Facebook
From daymos, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 153
 1. CREATE TABLE ZUCHY (
 2.     id NUMBER(3) CONSTRAINT zuchy_pk PRIMARY KEY,
 3.     imie VARCHAR2(10) NOT NULL,
 4.     nazwisko VARCHAR2(10) NOT NULL,
 5.     plec VARCHAR2(1) CONSTRAINT zuchy_CH CHECK(plec='K' OR plec='M') NOT NULL,
 6.     data_urodzenia DATE NOT NULL,
 7.     data_zapisania_do_gromady DATE NOT NULL
 8. );
 9.  
 10. CREATE TABLE SPRAWNOSCI(
 11.   id NUMBER(3) CONSTRAINT sprawnosci_pk PRIMARY KEY,
 12.   nazwa VARCHAR2(20) CONSTRAINT sprawnosci_nazwa_u UNIQUE NOT NULL,
 13.   opis VARCHAR2(100)
 14. );
 15.  
 16. CREATE TABLE ZUCHY_SPRAWNOSCI (
 17.     zuch_id NUMBER(3) NOT NULL CONSTRAINT zuchy_sprawnosci_zuch_FK REFERENCES ZUCHY(id),
 18.     sprawnosci_id NUMBER(3) NOT NULL CONSTRAINT zuchy_sprawnosci_sprawnosci_FK REFERENCES SPRAWNOSCI(id),
 19.     data_przyznania DATE NOT NULL,
 20.     constraint zuchy_sprawnosci_PK PRIMARY KEY(zuch_id, sprawnosci_id)
 21. );
 22. alter table zuchy_sprawnosci modify data_przyznania default sysdate;
 23.  
 24. INSERT INTO ZUCHY VALUES(1,'Ewa','Nowicka','K',TO_DATE('14/05/2010','DD/MM/YYYY'),TO_DATE('01/02/2015','DD/MM/YYYY'));
 25. INSERT INTO ZUCHY VALUES(2,'Tomasz','Maliński','M',TO_DATE('21/08/2009','DD/MM/YYYY'),TO_DATE('01/09/2017','DD/MM/YYYY'));
 26. INSERT INTO ZUCHY VALUES(3,'Anna','Michalczak','K',TO_DATE('01/02/2009','DD/MM/YYYY'),TO_DATE('01/10/2015','DD/MM/YYYY'));
 27.  
 28. alter table SPRAWNOSCI modify opis VARCHAR2(300);
 29.  
 30. INSERT INTO SPRAWNOSCI VALUES(1,'Przyjaciel książek','Doskonali umiejętność czytania. Pomaga w bibliotece. Bierze udział
 31. w konkursach czytelniczych. Prowadzi dzienniczek lektur');
 32.  
 33. INSERT INTO SPRAWNOSCI VALUES(2,'Pływak','Doskonali umiejętności pływackie. Zna regulamin kąpieli. Potrafi przepłynąć 25 m stylem
 34. dowolnym');
 35.  
 36. INSERT INTO SPRAWNOSCI VALUES(3,'Doktor Ojboli',NULL);
 37. INSERT INTO SPRAWNOSCI VALUES(4,'Śpiewak',NULL);
 38.  
 39. INSERT INTO ZUCHY_SPRAWNOSCI VALUES(1,1,TO_DATE('15/05/2017','DD/MM/YYYY'));
 40. INSERT INTO ZUCHY_SPRAWNOSCI VALUES(1,4,TO_DATE('10/10/2017','DD/MM/YYYY'));
 41. INSERT INTO ZUCHY_SPRAWNOSCI VALUES(3,1,TO_DATE('15/01/2016','DD/MM/YYYY'));
 42. INSERT INTO ZUCHY_SPRAWNOSCI VALUES(3,3,TO_DATE('10/03/2017','DD/MM/YYYY'));
 43.  
 44. UPDATE ZUCHY set imie='EWELINA', data_urodzenia=TO_DATE('14/06/2010','DD/MM/YYYY') where id=1;
 45.  
 46. SELECT * FROM ZUCHY;
 47.  
 48. UPDATE SPRAWNOSCI set opis='Potrafi zaśpiewać przynajmniej 10 piosenek i pląsów. Prowadzi śpiewnik.
 49. Współorganizuje festiwal piosenki' where nazwa='Śpiewak';
 50.  
 51. select * from sprawnosci;
 52.  
 53. delete from sprawnosci where nazwa='Pływak';
 54.  
 55. INSERT INTO ZUCHY_SPRAWNOSCI VALUES(3,4,default);
 56.  
 57.  
 58.  
 59.