Facebook
From Mateusz, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 135
 1. zgodnie z punktem 4.2 Ogólnych Warunków Korzystania:
 2.  
 3. "Użytkownikowi zabrania się ingerowania, mającego na celu manipulację grą online w jakiejkolwiek formie. Użytkownik w szczególności nie ma prawa do stosowania procesów, mechanizmów lub oprogramowania, mogących zakłócić działanie lub przebieg gry. Użytkownik nie ma prawa podejmować działań, które powodować mogą niedozwolone lub nadmierne obciążenie możliwości technicznych. Użytkownik nie ma prawa blokować, zmieniać nazwy lub modyfikować treści wytworzonych przez Gameforge bądź też w inny powodujący zakłócenia sposób ingerować w grę online.".
 4.  
 5. A także punktem 4.3 Ogólnych Warunków Korzystania:
 6.  
 7. "(...) Użytkownikowi pod żadnym pozorem nie wolno
 8. a) tworzyć lub stosować cheatów, modów, hacków i/lub oprogramowania, które zmieniają doświadczanie gry w grach online,
 9. b) używać oprogramowania, które umożliwia eksplorację danych lub przechwytywanie lub zbieranie informacji dotyczących gier online w inny sposób,
 10. (...)
 11. Obejmuje to również działania, których skutek jest równoznaczny z ww. zakazami.".