Facebook
From Synaj, 2 Years ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 205
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. struct wezel
 6. {
 7.     int x, y;
 8. };
 9.  
 10. wezel* wprowadzanie_danych(int n, int &arg)
 11. {
 12.     wezel* tab = new wezel[n];
 13.     int i, j, k, x=0;
 14.  
 15.         cout << "Wprowadz x0: ";
 16.         cin >> tab[0].x;
 17.         cout << "\nWprowadz y0: ";
 18.         cin >> tab[0].y;
 19.  
 20.     for(i=1; i<n; i++)
 21.     {
 22.         do
 23.         {   x=0;
 24.             cout << "\nWprowadz x" << i << ": " <<endl;
 25.             cin >> k;
 26.             if(tab[i-1].x > k)
 27.             {
 28.              x=1;
 29.             }
 30.             else
 31.             {
 32.                for(j=i-1; j>=0; j--)
 33.             {
 34.                 if(tab[j].x==k)
 35.                 {
 36.                     x=1;
 37.                 }
 38.             }
 39.             }
 40.         }while(x==1);
 41.  
 42.         if(i!=0)
 43.         {
 44.         tab[i].x=k;
 45.         cout << "\nWprowadz y" << i << ": " << endl;
 46.         cin >>tab[i].y;
 47.         }
 48.     }
 49.  
 50.     cout << "\nPodaj wartosc argumentu x: ";
 51.     cin >> arg;
 52.  
 53.     while((arg<tab[0].x) || (arg>tab[n-1].x))
 54.     {
 55.         cout << "\nPodany argument nie zawiera sie w przedziale interpolacji. Sprobuj ponownie:" << endl;
 56.         cin >> arg;
 57.     }
 58.     return tab;
 59. }
 60.  
 61. double Lagrange(wezel* tab, int arg, int n)
 62. {
 63. double S=0, I=1, k, r;
 64. int i, j;
 65. for(i=0; i<n; i++)
 66. {
 67.     for(j=0; j<n; j++)
 68.     {
 69.         if(i!=j)
 70.         {
 71.             k=1.0*(arg-tab[j].x)/(tab[i].x-tab[j].x);
 72.             I*=k;
 73.         }
 74.         else{}
 75.     }
 76.     r=1.0*tab[i].y;
 77.     S+=r*I;
 78.     I=1;
 79. }
 80. return S;
 81. }
 82. int main()
 83. {
 84. int arg;
 85. cout << "Podaj rozmiar tablicy wezlow: ";
 86. int n, x;
 87. cin >> n;
 88. wezel* tab = new wezel[n];
 89. tab=wprowadzanie_danych(n, x);
 90. cout << "Wartosc wielomianu Lagrange'a w podanym punkcie x wynosi: " << Lagrange(tab, arg, n) << endl;
 91. delete[] tab;
 92. return 0;
 93. }
 94.