Facebook
From Funky Goat, 1 Year ago, written in Plain Text.
This paste is a reply to Re: Untitled from Harmless Hog - view diff
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 179
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstring/string.h>
 3. unsing namespace std;
 4. class osoba{
 5. char nazwisko[40];
 6. char imie[20];
 7. int wzrost;
 8. public:
 9. osoba*nastepny, *poprzedni;
 10.  
 11. void zapisz(char nazw[], charim[], int wzr[])
 12. char *wypisz_nazwisko();
 13. char *wypisz_imie(); //wska┼║nik na pierwszy znak dlatego *
 14. int  wypisz_wzrost(); //po porostu liczba
 15.  
 16. //nast─Öpna klasa - lista
 17. class lista_osob
 18. {
 19.  
 20. osoba *poczatek;
 21. public:
 22. osoba *znajdz_osobe(char nazw[]);
 23. void  dopisz_osobe(osoba *wsk_osoby)//funckja  dostaje wska┼║nik na osob─Ö
 24. }
 25.  
 26.  
 27.  
 28. int main()
 29. {
 30.         char temp_nazwisko[40];
 31.         char temp_imie[20];
 32.     int temp_wzrost;
 33.     osoba *temp_ptr;
 34.     cout << "Podaj nazwisko : \n";
 35.     cin >> temp_nazwisko;
 36.     cout << "Podaj imie: " << endl;
 37.     cin >> temp_imie;
 38.     cout << "Podaj wzrost: " << endl;
 39.     cin >> temp_wzrost;
 40.     temp_ptr=new osoba; //tymczasowy wskaznik na nowa osob─Ö inny spos├│b: temp-> zapisz(..)
 41.     (*temp_ptr).zapisz(temp_nazwisko, temp_imie, temp_wzrost)
 42.     cout << "Wpisano nazwisko : \t" << temp+ptr -> wypisz_nazwisko() << endl; //\t tabulator
 43.     delete temp_ptr;
 44.     return 0;}
 45.  
 46.  
 47. void osoba:: zapisz (char nazw[], char im[], int wzr){
 48.  
 49. strcpy(nazwisko, nzw):
 50. strcpy(imie, im);
 51. wzrosrt=wzr;
 52. }
 53.  
 54. char *osoba :: wypisz_imie()
 55. {
 56.  
 57. return imie;}
 58.  
 59. char *ososba :: wypisz_nazwisko()
 60. {
 61.  
 62. return nazwisko;
 63. }
 64.  
 65. int ososba :: wypisz_ wzrost()
 66. {
 67. return wzrost;
 68. }
 69.  
 70. //funkcja znajdz osobe
 71. osoba *lista_osob:: /*bo odnosimy sie do tej klasy */ znajdz_osobe(char nazw[]);
 72. {
 73. osoba *temp_ptr; //wska┼║nik wskazuje na kolejene elementy
 74. char temp_nazw[40]; //tymczasowe nazwisko dzi─Öki kt├│remu bdziemy por├│wnywa─ç wszytskie kolejne nazwiska
 75. temp_ptr=poczatek;
 76.  
 77. while(temp_ptr!=NULL){ //b─Ödziemy por├│wnywa─ç kolejne nazwiska dop├│ki wskaznik czyli nazwiko nie bezie null, czyli chyba ostatnie)
 78.  
 79. strcpy(temp_nazw, temp_ptr->wypisz_nazwisko();
 80.  
 81. if(strcmp(temp_nazw, nazw)==0) return temp_ptr;)
 82. }

Replies to Re: Re: Untitled rss

Title Name Language When
Re: Re: Re: Untitled Rude Kangaroo text 1 Year ago.