Facebook
From Red Monkey, 6 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 59
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <fstream>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. struct lot                    // deklaracja struktury danych - lista jednokierunkowa
 8. {
 9.     string symbol_lotu;
 10.     string lotnisko_startowe;
 11.     string data;
 12.     string nazwisko;
 13.     int nr_siedzenia;
 14.     lot* nastepny;
 15.  
 16. };
 17.  
 18. void wypisz(lot* glowa)
 19. {
 20.  
 21.     if (!glowa)
 22.     {
 23.         cout << glowa->symbol_lotu << ";" <<  endl;
 24.         wypisz(glowa->nastepny);
 25.     }
 26. }
 27.  
 28. void wczytaj_elementy_z_pliku(string test, lot*& glowa) // funkcja wczytuje elementy z pliku i zapisuje w strukturze danych - li┼Ťcie jednokierunkowej
 29. {
 30.  
 31.     fstream plik;
 32.     plik.open("test.txt");
 33.     if (plik.good() == 0)
 34.     {
 35.         cout << " B┼é─ůd! Nie mo┼╝na otworzy─ç pliku ! " << endl;
 36.         return;
 37.     }
 38.     else
 39.     {
 40.         lot* nowy;
 41.         lot* pomocnicza;
 42.         if (glowa)
 43.         {
 44.             pomocnicza = glowa;
 45.             while (pomocnicza)
 46.             {
 47.                 if (pomocnicza->nastepny != nullptr)
 48.                     pomocnicza = pomocnicza->nastepny; // pomocnicza jest ostatnim elementem
 49.                 else
 50.                     break;
 51.             }
 52.             nowy = new lot; // nowy element
 53.             pomocnicza->nastepny = nowy; //ustawianie wskaznika na nowy element
 54.             nowy->nastepny = nullptr;
 55.         }
 56.         else
 57.         {
 58.             nowy = new lot;
 59.             nowy->nastepny = nullptr;
 60.             glowa = nowy;
 61.  
 62.         }
 63.         int nr_linii = 0;
 64.         while (plik)
 65.         {
 66.             nowy = new lot;
 67.             while (nr_linii < 4)
 68.             {
 69.                 switch (nr_linii)
 70.                 {
 71.                 case 0: plik >> nowy->symbol_lotu;       cout << nowy ->symbol_lotu << endl;             break;
 72.                 case 1: plik >> nowy->lotnisko_startowe; cout << nowy->lotnisko_startowe << endl;        break;
 73.                 case 2: plik >> nowy->data;              cout << nowy->data << endl;                     break;
 74.                 case 3: plik >> nowy->nazwisko;          cout << nowy->nazwisko << endl;                 break;
 75.                 case 4: plik >> nowy->nr_siedzenia;      cout << nowy->nr_siedzenia << endl;             break;
 76.                 }
 77.                 nr_linii++;
 78.             }
 79.             if (nr_linii = 4)
 80.             {
 81.                 nr_linii = 0;
 82.             }
 83.         }
 84.     }
 85.     wypisz(glowa);
 86.  
 87. }
 88. int main()
 89. {
 90.     lot* glowa = nullptr;
 91.     string test = "test.txt";
 92.     wczytaj_elementy_z_pliku(test, glowa);
 93.     return 0;
 94. }