Facebook
From asdasdas, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 166
 1. package projektas;
 2. import java.util.Scanner;
 3. import java.io.File;
 4. import java.io.*;
 5. import java.io.FileNotFoundException;
 6. import java.util.HashMap;
 7. import java.util.List;
 8. import java.util.Map;
 9.  
 10.  
 11. public class Projektas {
 12.     public static void main(String[] args)throws IOException{
 13.        String opcja;
 14.        System.out.println("Witaj w programie bibliotecznym. AUTORZY KROPISZ I KRZYK");
 15.        Map<Integer, String> ksiazki = new HashMap<Integer, String>();
 16.        for(;;){
 17.        Scanner odczyt =  new Scanner(System.in);
 18.        System.out.println("\n\nMasz do wyboru:  \nDodawanie/Usuwanie/Wyszukiwanie/Wyswietl");
 19.        System.out.println("\tNapisz co chcesz wykonać: ");
 20.        opcja = odczyt.nextLine();      
 21.                 String tytul;
 22.                 int numer = 0;
 23.        
 24.          
 25.         switch (opcja) {
 26.            
 27.             case "Dodawanie":
 28.               String koniec;
 29.             do{
 30.             System.out.println("Podaj nr ewidencyjny książki ");
 31.             Scanner nr = new Scanner(System.in);
 32.             numer = nr.nextInt();
 33.             System.out.println("Podaj książkÄ™ oraz jego autora");
 34.             Scanner dod = new Scanner(System.in);
 35.             tytul = dod.nextLine();
 36.             ksiazki.put(numer, tytul);      
 37.            
 38.             System.out.println("Czy to wszystko? tak/nie");
 39.             Scanner all = new Scanner(System.in);
 40.             koniec = all.nextLine();
 41.             System.out.println(ksiazki);
 42.             }while(!koniec.equals("tak"));
 43.            
 44.             break;
 45.                
 46.             case "Usuwanie":
 47.                 int usuwanie;
 48.                do{
 49.                 System.out.println("Podaj numer ewidencyjny książki którÄ… chcesz usunąć:");
 50.                 Scanner us = new Scanner(System.in);
 51.                 usuwanie = us.nextInt();
 52.                
 53.                 ksiazki.remove(usuwanie);
 54.                 System.out.println(ksiazki);
 55.                
 56.                 System.out.println("Czy to wszystko? tak/nie");
 57.                 Scanner all = new Scanner(System.in);
 58.                 koniec = all.nextLine();
 59.                 System.out.println(ksiazki);
 60.                }while(!koniec.equals("tak"));
 61.             break;
 62.                
 63.            
 64.                
 65.             case "Wyszukiwanie":
 66.                 int Wyszukiwanie;
 67.                 do{
 68.                System.out.println("Podaj nr ewidencyjny");
 69.                Scanner wysz = new Scanner(System.in);
 70.                Wyszukiwanie = wysz.nextInt();
 71.                String s1 = ksiazki.get(Wyszukiwanie);
 72.                //if (Wyszukiwanie==numer){
 73.                  
 74.                if(s1 != null){
 75.                 System.out.println("TytuÅ‚ oraz autor podanej książki to: "+ s1);
 76.                
 77.                 }else{
 78.                System.out.println("Nie ma takiej książki w bazie");
 79.                }
 80.                 System.out.println("Czy to wszystko? tak/nie");
 81.                 Scanner all = new Scanner(System.in);
 82.                 koniec = all.nextLine();
 83.                 }while(!koniec.equals("tak"));
 84.                    
 85.                
 86.  
 87.                
 88.             break;
 89.                
 90.             case "Wyswietl":
 91.                 System.out.println(ksiazki);
 92.        
 93.             break;
 94.            
 95.        
 96.         }
 97.        }
 98.    
 99. }
 100. }