Facebook
From Flying Duck, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 140
 1. /*
 2.         06-11-2019
 3.         Losowanie liczb
 4.        
 5.         Przydatne kody ASCII:
 6.         65 -> 'A'
 7.         97 -> 'a'
 8.         32 -> SPACJA
 9.         13 lub 10 -> ENTER
 10.         28 -> ESC
 11.         8 -> backspace
 12.         7 -> beep
 13. */
 14.  
 15.  
 16. #include<windows.h>
 17. #include<iostream>
 18. #include<conio.h>
 19. #include<time.h>  //srand()
 20. using namespace std;
 21.  
 22. main(){
 23.         short i, los, prev=0;
 24.         srand(time(0));         //wlaczenie generatora liczb pseudolosowych
 25.         cout << "Liczby pseudolosowe" << endl;
 26.         cout << "20 liczb z zakresu <0;9> oddzielonych spacjami: " << endl;
 27.         for(i = 1; i <=20; i++){
 28.                 los = rand() %10;
 29.                 Sleep(100);             //wstrzymanie dzialania programu na 100 ms
 30.                 cout << los << " ";
 31.         }
 32.                 cout << endl;
 33.                
 34.         cout << "10 liczb z zakresu <1;10> oddzielonych spacja:" << endl;
 35.         for(i = 1; i <=10; i++){
 36.                 los = rand() %10 + 1;
 37.                 cout << los << " ";
 38.         }
 39.                 cout << endl;
 40.        
 41.         cout << "15 liczb z zakresu <-5;5> oddzielonych spacja: " << endl;
 42.         for(i = 1; i <=15; i++){
 43.                 los = rand() %11 - 5;
 44.                 cout << los << " ";
 45.         }
 46.                 cout << endl;
 47.                
 48.         cout << "n5 liczb z zakresu <-3;20> oddzielonych przecinkiem: " << endl;
 49.         for(i = 1; i <=5; i++){
 50.                 los = rand() %24 - 3;
 51.                 cout << los;
 52.                 if(i < 5)
 53.                         cout << ", ";
 54.         }
 55.                 cout << endl;
 56.                
 57.         cout << "n5 liczb z zakresu <5;25> oddzielonych przecinkiem, wyswietlanych dwuznakowo: " << endl;
 58.         for(i = 1; i <=10; i++){
 59.                 los = rand() %21 + 5;
 60.                 if(los <10)
 61.                         cout << "0";
 62.                 cout << los;
 63.                 if(i < 10)
 64.                         cout << ", ";
 65.         }
 66.                 cout << endl;
 67.                
 68.         cout << "n7 liczb z zakresu <3;29>: " << endl;
 69.         for(i = 1; i <=7; i++){
 70.                 los = rand() %27 + 3;
 71.                 if(los <10)
 72.                         cout << "0";
 73.                 cout << los;
 74.                 if(i < 7)
 75.                         cout << ", ";
 76.         }
 77.                 cout << endl;  
 78.        
 79.         cout << "nLosowanie liczb z zakresu <-10;15> az do wylosowania 0:" << endl;
 80.                 for(;;){                // petla nieskonczona
 81.                 los = rand() %26 - 10;
 82.                 cout << los << " ";
 83.                 if (!los)               //los = 0
 84.                         break;
 85.         }
 86.                 cout << endl;
 87.                
 88.         cout << "nLosowanie liczb z zakresu <-7;31> az do wylosowania 20:" << endl;
 89.         for(;;){
 90.                 los = rand() %39 - 7;
 91.                 cout << los << " ";
 92.                 if (los == 20)
 93.                         break;
 94.         }
 95.                 cout << endl;
 96.                
 97.         cout << "nLosowanie liczb z zakresu <9;34> ez do nacisniecia dowolnego klawisza: " << endl;
 98.         for(;;) {
 99.         los = rand() %26 + 9;
 100.         cout << los << " ";
 101.         Sleep(30);
 102.         if (kbhit())            // kbhit() zwraca TRUE przy nacisnieciu dowolnego klawisza
 103.                 break;
 104.         }
 105.         cout << endl;
 106.        
 107.         char klawisz;
 108.         cout << "nLosowanie liczb z zakresu <-40;-6> az do nacisniecia ESC: " << endl;
 109.         for(;;){
 110.                 los = rand() %35 - 40;
 111.                 cout << los << " ";
 112.                 Sleep(30);
 113.                 if (kbhit())
 114.                         klawisz = getch();      // przypisanie kodu ASCII nacisnietego klawisza
 115.                 if (klawisz == 27)              // jesli kod ASCII klawisza to 27 (ESC)
 116.                         break;                          // to przerwij dzialanie petli
 117.         }
 118.                 cout << endl;
 119.                
 120.         cout << "nLosowanie liczb z zakresu <-9;33> oddzielonych przecinkiem, dwuznakowych az do nacisniecia SPACE: " << endl;
 121.         for(;;){
 122.                 los = rand() %43 - 9;
 123.                 if(los >0 && los < 10)
 124.                         cout << "0";
 125.                 cout << los << ", ";
 126.                 Sleep(30);
 127.                 if(kbhit())
 128.                         klawisz = getch();
 129.                 if(klawisz == 32)
 130.                         break;
 131.         }
 132.        
 133.        
 134.         cout << "nLosowanie liczb z zakresu <10;30> do wylosowania takiej liczby, ktorej suma z poprzednia bedzie wynosic 55: " << endl;
 135.         for(;;){
 136.                 los = rand() %21 + 10;
 137.                 cout << los << " ";
 138.                 Sleep(50);
 139.                 if(prev+los==55)
 140.                         break;
 141.                 else
 142.                         prev = los;
 143.         }
 144.                 cout << endl;
 145.                
 146.         getch();
 147. }
 148.