Facebook
From Chocolate Coyote, 5 Months ago, written in C.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 125
 1. void step(int dir) {
 2.   if(dir == 1) {
 3.     i++;
 4.         if(i>3) i = 0;
 5.         } else {
 6.                 i--;
 7.         if(i<0) i=3;
 8.         }
 9.         switch(i) { // podanie napięcia na odpowienia uzwojenie – wykonanie kroku
 10.       case 0:
 11.                 digitalWrite(PWMA, LOW);
 12.         digitalWrite(DIRB, LOW);
 13.         digitalWrite(PWMB, HIGH);
 14.         break;
 15.       case 1:
 16.                 digitalWrite(PWMB, LOW);
 17.         digitalWrite(DIRA, LOW);
 18.         digitalWrite(PWMA, HIGH);
 19.         break;
 20.       case 2:
 21.                 digitalWrite(PWMA, LOW);
 22.         digitalWrite(DIRB, HIGH);
 23.         digitalWrite(PWMB, HIGH);
 24.         break;
 25.       case 3:
 26.                 digitalWrite(PWMB, LOW);
 27.         digitalWrite(DIRA, HIGH);
 28.         digitalWrite(PWMA, HIGH);
 29.         break;
 30.     }
 31. }