Facebook
From Buff Echidna, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 123
 1. # -*- coding: utf-8 -*-
 2. """
 3. Created on Thu Mar 14 10:36:01 2019
 4.  
 5. @author: Student
 6. """
 7. import os
 8. import numpy as np
 9. from matplotlib import pyplot as plt
 10. from skimage import io
 11. from skimage import color
 12. from scipy import signal
 13. from scipy import ndimage as nd
 14.  
 15. def our_gradient(image):
 16.    
 17.     gradient_x = np.zeros(image.shape)
 18.     gradient_y = np.zeros(image.shape)
 19.     gradient_x[:, 1:-1] = image[:, 2:] - image[:, 0:-2]
 20.     gradient_y[1:-1, :] = image[2: , :] - image[0:-2 , :]
 21.     return [gradient_y, gradient_x]
 22.  
 23. def run():
 24.     current_path = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
 25.     image_path = os.path.join(current_path, '1.jpg')
 26.  
 27.     image = io.imread(image_path)
 28.     image = color.rgb2gray(image)
 29.    
 30. #    #gradients = np.gradient(image)
 31. #    gradients = our_gradient(image)
 32. #    gradient_y, gradient_x = gradients[0], gradients[1]
 33. #    
 34. #    gradient_mag = np.sqrt(np.square(gradient_x) + np.square(gradient_y))
 35. #    gradient_angle = np.arctan2(gradient_y, gradient_x)
 36. #    
 37. #    plt.figure()
 38. #    plt.subplot(2,3,1)
 39. #    plt.imshow(image, cmap='gray')
 40. #    plt.axis('off')
 41. #    plt.subplot(2,3,2)
 42. #    plt.imshow(gradient_x, cmap='gray')
 43. #    plt.axis('off')
 44. #    plt.subplot(2,3,3)
 45. #    plt.imshow(gradient_y, cmap='gray')
 46. #    plt.axis('off')
 47. #    plt.subplot(2,3,4)
 48. #    plt.imshow(gradient_mag, cmap = 'gray')
 49. #    plt.axis('off')
 50. #    plt.subplot(2,3,5)
 51. #    plt.imshow(gradient_angle, cmap = 'gray') #### przedstawic w odpowiedniej przestrzeni barw, tab okresowa
 52. #    plt.axis('off')
 53. #    plt.show()
 54.  
 55. #    Zad.
 56. #    Dokonaj filtracji obrazu filtrem usredniajacym o wielkosci maski (21,21).
 57. #    Pokaz obraz oryginalny obok obrazu po filtracji.
 58. #
 59. #    mask = np.ones((13,13))
 60. #    filtered_image = signal.convolve2d(image, mask)
 61. #    gauss_image = nd.gaussian_filter(image, sigma=2) #### funkcja, ktora generuje maske gaussa,
 62. #                                                     #### przyjmie jako wejscie sigme oraz rozmiar maski
 63. #    median_image = signal.medfilt(image, 13)
 64. #    
 65. #    
 66. #    plt.figure()
 67. #    plt.subplot(2,2,1)
 68. #    plt.imshow(image, cmap='gray')
 69. #    plt.axis('off')
 70. #    plt.subplot(2,2,2)
 71. #    plt.imshow(filtered_image, cmap='gray')
 72. #    plt.axis('off')    
 73. #    plt.subplot(2,2,3)
 74. #    plt.imshow(gauss_image, cmap='gray')
 75. #    plt.axis('off')    
 76. #    plt.subplot(2,2,4)
 77. #    plt.imshow(median_image, cmap='gray')
 78. #    plt.axis('off')  
 79. #    plt.show()
 80.  
 81. #    laplasjan = np.array([
 82. #            [0, 1, 0],
 83. #            [1, -4, 1],
 84. #            [0, 1, 0]
 85. #            ])
 86. #    
 87. #    laplasjan_image = signal.convolve2d(image, laplasjan)
 88. #    
 89. #    plt.figure()
 90. #    plt.subplot(1, 2, 1)
 91. #    plt.imshow(image, cmap='gray')
 92. #    plt.axis('off')
 93. #    plt.subplot(1, 2, 2)
 94. #    plt.imshow(laplasjan_image, cmap='gray')
 95. #    plt.axis('off')
 96. #    plt.show()
 97.  
 98. #    Zad.
 99. #    Zdefiniuj obie maski Sobela. Dokonaj obliczenia gradientu
 100. #    za pomocÄ… tych masek oraz przefiltruj obraz za pomocÄ…
 101. #    tych masek. Wyniki zaprezentuj.
 102.  
 103. #    grad_x = np.array([
 104. #            [0, 0, 0],
 105. #            [1, 0 ,1],
 106. #            [0, 0, 0]
 107. #            ])
 108. #    
 109.  
 110.     sobel_X = np.array([
 111.             [-1, 0 ,1],
 112.             [-2, 0 ,2],
 113.             [-1, 0 ,1]
 114.             ])  
 115.    
 116.     sobel_Y = sobel_X.T
 117.    
 118.     im_sobel_x_conv = signal.convolve2d(image, sobel_X)
 119.     im_sobel_x_corr = signal.correlate2d(image, sobel_X)
 120.     plt.figure()
 121.     plt.subplot(1,2,1)
 122.     plt.imshow(im_sobel_x_conv, cmap='gray')
 123.     plt.axis('off')
 124.     plt.subplot(1,2,2)
 125.     plt.imshow(im_sobel_x_corr, cmap='gray')
 126.     plt.axis('off')
 127.     plt.show()
 128.    
 129. if __name__ == "__main__":
 130.     run()