Facebook
From Voluminous Hummingbird, 2 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 271
 1. #include <iostream>
 2. #include <vector>
 3. #include <ctime>
 4. #include <process.h>
 5. #include <cstdlib>
 6. #include <cstring>
 7.  
 8. #include "trzoda_t.h"
 9.  
 10.  
 11. #include "traktor_z.h"
 12.  
 13. #include "agregat_p.h"
 14. #include "grunty_o.h"
 15.  
 16. #include "tucznik.h"
 17.  
 18.  
 19. #include "zetor.h"
 20.  
 21. #include "podorywkowy.h"
 22. #include "pole.h"
 23.  
 24.  
 25. using namespace std;
 26.  
 27. class wytwornia_z
 28. {
 29. public:
 30.         obsada* produkuj()
 31.         {
 32.                 return zalazki.at(0) ->produkuj();
 33.         }
 34.  
 35.         void rejestruj_zalazek(zalazek *zal)
 36.         {
 37.                 zalazki.push_back(zal);
 38.         }
 39.         virtual ~wytwornia_z()
 40.         {
 41.                 for(size_t i=0; i<zalazki.size(); ++i)
 42.                         delete zalazki.at(i);
 43.                 zalazki.clear();
 44.         }
 45. protected:
 46.         vector<zalazek*> zalazki;
 47. };
 48.  
 49. class wytwornia_ms
 50. {
 51. public:
 52.         maszyna_s* zbuduj()
 53.         {
 54.                 return producenci_s.at(0) ->zbuduj();
 55.         }
 56.  
 57.         void rejestruj_producent_s(producent_s *producents)
 58.         {
 59.                 producenci_s.push_back(producents);
 60.         }
 61.         virtual ~wytwornia_ms()
 62.         {
 63.                 for(size_t i=0; i<producenci_s.size(); ++i)
 64.                         delete producenci_s.at(i);
 65.                 producenci_s.clear();
 66.         }
 67. protected:
 68.         vector<producent_s*> producenci_s;
 69. };
 70.  
 71. class wytwornia_mz
 72. {
 73. public:
 74.         maszyna_z* zabuduj()
 75.         {
 76.                 return producenci_z.at(0) ->zabuduj();
 77.         }
 78.  
 79.         void rejestruj_producent_z(producent_z *producentz)
 80.         {
 81.                 producenci_z.push_back(producentz);
 82.         }
 83.         virtual ~wytwornia_mz()
 84.         {
 85.                 for(size_t i=0; i<producenci_z.size(); ++i)
 86.                         delete producenci_z.at(i);
 87.                 producenci_z.clear();
 88.         }
 89. protected:
 90.         vector<producent_z*> producenci_z;
 91. };
 92.  
 93. class wytwornia_g
 94. {
 95. public:
 96.         ziemia* karczuj()
 97.         {
 98.                 return grunt.at(0) ->karczuj();
 99.         }
 100.  
 101.         void rejestruj_grunty(grunty *grun)
 102.         {
 103.                 grunt.push_back(grun);
 104.         }
 105.         virtual ~wytwornia_g()
 106.         {
 107.                 for(size_t i=0; i<grunt.size(); ++i)
 108.                         delete grunt.at(i);
 109.                 grunt.clear();
 110.         }
 111. protected:
 112.         vector<grunty*> grunt;
 113. };
 114.  
 115.  
 116. int main()
 117. {
 118.         char klawisz1, klawisz2, klawisz3, klawisz4, klawisz5, klawisz6, rasa[20], plec[20], nazwa[20], funkcja[20], marka[20];
 119.         int ile, e=0, e_s=0, e_z=0, e_g=0;
 120.         float wiek, masa, bank;
 121.         srand(unsigned(time(NULL)));
 122.         wytwornia_z z;
 123.         wytwornia_ms ms;
 124.         wytwornia_mz mz;
 125.         wytwornia_g g;
 126.  
 127.         z.rejestruj_zalazek(new trzoda_t());
 128.        
 129.         ms.rejestruj_producent_s(new traktor_z());
 130.         mz.rejestruj_producent_z(new agregat_p());
 131.  
 132.         g.rejestruj_grunty(new grunty_o());
 133.  
 134.        
 135.         vector<obsada*> chlew;
 136.         vector<maszyna_s*> garaz;
 137.         vector<maszyna_z*> wiata;
 138.         vector<ziemia*> grunt;
 139. //-----------------------------------------------------------------------------
 140.        
 141.  
 142.         do
 143.         {
 144.                 system("cls");
 145.                 cout<<"pracuj ze zwierzetami --> 1"<<endl<<"pracuj z maszynami samojezdnymi --> 2"<<endl<<"pracuj z pozosta┼éymi maszynami --> 3"<<endl<<"pracuj w polu --> 4"<<endl<<"stan gospodarstwa -->5"<<endl<<"wyjscie --> Q"<<endl;
 146.                 cin>>klawisz1;
 147.                 switch(klawisz1)
 148.                 {
 149.                 case '1':
 150.                                 system("cls");
 151.                                 cout<<"kup --> 1"<<endl<<"sprzedaj --> 2"<<endl<<"nakarm --> 3"<<endl;
 152.                                 cin>>klawisz2;
 153.                                 switch(klawisz2)
 154.                                 {
 155.                                         case '1':
 156.                                                         system("cls");
 157.                                                         ile=0;
 158.                                                         cout<<"Ile zwierz─ůt chcesz kupi─ç chcesz kupi─ç"<<endl;
 159.                                                         cin>>ile;
 160.                                                         cout<<"Podaj nazwe zwierz─Öcia"<<endl;
 161.                                                         cin>>nazwa;
 162.                                                         cout<<"Podaj rase zwierz─Öcia"<<endl;
 163.                                                         cin>>rasa;
 164.                                                         cout<<"Podaj plec [XY/ XX] zwierz─Öcia"<<endl;
 165.                                                         cin>>plec;
 166.                                                         cout<<"Podaj wiek [mies.] zwierz─Öcia"<<endl;
 167.                                                         cin>>wiek;
 168.                                                         cout<<"Podaj masa [kg] zwierz─Öcia"<<endl;
 169.                                                         cin>>masa;
 170.                                                         if(_stricmp(nazwa, "tucznik")==0)
 171.                                                                 bank=bank-ile*masa*float(8);
 172.                                                         else if(_stricmp(nazwa, "byk")==0)
 173.                                                                 bank=bank-ile*masa*float(10);
 174.                                                         else if(_stricmp(nazwa, "maciora")==0)
 175.                                                                 bank=bank-ile*masa*float(8);
 176.                                                         else
 177.                                                                 bank=bank-ile*masa*float(10);
 178.                                                         for(size_t i=0; i<unsigned(ile); ++i)
 179.                                                         {
 180.                                                                 chlew.push_back(z.produkuj());
 181.                                                                 obsada* szt=chlew.at(e);
 182.                                                                 strcpy(szt->nazwa, nazwa);
 183.                                                                 strcpy(szt->rasa, rasa);
 184.                                                                 strcpy(szt->plec, plec);
 185.                                                                 szt->wiek=wiek;
 186.                                                                 szt->masa=masa;
 187.                                                                 //_beginthread(szt->glod(), 0, 0);
 188.                                                                 e++;
 189.                                                         }
 190.                                                        
 191.                                                         cout<<"Zwierzeta zostaly kupione"<<endl;
 192.                                                         system("pause");
 193.                                                         break;
 194.                                         case '2':
 195.                                                         system("cls");                                                 
 196.                                                         cout<<"podaj nazwe zwierzecia kt├│re chcesz sprzedac"<<endl;
 197.                                                         cin>>nazwa;
 198.                                                         for(size_t i=0; i<chlew.size(); ++i)
 199.                                                         {
 200.                                                                 obsada* szt=chlew.at(i);
 201.                                                                 cout<<szt->nazwa;
 202.                                                                 if(_stricmp(szt->nazwa, nazwa)==0)
 203.                                                                 {
 204.                                                                         if(_stricmp(nazwa, "tucznik")==0 || _stricmp(nazwa, "maciora")==0)
 205.                                                                         {
 206.                                                                                 if(szt->masa >= 100)
 207.                                                                                 {
 208.                                                                                         delete chlew.at(i);
 209.                                                                                         bank=bank+szt->masa*float(8);
 210.                                                                                 }
 211.                                                                         }
 212.                                                                         else if(_stricmp(nazwa, "byk")==0)
 213.                                                                         {
 214.                                                                                 if(szt->wiek >=24 )
 215.                                                                                 {
 216.                                                                                         delete chlew.at(i);
 217.                                                                                         bank=bank+szt->masa*float(10);
 218.                                                                                 }
 219.                                                                         }
 220.                                                                         else
 221.                                                                         {
 222.                                                                                         delete chlew.at(i);
 223.                                                                                         bank=bank+szt->masa*float(10);                                                         
 224.                                                                         }
 225.                                                                 }
 226.                                                         }
 227.                                                         cout<<"Zwierzeta zostaly sprzedane"<<endl;
 228.                                                         system("pause");
 229.                                                         break;
 230.                                         case '3':
 231.                                                         for(size_t i=0; i<chlew.size(); ++i)
 232.                                                         {
 233.                                                                 obsada* szt=chlew.at(i);
 234.                                                                 szt->stan=0;
 235.                                                                 if(_stricmp(nazwa, "tucznik")==0)
 236.                                                                 {
 237.                                                                         szt->masa=szt->masa+float(0.4);
 238.                                                                         bank=bank-float(0.6);
 239.                                                                 }
 240.                                                                 else if(_stricmp(nazwa, "maciora")==0)
 241.                                                                 {
 242.                                                                         szt->masa=szt->masa+float(0.1);
 243.                                                                         bank=bank-float(0.2);
 244.                                                                 }
 245.                                                                 else if(_stricmp(nazwa, "byk")==0)
 246.                                                                 {
 247.                                                                         szt->masa=szt->masa+float(0.6);
 248.                                                                         bank=bank-float(0.8);
 249.                                                                 }
 250.                                                                 else
 251.                                                                 {
 252.                                                                         szt->masa=szt->masa+float(0.6);
 253.                                                                         bank=bank-float(0.8);
 254.                                                                 }
 255.                                                         }
 256.                                                         cout<<"Zwierzeta zostaly nakarmione"<<endl;
 257.                                                         system("pause");
 258.                                                         break;
 259.                                         default:
 260.                                                         break;
 261.                                 }
 262.                        
 263.                                 break;
 264.                 case '2':
 265.                                 system("cls");
 266.                                 cout<<" kup --> 1"<<endl<<"sprzedaj -- >2"<<endl<<"napraw --> 3"<<endl<<""<<endl;
 267.                                 cin>>klawisz3;
 268.                                 switch(klawisz3)
 269.                                 {
 270.                                                 case '1':
 271.                                                                 system("cls");
 272.                                                                 cout<<"Podaj nazwe maszyny jak─ů chcesz kupic"<<endl;
 273.                                                                 cin>>marka;
 274.                                                                 ile=0;
 275.                                                                 cout<<"Ile maszyn samojezdnych chcesz kupi─ç"<<endl;
 276.                                                                 cin>>ile;
 277.                                                                 cout<<"Podaj marke maszyny"<<endl;
 278.                                                                 cin>>marka;
 279.                                                                 cout<<"Podaj model maszyny"<<endl;
 280.                                                                 cin>>rasa;
 281.                                                                 cout<<"Podaj rocznik maszyny"<<endl;
 282.                                                                 cin>>wiek;
 283.                                                                 cout<<"Podaj moc maszyny"<<endl;
 284.                                                                 cin>>masa;
 285.                                                                 bank=bank-float(150000)*ile;
 286.                                                                 for(size_t i=0; i<unsigned(ile); ++i)
 287.                                                                 {
 288.                                                                         garaz.push_back(ms.zbuduj());
 289.                                                                         maszyna_s* szt=garaz.at(e_s);
 290.                                                                         strcpy(szt->nazwa, nazwa);
 291.                                                                         strcpy(szt->marka, marka);
 292.                                                                         strcpy(szt->model, rasa);
 293.                                                                         szt->rocznik=wiek;
 294.                                                                         szt->moc=masa;
 295.                                                                         e_s++;
 296.                                                                 }
 297.                                                                 cout<<"Maszyna zostala kupiona"<<endl;
 298.                                                                 system("pause");
 299.                                                                 break;
 300.                                                 case '2':
 301.                                                                 system("cls");                                                 
 302.                                                                 cout<<"podaj nazwe maszyny samojezdnej kt├│ra chcesz sprzedac"<<endl;
 303.                                                                 cin>>nazwa;
 304.                                                                 cout<<"podaj marke maszyny samojezdnej kt├│ra chcesz sprzedac"<<endl;
 305.                                                                 cin>>marka;
 306.                                                                 cout<<"podaj model maszyny samojezdnej kt├│ra chcesz sprzedac"<<endl;
 307.                                                                 cin>>rasa;
 308.                                                                 for(size_t i=0; i<garaz.size(); ++i)
 309.                                                                 {
 310.                                                                         maszyna_s* szt=garaz.at(i);
 311.                                                                         if(_stricmp(szt->nazwa, nazwa)==0)
 312.                                                                         {      
 313.                                                                                 if(_stricmp(szt->marka, marka)==0)
 314.                                                                                 {      
 315.                                                                                         if(_stricmp(szt->model, rasa)==0)
 316.                                                                                         {      
 317.                                                                                                 delete garaz.at(i);
 318.                                                                                                 bank=bank+float(60000);
 319.                                                                                         }
 320.                                                                                         else
 321.                                                                                         {
 322.                                                                                                 cout<<"Nie ma takiej maszyny"<<endl;
 323.                                                                                                 break;
 324.                                                                                         }
 325.                                                                                 }
 326.                                                                         }
 327.                                                                 }
 328.                                                                 cout<<"Maszyna zostala sprzedana"<<endl;
 329.                                                                 system("pause");
 330.                                                                 break;
 331.                                                 case '3':
 332.                                                                 system("cls");                                                 
 333.                                                                 cout<<"podaj nazwe maszyny samojezdnej kt├│ra chcesz naprawic"<<endl;
 334.                                                                 cin>>nazwa;
 335.                                                                 cout<<"podaj marke maszyny samojezdnej kt├│ra chcesz naprawic"<<endl;
 336.                                                                 cin>>marka;
 337.                                                                 cout<<"podaj model maszyny samojezdnej kt├│ra chcesz naprawic"<<endl;
 338.                                                                 cin>>rasa;
 339.                                                                 for(size_t i=0; i<garaz.size(); ++i)
 340.                                                                 {
 341.                                                                         maszyna_s* szt=garaz.at(i);
 342.                                                                         if(_stricmp(szt->nazwa, nazwa)==0)
 343.                                                                         {      
 344.                                                                                 if(_stricmp(szt->marka, marka)==0)
 345.                                                                                 {      
 346.                                                                                         if(_stricmp(szt->model, rasa)==0)
 347.                                                                                         {      
 348.                                                                                                 szt->stan=0;
 349.                                                                                                 bank=bank- rand() %10000;
 350.                                                                                         }
 351.                                                                                         else
 352.                                                                                         {
 353.                                                                                                 cout<<"Nie ma takiej maszyny"<<endl;
 354.                                                                                                 break;
 355.                                                                                         }
 356.                                                                                 }
 357.                                                                         }
 358.                                                                 }
 359.                                                                 cout<<"Maszyna zostala naprawiona"<<endl;
 360.                                                                 system("pause");
 361.                                                                 break;
 362.                                                 default:
 363.                                                                 break;
 364.                                 }
 365.                                 break;
 366.                 case '3':
 367.                                 system("cls");
 368.                                 cout<<" kup --> 1"<<endl<<"sprzedaj -->2"<<endl<<"napraw --> 3"<<endl;
 369.                                 cin>>klawisz4;
 370.                                 switch(klawisz4)
 371.                                 {
 372.                                                 case '1':
 373.                                                                 system("cls");
 374.                                                                 ile=0;
 375.                                                                 cout<<"Ile maszyn chcesz kupi─ç"<<endl;
 376.                                                                 cin>>ile;
 377.                                                                 cout<<"Podaj nazwe maszyny"<<endl;
 378.                                                                 cin>>nazwa;
 379.                                                                 cout<<"Podaj marke maszyny"<<endl;
 380.                                                                 cin>>rasa;
 381.                                                                 cout<<"Podaj model maszyny"<<endl;
 382.                                                                 cin>>plec;
 383.                                                                 cout<<"Podaj funkcje jak─ů ma pelnic maszyna"<<endl;
 384.                                                                 cin>>funkcja;
 385.                                                                 bank=bank-ile*float(60000);
 386.                                                                 for(size_t i=0; i<unsigned(ile); ++i)
 387.                                                                 {
 388.                                                                         wiata.push_back(mz.zabuduj());
 389.                                                                         maszyna_z* szt=wiata.at(e_z);
 390.                                                                         strcpy(szt->nazwa, nazwa);
 391.                                                                         strcpy(szt->marka, marka);
 392.                                                                         strcpy(szt->model, rasa);
 393.                                                                         strcpy(szt->funkcja,funkcja);
 394.                                                                         e_z++;
 395.                                                                 }
 396.                                                                 cout<<"Maszyna zostala kupiona"<<endl;
 397.                                                                 system("pause");
 398.                                                                 break;
 399.                                                 case '2':
 400.                                                                 system("cls");                                                 
 401.                                                                 cout<<"podaj nazwe maszyny kt├│ra chcesz sprzedac"<<endl;
 402.                                                                 cin>>nazwa;
 403.                                                                 cout<<"podaj marke maszyny kt├│ra chcesz sprzedac"<<endl;
 404.                                                                 cin>>marka;
 405.                                                                 cout<<"podaj model maszyny kt├│ra chcesz sprzedac"<<endl;
 406.                                                                 cin>>rasa;
 407.                                                                 for(size_t i=0; i<wiata.size(); ++i)
 408.                                                                 {
 409.                                                                         maszyna_z* szt=wiata.at(i);
 410.                                                                         if(_stricmp(szt->nazwa, nazwa)==0)
 411.                                                                         {      
 412.                                                                                 if(_stricmp(szt->marka, marka)==0)
 413.                                                                                 {      
 414.                                                                                         if(_stricmp(szt->model, rasa)==0)
 415.                                                                                         {      
 416.                                                                                                 delete wiata.at(i);
 417.                                                                                                 bank=bank+float(25000);
 418.                                                                                         }
 419.                                                                                         else
 420.                                                                                         {
 421.                                                                                                 cout<<"Nie ma takiej maszyny"<<endl;
 422.                                                                                                 break;
 423.                                                                                         }
 424.                                                                                 }
 425.                                                                         }
 426.                                                                 }
 427.                                                                 cout<<"Maszyna zostala sprzedane"<<endl;
 428.                                                                 system("pause");
 429.                                                                 break;
 430.                                                 case '3':
 431.                                                                 system("cls");                                                 
 432.                                                                 cout<<"podaj nazwe maszyny kt├│ra chcesz naprawic"<<endl;
 433.                                                                 cin>>nazwa;
 434.                                                                 cout<<"podaj marke maszyny kt├│ra chcesz naprawic"<<endl;
 435.                                                                 cin>>marka;
 436.                                                                 cout<<"podaj model maszyny kt├│ra chcesz naprawic"<<endl;
 437.                                                                 cin>>rasa;
 438.                                                                 for(size_t i=0; i<wiata.size(); ++i)
 439.                                                                 {
 440.                                                                         maszyna_z* szt=wiata.at(i);
 441.                                                                         if(_stricmp(szt->nazwa, nazwa)==0)
 442.                                                                         {      
 443.                                                                                 if(_stricmp(szt->marka, marka)==0)
 444.                                                                                 {      
 445.                                                                                         if(_stricmp(szt->model, rasa)==0)
 446.                                                                                         {      
 447.                                                                                                 szt->stan=0;
 448.                                                                                                 bank=bank- rand() %1000;
 449.                                                                                         }
 450.                                                                                         else
 451.                                                                                         {
 452.                                                                                                 cout<<"Nie ma takiej maszyny"<<endl;
 453.                                                                                                 break;
 454.                                                                                         }
 455.                                                                                 }
 456.                                                                         }
 457.                                                                 }
 458.                                                                 cout<<"Maszyna zostala naprawiona"<<endl;
 459.                                                                 system("pause");
 460.                                                                 break;
 461.                                                 default:
 462.                                                                 break;
 463.                                 }
 464.                                 break;
 465.                 case '4':
 466.                                 system("cls");
 467.                                 cout<<" kup --> 1"<<endl<<"sprzedaj -->2"<<endl<<"uprawiaj --> 3"<<endl;
 468.                                 cin>>klawisz5;
 469.                                 switch(klawisz5)
 470.                                 {
 471.                                         case '1':
 472.                                                         system("cls");
 473.                                                         for(size_t i=0; i<1; ++i)
 474.                                                         {
 475.                                                         grunt.push_back(g.karczuj());
 476.                                                         ziemia* szt=grunt.at(e_g);
 477.                                                         cout<<"Ile hektarow na jednej dzialce chcesz kupi─ç"<<endl;
 478.                                                         cin>>szt->powierzchnia;
 479.                                                         cout<<"Podaj nr dzialki"<<endl;
 480.                                                         cin>>szt->nrdzialki;
 481.                                                         bank=bank-szt->powierzchnia*float(80000);
 482.                                                         cout<<"Pole zosta┼éo kupione"<<endl;
 483.                                                         }
 484.                                                         system("pause");
 485.                                                         break;
 486.                                         case '2':
 487.                                                         system("cls");                                                 
 488.                                                         cout<<"Podaj numer dzialki ktore chcesz sprzedac"<<endl;
 489.                                                         cin>>masa;
 490.                                                         for(size_t i=0; i<grunt.size(); ++i)
 491.                                                         {
 492.                                                                 ziemia* szt=grunt.at(i);
 493.                                                                 if(szt->nrdzialki==masa)
 494.                                                                 {      
 495.                                                                         bank=bank+szt->powierzchnia*float(80000);
 496.                                                                         delete grunt.at(i);                                                                                                                                                            
 497.                                                                 }
 498.                                                         }
 499.                                                         cout<<"Pole zosta┼éo sprzedane"<<endl;
 500.                                                         system("pause");               
 501.                                                         break;
 502.                                         case '3':
 503.                                                         system("cls");                                                 
 504.                                                         cout<<"podaj nr dzia┼éki na ktorej chcesz pracowa─ç"<<endl;
 505.                                                         cin>>masa;
 506.                                                         for(size_t i=0; i<grunt.size(); ++i)
 507.                                                         {
 508.                                                                 ziemia* szt=grunt.at(i);
 509.                                                                 if(szt->nrdzialki==masa)
 510.                                                                 {                                                                              
 511.                                                                         do
 512.                                                                         {
 513.                                                                                 system("cls");
 514.                                                                                 cout<<"oraj --> 1"<<endl<<"uprawiaj --> 2"<<endl<<"zasiej --> 3"<<endl<<"daj nawoz --> 4"<<endl<<"opryskaj -->5"<<endl<<"zbierz --> 6"<<endl<<"wyjscie --> Q"<<endl;
 515.                                                                                 cin>>klawisz6;
 516.                                                                                 switch(klawisz6)
 517.                                                                                 {
 518.                                                                                         case '1':
 519.                                                                                                         if(szt->stan==6)
 520.                                                                                                         {
 521.                                                                                                                 system("cls"); 
 522.                                                                                                                 cout<<"Podaj nazwe maszyny kt├│rym chcesz orac"<<endl;
 523.                                                                                                                 cin>>nazwa;
 524.                                                                                                                 cout<<"Podaj marke maszyny kt├│rym chcesz orac"<<endl;
 525.                                                                                                                 cin>>marka;
 526.                                                                                                                 cout<<"Podaj model maszyny kt├│rym chcesz orac"<<endl;
 527.                                                                                                                 cin>>marka;
 528.                                                                                                                 for(size_t i=0; i<garaz.size(); ++i)
 529.                                                                                                                 {
 530.                                                                                                                         maszyna_s* szt1=garaz.at(i);
 531.                                                                                                                         if(_stricmp(szt1->nazwa, nazwa)==0)
 532.                                                                                                                         {
 533.                                                                                                                                 if(_stricmp(szt1->marka, marka)==0)
 534.                                                                                                                                 {      
 535.                                                                                                                                         if(_stricmp(szt1->model, rasa)==0)
 536.                                                                                                                                         {
 537.                                                                                                                                                 if(rand() %100==10)
 538.                                                                                                                                                 {
 539.                                                                                                                                                         szt1->stan=1;
 540.                                                                                                                                                         cout<<"Traktor sie popsu┼é"<<endl;
 541.                                                                                                                                                         system("pause");
 542.                                                                                                                                                         break;
 543.                                                                                                                                                 }
 544.                                                                                                                                         }
 545.                                                                                                                                         else
 546.                                                                                                                                         {
 547.                                                                                                                                                 cout<<"Nie ma takiej maszyny"<<endl;
 548.                                                                                                                                                 break;
 549.                                                                                                                                         }
 550.                                                                                                                                 }
 551.                                                                                                                         }
 552.                                                                                                                 }
 553.                                                                                                                 cout<<"podaj marke p┼éuga kt├│rym chcesz orac"<<endl;
 554.                                                                                                                 cin>>nazwa;
 555.                                                                                                                 for(size_t i=0; i<wiata.size(); ++i)
 556.                                                                                                                 {
 557.                                                                                                                         maszyna_z* szt2=wiata.at(i);
 558.                                                                                                                         if(_stricmp(szt2->nazwa, "plug")==0)
 559.                                                                                                                         {      
 560.                                                                                                                                 if(_stricmp(szt2->marka, nazwa)==0)
 561.                                                                                                                                 {                                                                              
 562.                                                                                                                                         if(rand() %100==10)
 563.                                                                                                                                         {
 564.                                                                                                                                                 szt2->stan=1;
 565.                                                                                                                                                 cout<<"plug sie popsu┼é"<<endl;
 566.                                                                                                                                                 system("pause");
 567.                                                                                                                                                 break;
 568.                                                                                                                                         }
 569.                                                                                                                                 }
 570.                                                                                                                                 else
 571.                                                                                                                                 {
 572.                                                                                                                                         cout<<"Nie ma takiej maszyny"<<endl;
 573.                                                                                                                                         break;
 574.                                                                                                                                 }
 575.                                                                                                                         }
 576.                                                                                                                 }
 577.                                                                                                                 szt->stan=1;
 578.                                                                                                                 bank=bank-szt->powierzchnia*float(11)*float(4.5);
 579.                                                                                                         }
 580.                                                                                                         break;
 581.                                                                                         case '2':
 582.                                                                                                         if(szt->stan==1 || szt->stan==6 || szt->stan==4)
 583.                                                                                                         {
 584.                                                                                                                 system("cls"); 
 585.                                                                                                                 cout<<"Podaj nazwe maszyny kt├│rym chcesz uprawia─ç"<<endl;
 586.                                                                                                                 cin>>nazwa;
 587.                                                                                                                 cout<<"Podaj marke maszyny kt├│rym chcesz uprawia─ç"<<endl;
 588.                                                                                                                 cin>>marka;
 589.                                                                                                                 cout<<"Podaj model maszyny kt├│rym chcesz uprawia─ç"<<endl;
 590.                                                                                                                 cin>>marka;
 591.                                                                                                                 for(size_t i=0; i<garaz.size(); ++i)
 592.                                                                                                                 {
 593.                                                                                                                         maszyna_s* szt1=garaz.at(i);
 594.                                                                                                                         if(_stricmp(szt1->nazwa, nazwa)==0)
 595.                                                                                                                         {
 596.                                                                                                                                 if(_stricmp(szt1->marka, marka)==0)
 597.                                                                                                                                 {      
 598.                                                                                                                                         if(_stricmp(szt1->model, rasa)==0)
 599.                                                                                                                                         {
 600.                                                                                                                                                 if(rand() %100==10)
 601.                                                                                                                                                 {
 602.                                                                                                                                                         szt1->stan=1;
 603.                                                                                                                                                         cout<<"Traktor sie popsu┼é"<<endl;
 604.                                                                                                                                                         system("pause");
 605.                                                                                                                                                         break;
 606.                                                                                                                                                 }
 607.                                                                                                                                         }
 608.                                                                                                                                         else
 609.                                                                                                                                         {
 610.                                                                                                                                                 cout<<"Nie ma takiej maszyny"<<endl;
 611.                                                                                                                                                 break;
 612.                                                                                                                                         }
 613.                                                                                                                                 }
 614.                                                                                                                         }
 615.                                                                                                                 }
 616.                                                                                                                 cout<<"podaj marke agreagtu kt├│rym chcesz uprawia─ç"<<endl;
 617.                                                                                                                 cin>>nazwa;
 618.                                                                                                                 for(size_t i=0; i<wiata.size(); ++i)
 619.                                                                                                                 {
 620.                                                                                                                         maszyna_z* szt2=wiata.at(i);
 621.                                                                                                                         if(_stricmp(szt2->nazwa, "agregat")==0)
 622.                                                                                                                         {      
 623.                                                                                                                                 if(_stricmp(szt2->marka, nazwa)==0)
 624.                                                                                                                                 {                                                                              
 625.                                                                                                                                         if(rand() %100==10)
 626.                                                                                                                                         {
 627.                                                                                                                                                 szt2->stan=1;
 628.                                                                                                                                                 cout<<"agregat sie popsu┼é"<<endl;
 629.                                                                                                                                                 system("pause");
 630.                                                                                                                                                 break;
 631.                                                                                                                                         }
 632.                                                                                                                                 }
 633.                                                                                                                                 else
 634.                                                                                                                                 {
 635.                                                                                                                                         cout<<"Nie ma takiej maszyny"<<endl;
 636.                                                                                                                                         break;
 637.                                                                                                                                 }
 638.                                                                                                                         }
 639.                                                                                                                 }
 640.                                                                                                                 szt->stan=2;
 641.                                                                                                                 bank=bank-szt->powierzchnia*float(9)*float(4.5);
 642.                                                                                                         }
 643.                                                                                                         break;
 644.                                                                                         case '3':
 645.                                                                                                         if(szt->stan==1 || szt->stan==2 || szt->stan==4)
 646.                                                                                                         {
 647.                                                                                                                 system("cls"); 
 648.                                                                                                                 cout<<"Podaj nazwe maszyny kt├│rym chcesz siac"<<endl;
 649.                                                                                                                 cin>>nazwa;
 650.                                                                                                                 cout<<"Podaj marke maszyny kt├│rym chcesz siac"<<endl;
 651.                                                                                                                 cin>>marka;
 652.                                                                                                                 cout<<"Podaj model maszyny kt├│rym chcesz siac"<<endl;
 653.                                                                                                                 cin>>marka;
 654.                                                                                                                 for(size_t i=0; i<garaz.size(); ++i)
 655.                                                                                                                 {
 656.                                                                                                                         maszyna_s* szt1=garaz.at(i);
 657.                                                                                                                         if(_stricmp(szt1->nazwa, nazwa)==0)
 658.                                                                                                                         {
 659.                                                                                                                                 if(_stricmp(szt1->marka, marka)==0)
 660.                                                                                                                                 {      
 661.                                                                                                                                         if(_stricmp(szt1->model, rasa)==0)
 662.                                                                                                                                         {
 663.                                                                                                                                                 if(rand() %100==10)
 664.                                                                                                                                                 {
 665.                                                                                                                                                         szt1->stan=1;
 666.                                                                                                                                                         cout<<"Traktor sie popsu┼é"<<endl;
 667.                                                                                                                                                         system("pause");
 668.                                                                                                                                                         break;
 669.                                                                                                                                                 }
 670.                                                                                                                                         }
 671.                                                                                                                                         else
 672.                                                                                                                                         {
 673.                                                                                                                                                 cout<<"Nie ma takiej maszyny"<<endl;
 674.                                                                                                                                                 break;
 675.                                                                                                                                         }
 676.                                                                                                                                 }
 677.                                                                                                                         }
 678.                                                                                                                 }
 679.                                                                                                                 cout<<"podaj marke siewnika kt├│rym chcesz siac"<<endl;
 680.                                                                                                                 cin>>nazwa;
 681.                                                                                                                 for(size_t i=0; i<wiata.size(); ++i)
 682.                                                                                                                 {
 683.                                                                                                                         maszyna_z* szt2=wiata.at(i);
 684.                                                                                                                         if(_stricmp(szt2->nazwa, "siewnik")==0)
 685.                                                                                                                         {      
 686.                                                                                                                                 if(_stricmp(szt2->marka, nazwa)==0)
 687.                                                                                                                                 {                                                                              
 688.                                                                                                                                         if(rand() %100==10)
 689.                                                                                                                                         {
 690.                                                                                                                                                 szt2->stan=1;
 691.                                                                                                                                                 cout<<"siewnik sie popsu┼é"<<endl;
 692.                                                                                                                                                 system("pause");
 693.                                                                                                                                                 break;
 694.                                                                                                                                         }
 695.                                                                                                                                 }
 696.                                                                                                                                 else
 697.                                                                                                                                 {
 698.                                                                                                                                         cout<<"Nie ma takiej maszyny"<<endl;
 699.                                                                                                                                         break;
 700.                                                                                                                                 }
 701.                                                                                                                         }
 702.                                                                                                                 }
 703.                                                                                                                 szt->stan=3;
 704.                                                                                                                 bank=bank-szt->powierzchnia*(float(9)*float(4.5)+float(300));
 705.                                                                                                         }
 706.                                                                                                         break;
 707.                                                                                         case '4':
 708.                                                                                                         if(szt->stan==1 || szt->stan==2 || szt->stan==3 || szt->stan==4 || szt->stan==5)
 709.                                                                                                         {
 710.                                                                                                                 system("cls"); 
 711.                                                                                                                 cout<<"Podaj nazwe maszyny kt├│rym chcesz rozsiewac"<<endl;
 712.                                                                                                                 cin>>nazwa;
 713.                                                                                                                 cout<<"Podaj marke maszyny kt├│rym chcesz rozsiewac"<<endl;
 714.                                                                                                                 cin>>marka;
 715.                                                                                                                 cout<<"Podaj model maszyny kt├│rym chcesz rozsiewac"<<endl;
 716.                                                                                                                 cin>>marka;
 717.                                                                                                                 for(size_t i=0; i<garaz.size(); ++i)
 718.                                                                                                                 {
 719.                                                                                                                         maszyna_s* szt1=garaz.at(i);
 720.                                                                                                                         if(_stricmp(szt1->nazwa, nazwa)==0)
 721.                                                                                                                         {
 722.                                                                                                                                 if(_stricmp(szt1->marka, marka)==0)
 723.                                                                                                                                 {      
 724.                                                                                                                                         if(_stricmp(szt1->model, rasa)==0)
 725.                                                                                                                                         {
 726.                                                                                                                                                 if(rand() %100==10)
 727.                                                                                                                                                 {
 728.                                                                                                                                                         szt1->stan=1;
 729.                                                                                                                                                         cout<<"Traktor sie popsu┼é"<<endl;
 730.                                                                                                                                                         system("pause");
 731.                                                                                                                                                         break;
 732.                                                                                                                                                 }
 733.                                                                                                                                         }
 734.                                                                                                                                         else
 735.                                                                                                                                         {
 736.                                                                                                                                                 cout<<"Nie ma takiej maszyny"<<endl;
 737.                                                                                                                                                 break;
 738.                                                                                                                                         }
 739.                                                                                                                                 }
 740.                                                                                                                         }
 741.                                                                                                                 }
 742.                                                                                                                 cout<<"podaj marke rozsiewacza kt├│rym chcesz rozsiewac nawoz"<<endl;
 743.                                                                                                                 cin>>nazwa;
 744.                                                                                                                 for(size_t i=0; i<wiata.size(); ++i)
 745.                                                                                                                 {
 746.                                                                                                                         maszyna_z* szt2=wiata.at(i);
 747.                                                                                                                         if(_stricmp(szt2->nazwa, "rozsiewacz")==0)
 748.                                                                                                                         {      
 749.                                                                                                                                 if(_stricmp(szt2->marka, nazwa)==0)
 750.                                                                                                                                 {                                                                              
 751.                                                                                                                                         if(rand() %100==10)
 752.                                                                                                                                         {
 753.                                                                                                                                                 szt2->stan=1;
 754.                                                                                                                                                 cout<<"rozsiewcz sie popsu┼é"<<endl;
 755.                                                                                                                                                 system("pause");
 756.                                                                                                                                                 break;
 757.                                                                                                                                         }
 758.                                                                                                                                 }
 759.                                                                                                                                 else
 760.                                                                                                                                 {
 761.                                                                                                                                         cout<<"Nie ma takiej maszyny"<<endl;
 762.                                                                                                                                         break;
 763.                                                                                                                                 }
 764.                                                                                                                         }
 765.                                                                                                                 }
 766.                                                                                                                 szt->stan=4;
 767.                                                                                                                 bank=bank-szt->powierzchnia*(float(2)*float(4.5)+float(300));
 768.                                                                                                         }
 769.                                                                                                         break;
 770.                                                                                         case '5':
 771.                                                                                                         if(szt->stan==3 || szt->stan==4 || szt->stan==5)
 772.                                                                                                         {
 773.                                                                                                                 system("cls"); 
 774.                                                                                                                 cout<<"Podaj nazwe maszyny kt├│rym chcesz pryskac"<<endl;
 775.                                                                                                                 cin>>nazwa;
 776.                                                                                                                 cout<<"Podaj marke maszyny kt├│rym chcesz pryskac"<<endl;
 777.                                                                                                                 cin>>marka;
 778.                                                                                                                 cout<<"Podaj model maszyny kt├│rym chcesz pryskac"<<endl;
 779.                                                                                                                 cin>>marka;
 780.                                                                                                                 for(size_t i=0; i<garaz.size(); ++i)
 781.                                                                                                                 {
 782.                                                                                                                         maszyna_s* szt1=garaz.at(i);
 783.                                                                                                                         if(_stricmp(szt1->nazwa, nazwa)==0)
 784.                                                                                                                         {
 785.                                                                                                                                 if(_stricmp(szt1->marka, marka)==0)
 786.                                                                                                                                 {      
 787.                                                                                                                                         if(_stricmp(szt1->model, rasa)==0)
 788.                                                                                                                                         {
 789.                                                                                                                                                 if(rand() %100==10)
 790.                                                                                                                                                 {
 791.                                                                                                                                                         szt1->stan=1;
 792.                                                                                                                                                         cout<<"Traktor sie popsu┼é"<<endl;
 793.                                                                                                                                                         system("pause");
 794.                                                                                                                                                         break;
 795.                                                                                                                                                 }
 796.                                                                                                                                         }
 797.                                                                                                                                         else
 798.                                                                                                                                         {
 799.                                                                                                                                                 cout<<"Nie ma takiej maszyny"<<endl;
 800.                                                                                                                                                 break;
 801.                                                                                                                                         }
 802.                                                                                                                                 }
 803.                                                                                                                         }
 804.                                                                                                                 }
 805.                                                                                                                 cout<<"podaj marke opryskiwacza kt├│rym chcesz pryskac"<<endl;
 806.                                                                                                                 cin>>nazwa;
 807.                                                                                                                 for(size_t i=0; i<wiata.size(); ++i)
 808.                                                                                                                 {
 809.                                                                                                                         maszyna_z* szt2=wiata.at(i);
 810.                                                                                                                         if(_stricmp(szt2->nazwa, "opryskiwacz")==0)
 811.                                                                                                                         {      
 812.                                                                                                                                 if(_stricmp(szt2->marka, nazwa)==0)
 813.                                                                                                                                 {                                                                              
 814.                                                                                                                                         if(rand() %100==10)
 815.                                                                                                                                         {
 816.                                                                                                                                                 szt2->stan=1;
 817.                                                                                                                                                 cout<<"opryskiwacz sie popsu┼é"<<endl;
 818.                                                                                                                                                 system("pause");
 819.                                                                                                                                                 break;
 820.                                                                                                                                         }
 821.                                                                                                                                 }
 822.                                                                                                                                 else
 823.                                                                                                                                 {
 824.                                                                                                                                         cout<<"Nie ma takiej maszyny"<<endl;
 825.                                                                                                                                         break;
 826.                                                                                                                                 }
 827.                                                                                                                         }
 828.                                                                                                                 }
 829.                                                                                                                 szt->stan=5;
 830.                                                                                                                 bank=bank-szt->powierzchnia*(float(2)*float(4.5)+float(100));
 831.                                                                                                         }
 832.                                                                                                         break;         
 833.                                                                                         case '6':
 834.                                                                                                         if(szt->stan==3 || szt->stan==4 || szt->stan==5)
 835.                                                                                                         {
 836.                                                                                                                 system("cls"); 
 837.                                                                                                                 cout<<"Podaj nazwe maszyny kt├│rym chcesz zbirac plon"<<endl;
 838.                                                                                                                 cin>>nazwa;
 839.                                                                                                                 cout<<"Podaj marke maszyny kt├│rym chcesz zbirac plon"<<endl;
 840.                                                                                                                 cin>>marka;
 841.                                                                                                                 cout<<"Podaj model maszyny kt├│rym chcesz zbirac plon"<<endl;
 842.                                                                                                                 cin>>marka;
 843.                                                                                                                 for(size_t i=0; i<garaz.size(); ++i)
 844.                                                                                                                 {
 845.                                                                                                                         maszyna_s* szt1=garaz.at(i);
 846.                                                                                                                         if(_stricmp(szt1->nazwa, nazwa)==0)
 847.                                                                                                                         {
 848.                                                                                                                                 if(_stricmp(szt1->marka, marka)==0)
 849.                                                                                                                                 {      
 850.                                                                                                                                         if(_stricmp(szt1->model, rasa)==0)
 851.                                                                                                                                         {
 852.                                                                                                                                                 if(rand() %100==10)
 853.                                                                                                                                                 {
 854.                                                                                                                                                         szt1->stan=1;
 855.                                                                                                                                                         cout<<"Traktor sie popsu┼é"<<endl;
 856.                                                                                                                                                         system("pause");
 857.                                                                                                                                                         break;
 858.                                                                                                                                                 }
 859.                                                                                                                                         }
 860.                                                                                                                                         else
 861.                                                                                                                                         {
 862.                                                                                                                                                 cout<<"Nie ma takiej maszyny"<<endl;
 863.                                                                                                                                                 break;
 864.                                                                                                                                         }
 865.                                                                                                                                 }
 866.                                                                                                                         }
 867.                                                                                                                 }
 868.                                                                                                                 szt->stan=6;
 869.                                                                                                                 bank=bank-szt->powierzchnia*float(20)*float(4.5);
 870.                                                                                                                 bank=bank+szt->powierzchnia*float(4500);
 871.                                                                                                         }
 872.                                                                                                         break;
 873.                                                                                         default:
 874.                                                                                                         break;
 875.                                                                                 }
 876.                                                                         }
 877.                                                                         while(klawisz6!='Q');
 878.                                                                 }
 879.                                                         }
 880.                                                         system("pause");
 881.                                                         break;
 882.                                         default:
 883.                                                         break;
 884.                                 }                              
 885.                 case '5':
 886.                                 cout<<"Stan konta: "<<bank<<endl<<endl;
 887.                                 for(size_t i=0; i<chlew.size(); ++i)
 888.                                 {
 889.                                         obsada* szt=chlew.at(i);
 890.                                         cout<<szt->nazwa<<endl;
 891.                                         cout<<szt->rasa<<endl;
 892.                                         cout<<szt->plec<<endl;
 893.                                         cout<<szt->wiek<<endl;
 894.                                         cout<<szt->masa<<endl<<endl;
 895.                                 }
 896.                                 for(size_t i=0; i<garaz.size(); ++i)
 897.                                 {
 898.                                         maszyna_s* szt=garaz.at(i);
 899.                                         cout<<szt->nazwa<<endl;
 900.                                         cout<<szt->marka<<endl;
 901.                                         cout<<szt->model<<endl;
 902.                                         cout<<szt->rocznik<<endl;
 903.                                         cout<<szt->moc<<endl<<endl;
 904.                                 }
 905.                                 for(size_t i=0; i<wiata.size(); ++i)
 906.                                 {
 907.                                         maszyna_z* szt=wiata.at(i);
 908.                                         cout<<szt->nazwa<<endl;
 909.                                         cout<<szt->marka<<endl;
 910.                                         cout<<szt->model<<endl<<endl;
 911.                                 }
 912.                                 system("pause");
 913.                                 break;
 914.                 default:
 915.                                 break;
 916.                 }
 917.         }
 918.         while(klawisz1!='Q');
 919.  
 920.  
 921.                 for(size_t i=0; i<chlew.size(); ++i)
 922.                 {
 923.                         delete chlew.at(i);
 924.                         chlew.clear();
 925.                 }
 926.                 for(size_t i=0; i<garaz.size(); ++i)
 927.                 {
 928.                         delete garaz.at(i);
 929.                         garaz.clear();
 930.                 }
 931.                 for(size_t i=0; i<wiata.size(); ++i)
 932.                 {
 933.                         delete wiata.at(i);
 934.                         wiata.clear();
 935.                 }
 936.  
 937.         system("pause");
 938.         return 0;
 939. }