Facebook
From T100, 2 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 367
 1. #include "stdafx.h"
 2. #include "iostream"
 3. #include "stdlib.h"
 4. using namespace std;
 5.  
 6. int GenerujDane(int zakres)
 7. {
 8.         int liczba = rand() % zakres;
 9.         return liczba;
 10. }
 11.  
 12. void Gra(int ile, int zakres)
 13. {
 14.         int punkty = 0, blad = 0, temp = 0;
 15.         for (int i = 0; i < ile; i++)
 16.         {
 17.                 int liczba1 = GenerujDane(zakres);
 18.                 int liczba2 = GenerujDane(zakres);
 19.                 int wynik = liczba1 * liczba2;
 20.                 cout << liczba1 << "*" << liczba2 << "=";
 21.                 int Odpowiedz;
 22.                 cin >> Odpowiedz;
 23.                 for (int j = 0; j < 4; j++)
 24.                 {
 25.                         if (Odpowiedz == wynik)
 26.                         {
 27.                                 punkty += 4 - blad;
 28.                                 temp += 4 - blad;
 29.                                 cout << "------------------------------------------------------------------------" << endl;
 30.                                 cout << "gratulacje to prawidlowa odpowiedz" << endl;
 31.                                 cout << "Otrzymujesz: " << temp << " punkty" << endl;
 32.                                 cout << "------------------------------------------------------------------------" << endl;
 33.                                 cout << endl;
 34.                                 j = 3;
 35.                         }
 36.                         else
 37.                         {
 38.                                 blad += 1;
 39.                                 if (blad != 4){
 40.                                         cout << "Pozostaly ci " << 3 - j << " " << "proby. ";
 41.                                         cout << "Wprowadz ponownie odpowiedz: " << endl;
 42.                                         cout << liczba1 << "*" << liczba2 << "=";
 43.                                         cin >> Odpowiedz;
 44.                                 }
 45.                                 if (blad == 4){
 46.                                         cout << "------------------------------------------------------------------------" << endl;
 47.                                         cout << "Straciles wszystkie szanse" << endl;
 48.                                         cout << "Zyskujesz 0 punktow" << endl;
 49.                                         cout << "------------------------------------------------------------------------" << endl;
 50.                                 }
 51.                                 cout << endl;
 52.                         }
 53.                 }
 54.                 temp = 0;
 55.                 blad = 0;
 56.         }
 57.         cout << "Gratulacje ukonczyles gre z: " << punkty << " punktami" << endl;
 58.         cout << "Max ilosc punktow: " << ile * 4 << " punktow" << endl;
 59.  
 60. }
 61. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
 62. {
 63.         int ile, zakres;
 64.         cout << "------------------------------------------------------------------------" << endl;
 65.         cout << "Gra sprawdzajaca znajomosc tabliczki mnozenia wykonawca Cezary Dobrenko" << endl;
 66.         cout << "Wybierz ile razy chcesz zagrac i jaki bedzie zakres liczb" << endl;
 67.         cout << "------------------------------------------------------------------------" << endl;
 68.         cout << "Ilosc rozgrywek: "; cin >> ile;
 69.         cout << "zakres liczb: ";    cin >> zakres;
 70.         cout << "------------------------------------------------------------------------" << endl;
 71.         cout << "Wzystkie dane zostaly wprowadzone rozgrywka rozpocznie sie za chwile" << endl;
 72.         cout << "------------------------------------------------------------------------" << endl;
 73.         Gra(ile, zakres);
 74.         system("pause");
 75. }

Replies to Bonzo rss

Title Name Language When
Bonzo t1000 cpp 2 Years ago.