Facebook
From danas, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 147
 1. 1. Zalogować się na serwer MySQL
 2.  
 3. cd c:\xampp\mysql\bin            i      ENTER
 4.  
 5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 6.                                 2. Wpisać wykorzystująć klawaiturÄ™:
 7.  
 8.    i      ENTER
 9.  
 10. Podaj hasÅ‚o    => zakceptować tylko ENTEREM
 11.  
 12.  
 13. 2. Utworzyć  i pokazać zaÅ‚ożonÄ… bazÄ™  -   podaj_nazwisko
 14.  
 15. CREATE DATABASE podaj_swoje_nazwisko;
 16.  
 17. USE podaj_swoje_nazwisko;
 18. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 19.  
 20. 3.Utworzyć tabelę podaj_nazwisko1
 21.  
 22. CREATE TABLE podaj_nazwisko1(
 23. id int(3) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 24. imie varchar(30),
 25. nazwisko varchar(30),
 26. miejscowosc varchar(30),
 27. telefon varchar(20),
 28. email varchar(20)
 29. ) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin2;
 30. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 31.  
 32. 4. Pokaż  zaÅ‚ożonÄ… tabelÄ™
 33.  
 34. DESCRIBE podaj_nazwisko1;
 35.  
 36. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 37.  
 38.  
 39. 5.  WSTAWIĆ REKORDY  DO UTWORZONEJ TABELI - Skopiować i wkleić do KONSOLI:
 40.  
 41.  
 42. INSERT INTO prucnal (id,imie,nazwisko,miejscowosc,telefon,email)
 43. VALUES('','Piotr', 'Kowalski', 'Warszawa', '075 145 345 344', 'wymyslony1@gmail.com'),
 44. ('','Andrzej', 'Romaniuk', 'Wrocław', '075 144 335 333', 'wymyslony2@gmail.com'),('','Piotr', 'Kamiński', 'Poznań', '075 255 355 444', 'wymyslony3@gmail.com');
 45.  
 46. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 47.  
 48. 6. Pokazać zawartość  tabeli po wstawieniu rekordów
 49.  
 50.                                         SELECT * FROM modyfikacja1;
 51.  
 52. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 53.  
 54.  
 55. 7. WSTAWIĆ  DRUGÄ„ TABELĘ
 56.  
 57.  
 58. CREATE TABLE podaj_nazwisko2 (
 59. id int PRIMARY  KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,
 60. nazwisko varchar(40) NOT NULL,
 61. imie varchar(40) NOT NULL,
 62. etat varchar(20) NOT NULL,
 63. dzial int NOT NULL,
 64. pracuje_od date NOT NULL,
 65. placa_podst int NOT NULL,
 66. placa_dodat int NOT NULL,
 67. premia int NOT NULL) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin2;
 68.  
 69.                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 70.  
 71. 8. WSTAWIĆ REKORDY  DO UTWORZONEJ TABELI - Skopiować i wkleić do KONSOLI:
 72.  
 73.  
 74. INSERT INTO podaj_nazwisko2 (id, nazwisko,imie, etat, dzial, pracuje_od, placa_podst, placa_dodat, premia)
 75. VALUES ('','Kowalski', 'Jan', 'dyrektor', 20, '1987-03-12',4000, 1200,400),
 76. ('','Dalicka','Janina','sekretarka', 40, '2012-05-15',2500, 0,150 ),
 77. ('','Rajski','Tomasz', 'dyrektor', 20, '2014-04-21',4000, 1000,350 ),
 78. ('','Madeja','Adrian', 'asystent', 30, '2005-08-18',3000, 800,150 ),
 79. ('','Dajcz','Lech', 'laborant', 50, '2015-06-28',2500, 100,100 ),
 80. ('','Warski','Kamil','dyrektor', 20, '2012-04-19',4000, 900,200 ),
 81. ('','Paluszkiewicz', 'Stanisław', 'profesor', 10, '2008-04-15',5000, 1200,400 ),
 82. ('','Szpak', 'Alelsander', 'laborant', 50, '2015-08-18',2500, 400,100 ),
 83. ('','Milkski','Adam', 'asystent', 30, '2013-04-25',3000, 500, 180 ),
 84. ('','Garbarski', 'Michał', 'stażysta', 60, '2018-10-19',2100, 300,180 ),
 85. ('','Rusnak', 'Anna',  'dyrektor',  20, '2012-05-22', 4000, 400, 300 ),
 86. ('','Kolski', 'Sebastian', 'stażysta', 60, '2017-01-22',2500, 300, 180 );
 87.  
 88.  
 89.                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 90.  
 91. 9. Pokazać zawartość  tabeli po wstawieniu rekordów
 92.  
 93.                                         SELECT * FROM modyfikacja1;
 94.  
 95.  
 96.  
 97.  
 98.  
 99.