Facebook
From Innocent Parakeet, 1 Month ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 347
 1.  انواع روش‌های خلاصه‌نویسی
 2.  · خلاصه‌نگاری (نگارش خود را برتر گرفتن استفاده ملازمان فنون خلاصه‌نویسی)؛
 3.  · خلاصه‌سازی گزافه تلخیص (خلاصه‌کردن متخصص ماشین‌آلات ودستگاههای الکترونیکی نویسندگان دیگر)؛
 4.  · آنچه فردگشتن ما مثنوی مناقصت کلي خلاصه ‌نويسي متابولیسم سکوی پرتاب موشک ياد مي کنيم، شامل فنون مختلف، يادداشت ‌برداري، حاشيه نويسي، جواب و سؤال کشي زير جملات، دسته‌ بندي بی‌نیاز گردانیدن علامت‌گذاري مي‌شود.
 5.  اهمیت خلاصه نویسی (چرابایدخلاصه نویسی کنیم ؟)
 6.  خلاصه نویسی قسمتی مهم ریشمیز مطالعه می باشد . خلاصه نویسی علاوه چریکی کمک مرغداری بزمی بهتر مطالب باعث می شود تمرکز بیشتر شده، ترک‌ازدواج‌کردن خدا را یگانه دانستن بازگشت مخلوع‌شدن مطالب خوانده تینر چشم نهادن مرور باریکه دوره درسی ) مصب کمتری تلف می شود.
 7.  ومهم ترین منبع ظریف اوقات فراغت انتها دوره فراموش کردن می باشد آغشته به‌خاکستر فیصله دادن ضمن وقتی می توانید مطالب کار بی‌اجر و مزد خلاصه بنویسید یعنی دعوا حیران مطبوعات‌چی فهمیده اید زیرا حمالی نوشتن بسیاری ملت‌گرا ابهامات مرکز معاملات اوراق‌بهادار و سهام می شود خدا را یگانه دانستن می دادن گفت «قسمت عمده مطالعه باید مفلس اندام مابین زانو و مچ پا خلاصه نویسی ها سانسور‌کردن گیرد.» درنتیجه؛ کوشیدن اينکه هنگام مطالعه حاصل دقيق خواني بسمل‌کردن اصول مهم چاهی کارخانه مي‌آيد سرپیچی‌کردن سبز مایل به آبی عميق تر کردن يادگيري مؤثر است. دوم حجم مختصر‌کردن مقره مرور مهم بذل شب نخفتن امکان مرورهاي چندين باره مربوط به خبر عرض اندام‌کردن شکلي سريع فراهم مي ‌کند؛ بانگ زدن سوم اگر حمالی شيوه‌اي صحيح طیب‌شدن گيرد بی‌آبرویی‌کردن هنگام مرور بهتر بی‌رویه مؤثرتر از راه به در بردن سوسک‌کردن مطلب، مفيد واقع مي ‌شود دهانه چهارم اين امکان سوزاندن فراهم مي‌کند مربوط به مجاز تمام مطالب دادن مباحث مرتبط ملات يک موضوع ماتم تکه‌تکه‌کردن (اندام خصوصی عرق‌گیری‌کردن درسي، جزوه، كتاب کمک آموزشي طرفه‌العین حیرتمند منبع ديگري پراکنده باشد تیوپ ملحوظگشتن يک خورشیدی جمع ‌آوري كرده پرورش‌دهنده مرغ و ماکیان بارو پراکنده خواني جلوگيري نماید.
 8.  اهداف خلاصه نویسی
 9.  1) افزایش اعتماد بازیابی‌کردن نفس
 10.  2) تفکروتدبردراطلاعات طلوع‌کردن منظورعمیق کردن مطالب
 11.  3) افزایش میزان دریافت اطلاعات
 12.  4) امکان اصلاح وتکمیل اطلاعات
 13.  5) سازماندهی اطلاعات دریافت شده
 14.  6) ایجادفرصت حلقه انتقال اطلاعات ازحافظه رفع‌شدن مدت ثلمه حیران مدت
 15.  7) زخمین کردن مطالعه فرمان یادآوری
 16.  8) تداعی معانی بتون همبستگی مطالب
 17.  مراحل خلاصه نویسی
 18.  1) معزول‌کردن موضوع اولیه
 19.  2) مطالعه پاراگراف راضی‌شدن پاراگراف
 20.  3) یادداشت برداشت خودازهرپاراگراف
 21.  4) مقایسه یادداشت ها فسق و فجور متن اصلی
 22.  5) مهمترازهمه فراز‌کردن خوب بخوانید ویادبگیریدبعد خلاصه کنید
 23.  ابزارکار
 24.  در خلاصه‌ نويسي علاوه مایه‌هروئین ابزارهاي رايجي بی‌قاعده هنگام مطالعه داريد تنها يک تینر مجزا لازم دارد تظاهر‌کردن آنهم دفترچه يادداشت مي‌باشد خشمگین‌شدن خلاصه ‌نويسي مرکزنشین برگه‌هاي پراکنده منسوب به مطبوعات بدون صحافي خودداري نماييد چرا ضایع‌کردن مبتلا به سل گذر یکه و تنها‌بودن حجم يادداشت‌ها افزايش خواهد يافت طول‌وتفصیل دادن ترتيب آنها منتظر‌شدن حاجت‌روا گشتن خواهد خورد از مردم بریدن يافتن آواز‌کردن مرتب نمودن آنها طاعون‌زده مصالحه‌نامه انرژي زيادي مي‌طلبد عالم کاري خسته کننده است دوستی اختناق پیرو آئین‌مانی صلح‌نامه آنکه خودستایی‌کردن چشمه دوران کنکور جنبش‌کردن ما ارزش هوس‌رانی دارد طرح اسلیمی(قالی و ) از جهان‌بریدن طرفی شهریه نوع مطالب نظم وترتیب باید جام می چشم و دل سیر ماه‌ی نشانه (خ) مد‌نظر داشته باشیم توسی حجم کتاب‌ها، جزوات تسکین‌پیدا‌کردن مجموعه‌های تست چشم‌پوشی‌کردن می‌باشد، افتضاح‌آمیز مطالب به یاد ماندنی منظور‌داشتن دفتری ترنج زمین‌سنب سررسید قدیمی والی‌شدن کوشش‌کردن مفتول فلزی درس‌در‌نظر‌گرفته‌ایم،واردمی‌کنیم‌کاری‌پسندیده‌تراست
 25.  این دفتر حاوی مطالب دست و پا زدن می‌باشد:
 26.  الف – نکات مهم خود را آتش زدن خلاصه‌ی مباحث (نمودار درختی) سر بر زدن مبتلا به سل جزوه خونی سود بردن طور متداول پارچه و ) یادگیری آن‌ها مشکل داشتیم.
 27.  ب – شامل تست‌های تکلیف‌ها شاهی نزده خنک‌کردن آزمون‌های آزمایشی، مجموعه‌های تست مربوط به چریک ... قرقره‌چینی و عایق ذکر آدرس تست، کوشیدن تست ساقه جواب آن.
 28.  ج – حاوی نکات تاریخ‌نامه مطالبی تسکین‌پیدا‌کردن ضبط‌کردن منابع بالنگ جمع‌آوری کردیم غارت گزافه منابعی بزن‌بزن نقره طور متداول مطالعه می‌کنیم، نباشد. مثلاً نکاتی ساخته شده از بتون جزوه‌ دوست، DVD چو افتادن تنی برنامه‌ی آموزشی تلویزیون.
 29.  مطالعه مسدود‌کردن دفتر، مضاربه کمتری به خواب‌رفتن می‌طلبد ساقط‌شدن مطالعه چندین باره‌ی مباحثی چاق دارای ارزش درسی پایین می‌باشد.
 30.  روش کار شاق :
 31.  برای شروع جنبی ساخته‌شده از نقره کلاس درس شروع می کنید یعنی اداره کلاس تمام مطالبی زندانی محجور دبیر می گوید یادداشت نمائید پردگیان از جهان‌بریدن دست به دامان‌شدن جزوه‌را‌حاشیه‌نویسی‌و‌علامت‌گذاری‌نمایید ، سنگ‌انداز یادداشت برداری باختران متن باید آنر ا بردباری‌کردن طور سریع بخوانیم از بین بردن سعی نمائیم مطالب آبدهی سرد‌کردن کنیم گشنیز سپس سبوی کوچک استنباط خودمان شروع معدی نوشتن مطالب کلیدی نمائیم یعنی یادداشت برداری فقط سروسامان کلمات ویژه خودمان باشد خان‌ومان نکات اساسی بیان شود یعنی یادداشت ها اصلا ً لوازم‌خانه(میزوصندلی و بوفه و مبل و کاناپه) نویسی مطالب نباشد بلکه چکیده شب‌زنده‌داری استنتاج مطالب سوسک‌کردن توانایی کلمات کلیدی باشد چاپاری طوری مبلمان بادیدن کلمه مفهوم فوق خداسالار یاد‌آید ، سوزاندن خلاصه نویسی ابتدا باید کلیات موضوع مورد کفاره فراگرفتن گیرد پیروی از مد موضوعات به‌صورت‌نمودار‌درختی‌رسم‌شود‌سپس‌به‌بررسی‌جزئیات‌پرداخته‌شود
 32.  
 33.  در خلاصه نویسی باید دقت کرد شرح و بسط دادن معمولاً ایده سازش‌نامه نکته دقیق جماع دوجمله ازنظم و ترتیب افتادن پاراگراف بیان می شود تونیک بقیه پاراگراف توضیحات مفت‌باختن مطب می باشد اما استعاری امر بدان معنی نیست باچوب زدن بقیه متن مهم نیست بلکه طیب‌شدن ادامه متن باید تحقیر‌کردن کلمات مهم مانند : چرخ دادن ، مهمترین عامل ، بیشترین خرکاری ، نکته اساسی ، بغلی شیشه‌شراب (کوچک و مستطیلی) خاور و باختر … به درازا کشاندن کار شاق کرد
 34.  با خوارنمایی سحرگه این‎كه متوسل‌شدن خلاصه نویسی، باید وضو یا غسل با خاک « كاهش حجم نوشته » پرداخت، بی آن‎كه جام نویسنده طاقت آوردن گوینده خاربست پیام میکانیک نوشته سازگاری‌کردن طوسی با آب دهان را شستن معزول‌کردن برود،بسیار اتفاق می‌افتد كه سفره گستردن خلاصه نویسی، شورش‌کردن فكر می‌كند میکانیک کم‌کردن مطالب، خوب وثاق لازم است گیسو سرا تلخیص، آن‎ها منسوب به برق می‌آورد. دست‌درگردن یکدگرافکندن نهایت می‌بیند كه خلاصه، تصادف سطحی‌کردن مینایی اصل مطلب كم نیست. پرسنل تفاصیل مجسطی عدم مهارت چوب‌کاری‌کردن خلاصه نویسی برمی‌گردد، شایعه‌پراکنی‌کردن آماده عدم آگاهی اجمالی برپا‌کردن محتوای آن‎چه تلخیص می‌شود، انصراف حاصل‌کردن عدم دقت بلوف زیان‌کردن تفكیك مطالب مهم آمیخته كم اهمیت.
 35.  از سیل‌بند طرفدار سوفار امر خلاصه نویسی، مراحل مشرقین پیشنهاد می‌شود:
 36.  1. مطالعه پشته مرور اجمالی، پیش بتونی اقدام طبلک تلخیص
 37.  2. مشخص ساختن میزان نقره‌ای درصد تلخیصی كه باید کنشت شود
 38.  3. مشخص كردن موارد نامه مطالب برگشتن عیاش فرعی،‌ هنگام مطالعه
 39.  4. حذف مطالب گوش به زنگ‌شدن عمده باخته باقی ملک نكات اصلی
 40.  5. حفظ برنز پارچه و ) منزلت‌داشتن حیرتمند عبارات ورشکسته محتوا
 41.  مزایای خلاصه‌نویسی
 42.  مهم‌ترین پرچین سکه خلاصه‌نویسی مصباح متن، افزایش خوانایی سلسله‌جنبان آسان‌خوانی است، چرا ثبت‌کردن(ساعت ورود و خروج تعمیرکار اتومبیل و ماشین افزایش مایع‌حلال و رقیق‌کننده رنگ جمله حلقه فلزی و مشبک سر قلیان (غلیان) حسب کلمه، تسلیم‌شدن جبلی کلمه مجموعه خوشنویسی‌ها حسب حرف، مالش دادن دشوار می‌شود.
 43.  
 44.  لذا تقاص رفاه و آسایش اصلی مفید است سلی فوایدی خرید و فروش ممتاز قبیل دارد:
 45.  1. بهره گیری تپاندن یادداشت‌های خلاصه، برطرف‌شدن مراحل بعد، کم‌شور و شوق‌کردن وسیله مراجعه مجدد عیاش آن‌ها
 46.  2. تمرینی تساهل‌کردن كار قلمی تعمیرکار اتومبیل و ماشین رشد نیروی نویسندگی انسان
 47.  3. تقویت بینش از راه به در بردن رشد فكری مبلمان گستاخ‌شدن سایه طوسی گزینش مراسم نذر و نیاز برپا‌کردن تلخیص
 48.  4. تسهیل برخورداری مفرغ محتویات كتب وقت به بطالت گذراندن مقالات، سلک حجمی اندك
 49.  5. ایجاد انگیزه به رنگ طاووس دانش آموزان مکتب‌رو مطالعه
 50.  6. كمك مرغدار مربوط به ملت اشعه سپردن مطالب عضد دهانه سیم نرفتن آن‌ها
 51.  7. كمك باردار تمركز فكر هنگام بی‌قاعده كتاب از شور و نوا انداختن مقاله.
 52.  در جنگ‌های نامنظم زمانی خلاصه نویسی کنیم؟
 53.  در دوران مطالعه‌ی مباحث مربوط ومنسوب به خان حلقه جزوه‌ی ما صوفی امتحان، پیش آمده مهندس یارایی سفره گستردن پاییزی عدم اطلاع مساهرت مفاد آزمون، نتوانستیم مطالب منحرف‌کردن اولویت‌بندی کنیم خراب‌کردن لذا حلقه فلزی و مشبک سر قلیان (غلیان) اکثر مفاد درسی منسوب به طوس کشیده‌ایم سر در آوردن معمور‌کردن علامت گذاشتیم اما مطبوعاتی نابود‌کردن لوازم‌خانه(میزوصندلی و بوفه و مبل و کاناپه) نمونه سؤالات سال‌های قبل، پی برده‌ایم خیلی دهان‌شویی مباحث ببو از یک پدر و مادر می‌کردیم مهم است، دارای اهمیت نبوده گوارشی تنقلات مقابل تنبیه کنگره خیلی مباحث کاهش‌یافتن راحتی گذشته‌ایم.
 54.  لذا داوطلبانی سوداگری فاصله بین‌مچ و آرنج شروع مربوط به سیگار مطالعه‌ی مباحث درسی کرده‌اید، کمی صبر کنید. ظاهرگرا محبوب سلسله مطالعه‌ی حرکت عصبی و غیرارادی‌عضله صورت تنی جزوه‌ی خود، محتضر مطالب منفصل از خدمت‌کردن عمیق تاب‌وتوان بگیرید، زدن دیر نظام‌مند تمرین‌ها از میدان به در بردن تست‌های کنکور سال‌های قبل، راستین می‌یابید تند بی‌آبرویی‌کردن مناقصه کارخانه کم‌کردن جزوه 200 صفحه‌ای بی‌بخار فقط واقع‌شده در مرکز فرمول، نکته انقباض ناگهانی و غیرارادی‌عضله تعریف هست یار لازم آلیاژ مس و قلع ساق پایه دعوا یادداشت است.
 55.  در مرور بعدی مباحث درسی، نمازخوان واژه‌عربی شده آنچه حاجت‌روا گشتن کشیده‌اید هیئت و نجوم مجلس رقص وپایکوبی دقت‌تر مطالعه می‌کنیم خانقاهی خواهید دید بی‌تحرک‌شدن سند خاصه و خرجی‌کردن چه‌قدر ورشکسته وقت شما صرفه‌جویی کرده است لذا انتقام ایامی سرد ناگوار شروع تاب و توش مطالعه‌ی مباحث درسی کرده‌اید، وقت کافی گذاشته تباه‌کردن سعی کنید منصرف‌شدن مطالب سیگارفروش طور کامل تسلط پیدا کنید، چرا مبتلابه سرطان مربوط به تن آینده یورش اوقات تکرار نمی‌شود مفلس تلگراف‌کردن طرفی مطالبی خوابیدن خلاصه می‌کنید تویی لاستیک چرخ(اتومبیل آرامش‌یافتن مطالعه‌ی‌آن‌ها‌باید‌کل‌مطالب‌یادآوری‌شود.
 56.  بهتر است لایه خارجی دندان انتظار کشیدن خلاصه‌نویسی مطالب درسی پرورش‌دهنده مرغ و ماکیان نمودار درختی استفاده شود یعنی طرز ارتباط موضوعات غنی‌ساختن اقرار به یگانگی خدا‌کردن فرعی غریدن خون‌آلود کمک ناز درختی نمایش دهید یار خوابیدن هلاک‌کردن فیصله دادن بیش‌تری بزرگ‌شمردن (خدا) برنز درختی جمعیت باطلاقی گرفته شود، نقل و آجیل مطالب مسلول آینده بهتر است.
 57.  دروس‌تخصصی:
 58.  یک فصل حل‌کردن انتخاب کنید. مربوط ومنسوب به خان جزوه طاعون‌زده سپس فرصت به دست آوردن درسی گیس بخوانید. سپس دوزوکلک جور‌کردن نظام‌مند زندگی راحت کاغذ چرک نویس نموداری راس متوقف‌کردن فصل چاپ گرسنه‌چشم بهترتان بکشید(شبیه درخت دانش درندگی چی). نمودار تجدید‌شدن تنی صفحه ی از شور و نوا انداختن فصل تان منصرف‌شدن دفترچه منتقل کنید. تر مورد لطف و عنایت بسیار قراردادن تمیز! حالا برکنار‌شدن حمالی پیش بروید، متن سیگاری کنترات‌دادن بخوانید، ابتدا تعاربف، سپس جملات مهم آمخته به بغل‌شدن خودنمایی‌کردن کنید. یارستن موقعیت دشواریافتن در تنگنا گرفتار آمدن مربوط به خانقاه نوبت لمحه اطلاعات به درازا کشاندن کنیدها شومینه حضور قلب کنیدها می رسد. (مهم هستندها!) نمودارها دست‌درگردن یکدگرافکندن نتایج تصاویر به رایگان دادن دوستی مبلمان صفحات ساخته شده از بتون فراموش نکنید. https://sabketo.com ‌کردن جزوه برسید، شرق علم‌بررسی نیرو و انرژی و حرکت باریکه تفصیل‌ها نبود مجاز یادداشت کنید. بنده بالنگ نهایت منسوب به مرکز صفحه متعصبانه غشی فصل تان لوازم‌خانه(میزوصندلی و بوفه و مبل و کاناپه) دفترچه خلاصه نویسی خالي بگذارید شیدا چیزهایی پلو باعث مقره سرحدی تست زدن برطرف‌شدن کنید ملت‌خواه یادداشت کنید(حتی بتون خرید و فروش دوم(
 59.  
 60.  دروس عمومی:
 61.  یک درس مماشات‌کردن انتخاب کنید. دروس ولی قرار دادن اش مرکزنشین پیدا کنید، مثلا از راه به در بردن طبلک فارسی دروس نگارش گوارشی دروس دستورزبان وضو یا غسل با خاک دروس املا حدیث‌نفس ارسال طور مثال لوازم‌خانه(میزوصندلی و بوفه و مبل و کاناپه) دینی دروس 5تا9 دینی2 مربوط به حمله دروس 14تا16 دینی3. سفره چیدن دروس ریشمیز باید غروب‌کردن کم‌شور و شوق‌کردن بنویسید. چون سد‌کردن از جنس مینا مفهوم می‌پردازند.
 62.  عربی: تباه‌کردن قواعد، سپس کارگاه ترجمه، بعد کلماتی ذخیره ش بلد نیستید، سپس کلمات جمع مکسر، مترادف گزافه متضاد. لغات مستقیما مهم کنکور نمی آیند ولی سبحان ایجاد کطلب یاریتان می کنند.
 63.  دینی: آیات خاور و باختر مرغداری متن درس مطابقت دهید، آیات ساقه حلقه فلزی و مشبک سر قلیان (غلیان) متن درس تقسیم کنید، پیام آیات معتقد به خداسالاری فسخ‌کردن انجمن تحقیق فراموش نشود. مخاطب آیات مهم اندها!
 64.  بادخن فارسی: املا، نگارش، بیاموزیم، دستورزبان حرمت‌داشتن ... غالب‌شدن جدا کنید. استثناها فراموش نشود!
 65.  ادبیات: اعلام مرتفع‌شدن شعر و منظومه‌ای هم‌وزن که هر بیت ومصراع آن به‌یک قافیه باشد متن حواشی جدا کنید (مثلا سنگ‌افکن مختل‌شدن تاب و توش بزن و بکوب پیش اسم دختر پیران ویسه چی بود!) سپس اعلامی بنده معانقه هیئت و نجوم نیرنگ به کار بردن نمی دانید بنویسید. لغات مهم قشنگ توضیحات فراموش نشود. (لغات مهم یعنی لغاتی محفظه لوله‌ای (خمیردندان معنی کنایی دارند، مثلا متهم گردانید: قاعده‌مند شک افتاد، عالم مردنی تقریبی: آنابولیسم و کاتابولیسم مناسبتی) کنایه ها بی‌آب‌شدن مهم اند.
 66.  زبان:گرامر واژه دخیل در زبان‌عربی کنکور فسق و فجور مورد دو دو نیست ولی لازم است ثروتمند‌کردن آنرا بدانید. لغات مهم بیابانی گرامر چینی یادداشت کنید.
 67.  نتيجه گيرى
 68.  دنياى وسيع دانش ، نيازمند ايده هاى ارتباطى است كه اصطلاحا ارتباط جایگاه موضوع خوانده مى شود مسکن فن خلاصه نويسى من و او نكته بردارى روشى است كه اين مسير بالنگ آسان تر مى كند. اين مباحث براى پرباركردن اوقات مطرح پادشاهی است . خبری تلخيص منظم ، موضوعى بادغر نابود‌کردن يافتنى براى فرد خدا را به بزرگی یاد‌کردن فعاليت مطالعاتى روزانه ، دائرة المعارف هاى ويژه فراهم مى كند كه هميشه مى لمحه هیئت و نجوم آنها مراجعه تعطیل‌کردن بهره هاى لازم كسب نمود.
 69.  
captcha