Facebook
From Commodious Hamerkop, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 110
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. #include <string>
 4. #include <sstream>
 5. #include <cstdlib>
 6. #include <stdlib.h>
 7. using namespace std;
 8. struct bankomaty
 9. {
 10.    string numer;
 11.    int region;
 12.    string miejscowosc;
 13.    int czydziala;
 14.    int dziesiatki;
 15.    int dwudziestki;
 16.    int piecdziesiatki;
 17.    int setki;
 18.    int dwusetki;
 19. };
 20. void lokujPamiec1D(bankomaty*&tab, int n)
 21. {
 22.     tab=new bankomaty[n];
 23. }
 24. void usunTablice1D(bankomaty *&tab)
 25. {
 26.     delete [] tab;
 27. }
 28. void wyswietl1D(bankomaty* tab, int n)
 29. {
 30.     for(int i=0; i<n; i++)
 31.     {
 32.  
 33.         cout<<"Numer: "<<tab[i].numer<<endl;
 34.         cout<<"Region: "<<tab[i].region<<endl;
 35.         cout<<"Miejscowosc: "<<tab[i].miejscowosc<<endl;
 36.         cout<<"Czy dziala: ";
 37.         if(tab[i].czydziala==1)
 38.         {
 39.             cout<<"Tak."<<endl;
 40.         }
 41.         else if(tab[i].czydziala==0)
 42.         {
 43.             cout<<"Nie."<<endl;
 44.         }
 45.         cout<<"Ilosc dziesiatek: "<<tab[i].dziesiatki<<endl;
 46.         cout<<"Ilosc dwudzistek: "<<tab[i].dwudziestki<<endl;
 47.         cout<<"Ilosc piecdziesiatek: "<<tab[i].piecdziesiatki<<endl;
 48.         cout<<"Ilosc setek: "<<tab[i].setki<<endl;
 49.         cout<<"Ilosc dwusetek: "<<tab[i].dwusetki<<endl;
 50.     }
 51. }
 52. void wypelnijTablice1D(bankomaty *tab, string numer, string region,  string miejscowosc, string czydziala, string dziesiatki,string dwudziestki,string piecdziesiatki,string setki,string dwusetki, int ktory)
 53. {
 54.     tab[ktory].numer=numer;
 55.     tab[ktory].region=atof(region.c_str());
 56.     tab[ktory].miejscowosc=miejscowosc;
 57.     tab[ktory].czydziala=atof(czydziala.c_str());
 58.     tab[ktory].dziesiatki=atof(dziesiatki.c_str());
 59.     tab[ktory].dwudziestki=atof(dwudziestki.c_str());
 60.     tab[ktory].piecdziesiatki=atof(piecdziesiatki.c_str());
 61.     tab[ktory].setki=atof(setki.c_str());
 62.     tab[ktory].dwusetki=atof(dwusetki.c_str());
 63. }
 64. void wczytywanie(bankomaty *tab,string sciezka, string linia, int &liczbabankomatow,int sredniawyplat,char srednik)
 65. {
 66.  
 67.  
 68.     ifstream plik;
 69.  
 70.     sciezka="dane.csv";
 71.  
 72.     plik.open(sciezka);
 73.     plik >> liczbabankomatow;
 74.     lokujPamiec1D(tab,liczbabankomatow);
 75.  
 76.     for (int i = 0; i < 8; i++)
 77.         plik >> srednik;
 78.  
 79.     plik >> sredniawyplat;
 80.     for(int i=0;i<8;i++)
 81.         plik >> srednik;
 82.     string temp_miejscowosc;
 83.     string temp_region,temp_czydziala,temp_dziesiatki,temp_dwudziestki,temp_piecdziesiatki,temp_setki,temp_dwusetki;
 84.     string temp_numer;
 85.     for(int i=0; i<liczbabankomatow; i++)
 86.     {
 87.         plik>>linia;
 88.         istringstream ss(linia);
 89.         getline(ss, temp_numer, ';');
 90.         getline(ss, temp_region, ';');
 91.         getline(ss, temp_miejscowosc, ';');
 92.         getline(ss, temp_czydziala, ';');
 93.         getline(ss, temp_dziesiatki, ';');
 94.         getline(ss, temp_dwudziestki, ';');
 95.         getline(ss, temp_piecdziesiatki, ';');
 96.         getline(ss, temp_setki, ';');
 97.         getline(ss, temp_dwusetki);
 98.         wypelnijTablice1D(tab,temp_numer,temp_region,temp_miejscowosc,temp_czydziala,temp_dziesiatki,temp_dwudziestki,temp_piecdziesiatki,temp_setki,temp_dwusetki,i);
 99.     }
 100.     wyswietl1D(tab,liczbabankomatow);
 101.     plik.close();
 102. }
 103. void podzialFlagaFrancuska(bankomaty *tab, int n)
 104. {
 105.     int i=-1,j=0,k=n;
 106.         while(j<k)
 107.     {
 108.         if(tab[j].region%3==0)
 109.         {
 110.             i+=1;
 111.             swap(tab[i], tab[j]);
 112.             j+=1;
 113.         }
 114.         else if(tab[j].region%3==1)
 115.         {
 116.             j+=1;
 117.         }
 118.         else
 119.         {
 120.             k-=1;
 121.             swap(tab[k], tab[j]);
 122.         }
 123.     }
 124. }
 125. void zadanie1(bankomaty *tab, int liczbabankomatow)
 126. {
 127.     //podzialFlagaFrancuska(tab,liczbabankomatow);
 128.     wyswietl1D(tab,liczbabankomatow);
 129. }
 130.  
 131. int main()
 132. {
 133.     bankomaty *tab;
 134.     string sciezka,linia;
 135.     int liczbabankomatow,sredniawyplat;
 136.     char srednik;
 137.     wczytywanie(tab,sciezka,linia,liczbabankomatow,sredniawyplat,srednik);
 138.     // dotad dziala i mammy zmeinne//
 139.     //zadanie1(tab,liczbabankomatow);
 140.     podzialFlagaFrancuska(tab,liczbabankomatow);
 141.     wyswietl1D(tab,liczbabankomatow);
 142.     return 0;
 143. }
 144.