Facebook
From BRT, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 131
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4. //  GRUPA A SPECJALNIE DLA ANGELIKI EM OD BARTƁOMIEJA EL ZAD 2
 5. int const nmax=10;
 6.  
 7. void pobierzTAB(int tab[][nmax], int &k, int&w);
 8. void sredniawierszami(int tab[][nmax], int &k, int&w,int sr[nmax]);
 9. int main()
 10. {
 11.     int tab[nmax][nmax];
 12.     int sr[nmax];
 13.     int k,w;
 14.     pobierzTAB(tab,k,w);
 15.     sredniawierszami(tab,k,w,sr);
 16.  
 17.     return 0;
 18. }
 19. void pobierzTAB(int tab[][nmax], int &k, int&w)
 20. {
 21.     cout<<"Podaj liczbe wierszy"<<endl;
 22.     cin>>w;
 23.     cout<<"Podaj liczbe kolumn"<<endl;
 24.     cin>>k;
 25.  
 26.     for(int i=0; i<w; i++)
 27.     {
 28.         for(int j=0; j<k; j++)
 29.         {
 30.             cout<<"Podaj tab["<<i<<"]["<<j<<"]: ";
 31.             cin>>tab[i][j];
 32.         }
 33.     }
 34. }
 35. void sredniawierszami(int tab[][nmax], int &k, int&w, int sr[nmax])
 36. {
 37.     int suma;
 38.     for(int i=0; i<w; i++)
 39.     {
 40.         suma=0;
 41.         for(int j=0; j<k; j++)
 42.         {
 43.             suma=suma+tab[i][j];
 44.             sr[i]=suma/k;
 45.         }
 46.         cout<<"ƛrednia wiersza "<<i<<" wynosi: "<<sr[i]<<endl;
 47.     }
 48.  
 49. }
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.