Facebook
From wojtex113, 1 Year ago, written in Python.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 125
 1. import random
 2.  
 3. def gra():
 4.         orzel=reszka=0
 5.         for i in range(100):
 6.                 x=random.randint(0,1)
 7.                 if x==0: orzel += 1
 8.                 else: reszka += 1
 9.         return (orzel, reszka)
 10.  
 11. def wygrales():
 12.         print("Gratulacje, wygrales !!")
 13.         a=again()
 14.         global wygrane
 15.         wygrane += 1
 16.         return a
 17.  
 18. def przegrales():
 19.         print("Niestety przegrales...")
 20.         a=again()
 21.         global przegrane
 22.         przegrane += 1
 23.         return a
 24.  
 25. def wynik(re,*wynik):
 26.         o=wynik[0]
 27.         r=wynik[1]
 28.         print("\nIlosc orlow: ",o)
 29.         print("Ilosc rezek: ",r)
 30.         if re=="o" and o>r: w=wygrales()
 31.         elif re=="r" and r>o: w=wygrales()
 32.         elif re=="re" and r==o: w=wygrales()
 33.         else: w=przegrales()
 34.         return w
 35.  
 36. def again():
 37.         while 1:
 38.                 pytanie=input("\nCzy chcesz zagrac jeszcze raz? [t/n] ")
 39.                 if pytanie=="t":
 40.                         return True
 41.                 elif pytanie=="n":
 42.                         return False
 43.                 else:
 44.                         print("Blad...")
 45.  
 46. ###################################################################################################
 47.  
 48. users_file="./orzel_reszka_users2.txt"
 49. plik=open(users_file,"r+")
 50.  
 51. print("###############\nWitaj w grze orzel czy reszka.\nAby zakonczyc gre wcisnij Ctrl+C\n###############")
 52. try:
 53.         plik.seek(0)
 54.         users=[]
 55.         istnieje=False
 56.         ilosc_userow=(sum(1 for line in plik))
 57.         user_id=0
 58.         plik.seek(0)
 59.         print("Do tej pory w gre grali: [id_user rozegranych_rund wygrane przegrane]")
 60.         for line in plik:
 61.                 user=line.split()      
 62.                 print(user)
 63.                 users.append(user)
 64.  
 65.         name=""
 66.         rozgrywek=wygrane=przegrane=0
 67.         while name=="":
 68.                 name=input("Podaj swoj nick: ")
 69.  
 70.         for i in range(ilosc_userow):
 71.                 if(users[i][1]==name):
 72.                         istnieje=True
 73.                         user_id=i
 74.  
 75.         if istnieje==True: print("User ",name ," istnieje. Jego ID to: ", user_id)
 76.         else: print("User ", name ," nie istnieje.")
 77.  
 78.         print("$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$")
 79.  
 80.         ag=True
 81.         if(istnieje==True):
 82.                 rozgrywek_old=rozgrywek=int(users[user_id][2])
 83.                 wygrane_old=wygrane=int(users[user_id][3])
 84.                 przegrane_old=przegrane=int(users[user_id][4])
 85.                 print(" Do tej pory grales %d razy. \n Wygrales %d razy. \n Przegrales %d razy. \n Powodzenia !!!\n" %(rozgrywek,wygrane,przegrane))
 86.  
 87.         while ag==True:
 88.                 result=input("Czego bedzie wiecej? [o]rlow, [r]ezek, a moze bedzie [re]mis? ")
 89.                 if(result=="o" or result=="r" or result=="re"):
 90.                         rozgrywek += 1
 91.                         res=gra()
 92.                         ag=wynik(result,*res)
 93.                 else:print("Wybrales niewlasciwa opcje")
 94.  
 95. except EOFError:
 96.         plik.close()
 97. except KeyboardInterrupt:
 98.         plik.close()
 99. except ValueError:
 100.         plik.close()
 101.  
 102. print("$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$")
 103. print("\nDziekujemy za zagranie w nasza gre!!!!")
 104. print(" Zagrales %d razy. \n Wygrales %d razy. \n Przegrales %d razy"%(rozgrywek,wygrane,przegrane))
 105.  
 106. if istnieje!=True:
 107.         new_user=(("%d %s %d %d %d")%(ilosc_userow,name,rozgrywek,wygrane,przegrane))
 108.         users.append(new_user)
 109.         if name!="":
 110.                 plik.write("%s\n" % new_user)
 111. elif istnieje==True:
 112.         users[user_id][2]=rozgrywek
 113.         users[user_id][3]=wygrane
 114.         users[user_id][4]=przegrane
 115.         plik.seek(0)
 116.  
 117.         for i in range(len(users)):
 118.                 s= " ".join(map(str, users[i]))    
 119.                 plik.write(s+"\n")
 120.  
 121. plik.close()
 122.  
 123.