
 17.        
 18.         return ~0;                                                                      // zwraca same 1 (FF) jesli nie wejdzie do tego wczesniejszego returna
 19. }
 20.  
 21. int main()
 22. {
 23.         do
 24.         {
 25.                 key = 0;
 26.                 if ((key = getch() != -1)
 27.                 {
 28.                         if (key == 'A')
 29.                                 do_sth1();
 30.                         if (key == 'B')
 31.                                 do_sth2();
 32.                 }
 33.  
 34.  
 35.                 if ((event = geteventn()) != ~0)                                        // dekoder (geteventn zwraca same 1, jezeli nie ma zadnego zdarzenia do wykonania, lub indeks zdarzenia)
 36.                 {
 37.                         // dispatcher
 38.                         last_event = event;
 39.                         last_state = state;
 40.                         (*(state_table[event][state].action))();                // reagujemy na dane zdarzenie wywoĹ‚ujÄ…c akcje
 41.                         state = state_table[event][state].nextstate;    // przechodzimy do kolejnego stanu
 42.                         if (state != last_state)                                                // jezeli zmienilismy stan to zerujemy zmienna events, bo w nowym stanie to zdarzenie moze nie byc juz aktywne
 43.                                 events = 0;
 44.                 }
 45.         } while (true);
 46.  
 47.     return 0;
 48. }
 49.  
 50.