Facebook
From Michał, 2 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 210
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <math.h>
 3. #include <string.h>
 4. #include <time.h>
 5. #include <locale.h>
 6. #include <stdlib.h>
 7. #include "Header.h"
 8. #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
 9.  
 10. enum { poczatek = 0, koniec, amplituda, przes_OX, przes_OY, ilosc, okres, skok };
 11. #define M_PI 3.14159265358979323846
 12.  
 13.  
 14. double Fn_Sinus(double *tab_Wspol, double d_czas);
 15. double Fn_Trojkat(double *tab_Wspol, double d_czas);
 16. double Fn_Pila(double *tab_Wspol, double d_czas);
 17. void Fn_Przypisz(const char *tekst, const char *format, void *zmienna);
 18. void Fn_Pobierz_Dane(double *tab_Wspol, double **tab_Szum);
 19. void Fn_Zmienna_Przypisz(const char *format, void *zmienna);
 20. int Fn_Wypelnij(double *tab_Wspol, double **tab_Sygnal, double **tab_Argumenty, int *syg);
 21. void Fn_Menu(void);
 22. int Fn_Szum(double **tab_Szum, double *tab_Wspol, double *tab_Sygnal);
 23. int Fn_Wyswietl(double *tab_Szum, double *tab_Sygnal, double *tab_Argumenty, double *tab_Wspol);
 24. int Fn_Filtr(double *tab_Szum, double **tab_Filtrowana, double *tab_Argumenty, double *tab_Wspol);
 25. double Fn_Babelkowe(double *tab_Pomocnicza, int okno);
 26. double Fn_Mediana(double *tab_Szum, int okno, int poczatek, int koniec);
 27. double Fn_Srednia(double *tab_Szum, int okno, int poczatek, int koniec);
 28. double Fn_Wczytaj(double **tab_Sygnal, double **tab_Szum, double **tab_Filtrowana, double **tab_Argumenty, double *tab_Wspol);
 29. char* Fn_Pobierz_Nazwe_Pliku(void);
 30.  
 31. int main()
 32. {
 33.         double tab_Wspol[8]; //wspolczynniki: poczatek, koniec, amplituda, przesuniecie wzg osi X, przesuniecie wzg osi Y, ilosc probek, okres, skok
 34.         char tab_Nazwa[32] = "";
 35.         int opcja = 0;//zmienna decyzji opcji z menu
 36.         int syg = 0; //flaga do filtru medianowego, ktora funkcja sygnalu zostala uzyta
 37.         double *tab_Sygnal = NULL;
 38.         double *tab_Argumenty = NULL;
 39.         double *tab_Szum = NULL;
 40.         double *tab_Filtrowana = NULL;
 41.        
 42.         while (1)
 43.         {
 44.                 Fn_Menu();
 45.                 while (!scanf("%d", &opcja))
 46.                 {
 47.                         while (getchar() != '\n');
 48.                         Fn_Menu();
 49.                 }
 50.                 system("cls");
 51.                 switch (opcja)
 52.                 {
 53.                 case 0:
 54.                         return 0;
 55.                 case 1:
 56.                         Fn_Pobierz_Dane(tab_Wspol, &tab_Szum);
 57.                         Fn_Wypelnij(tab_Wspol, &tab_Sygnal, &tab_Argumenty, &syg);
 58.                         break;
 59.                 case 2:
 60.                         Fn_Szum(&tab_Szum, tab_Wspol, tab_Sygnal);
 61.                         break;
 62.                 case 3:
 63.                         Fn_Wyswietl(tab_Szum, tab_Sygnal, tab_Argumenty, tab_Wspol);
 64.                         break;
 65.                 case 4:
 66.                         break;
 67.                 case 5:
 68.                         Fn_Wczytaj(&tab_Sygnal, &tab_Szum, &tab_Filtrowana, &tab_Argumenty, tab_Wspol);
 69.                         break;
 70.                 case 6:
 71.                         Fn_Filtr(tab_Szum, &tab_Filtrowana, tab_Argumenty, tab_Wspol);
 72.                         break;
 73.                 case 7:
 74.                         break;
 75.                 default:
 76.                         printf("Nie ma takiej opcji w menu. Sprobuj ponownie.\n");
 77.                         getchar();
 78.                         while (getchar() != '\n');
 79.                 }
 80.  
 81.         };
 82. }
 83.  
 84.  
 85. double Fn_Sinus(double *tab_Wspol, double d_czas) //czas jako zmienna, ktora jest ustalana przez petle
 86. {
 87.         double wynik; //wartosc sygnalu sinusoidalnego dla danego czasu
 88.         double A = tab_Wspol[amplituda];
 89.         double C = tab_Wspol[przes_OX];
 90.         double D = tab_Wspol[przes_OY];
 91.         double T = tab_Wspol[okres];
 92.  
 93.         wynik = A * sin((2 * M_PI / T)*d_czas - 2 * M_PI *(C / 100)) + D;
 94.        
 95.         return wynik;
 96. }
 97.  
 98.  
 99. double Fn_Trojkat(double *tab_Wspol, double d_czas)
 100. {
 101.         double wynik; //wartosc sygnalu trojkatnego dla danego czasu
 102.         double A = tab_Wspol[amplituda];
 103.         double C = tab_Wspol[przes_OX];
 104.         double D = tab_Wspol[przes_OY];
 105.         double T = tab_Wspol[okres];
 106.  
 107.         d_czas -= C / 100 * T; //czas z uwzglednieniem przesuniecia wzg OX
 108.         wynik = (2 * A / T)*(d_czas - floor(d_czas / T)*T); //obliczenie punktu odniesienia do wyliczenia sygnalu trojkatnego
 109.  
 110.         if (wynik < A)
 111.         {
 112.                 return wynik + D;
 113.         }
 114.         else
 115.         {
 116.                 return 2*A - wynik + D;
 117.         }
 118. }
 119.  
 120.  
 121. double Fn_Pila(double *tab_Wspol, double d_czas)
 122. {
 123.         double wynik; //wartosc sygnalu trojkatnego dla danego czasu
 124.         double A = tab_Wspol[amplituda];
 125.         double C = tab_Wspol[przes_OX];
 126.         double D = tab_Wspol[przes_OY];
 127.         double T = tab_Wspol[okres];
 128.  
 129.         d_czas -= C/100 * T; //czas z uwzglednieniem przesuniecia wzg OX
 130.         wynik = (d_czas - floor(d_czas / T)*T); //obliczenie punktu odniesienia do wyliczenia sygnalu trojkatnego
 131.  
 132.         if (wynik < 0.95*T)
 133.         {
 134.                 return A/(0.95*T) * wynik + D;
 135.         }
 136.         else
 137.         {
 138.                 return A - A/(0.05*T) * (wynik - 0.95*T)+ D;
 139.         }
 140. }
 141.  
 142.  
 143. void Fn_Przypisz(const char *tekst, const char *format, void *zmienna)
 144. {
 145.         printf("%s", tekst);
 146.        
 147.         while (!scanf(format, zmienna))
 148.         {
 149.                 system("cls");
 150.                 printf("Podales cos niejasnego. Powtorz.\n");
 151.                 while (getchar() != '\n');
 152.                 printf("%s", tekst);
 153.         }
 154.         while (getchar() != '\n');
 155. }
 156.  
 157.  
 158. void Fn_Zmienna_Przypisz(const char *format, void *zmienna)
 159. {
 160.         while (!scanf(format, zmienna))
 161.         {
 162.                 printf("Podales cos niejasnego. Powtorz: ");
 163.                 while (getchar() != '\n');
 164.         }
 165.         while (getchar() != '\n');
 166. }
 167.  
 168.  
 169. void Fn_Pobierz_Dane(double *tab_Wspol, double **tab_Szum) //wspolczynniki: poczatek, koniec, amplituda, przesuniecie wzg osi X, przesuniecie wzg osi Y, ilosc probek, okres, skok
 170. {
 171.         int wybor = 0;
 172.         double ptr = 0;
 173.         free(*tab_Szum);
 174.         *tab_Szum = NULL;
 175.         Fn_Przypisz("1) Podaj poczatek dziedziny sygnalu: ", "%lf", (tab_Wspol + poczatek));
 176.         system("cls");
 177.         Fn_Przypisz("2) Podaj koniec dziedziny sygnalu: ", "%lf", (tab_Wspol + koniec));
 178.         system("cls");
 179.         do
 180.         {
 181.                
 182.                 if (tab_Wspol[poczatek] > tab_Wspol[koniec])
 183.                 {
 184.                         do
 185.                         {
 186.                                 printf("Podales poczatek dziedziny o wiekszej wartosci, niz koniec. Wybierz co chcesz zrobic: \n");
 187.                                 printf("1) Zamienic liczby miejscami.\n");
 188.                                 printf("2) Zmienic wartosci poczatku i konca przedzialu.\n");
 189.                                 printf("Twoj wybor: ");
 190.                                 Fn_Zmienna_Przypisz("%d", &wybor);
 191.                                 system("cls");
 192.                                 switch (wybor)
 193.                                 {
 194.                                 case 1:
 195.                                         ptr = tab_Wspol[koniec];
 196.                                         tab_Wspol[koniec] = tab_Wspol[poczatek];
 197.                                         tab_Wspol[poczatek] = ptr;
 198.                                         break;
 199.                                 case 2:
 200.                                         Fn_Przypisz("Podaj poczatek dziedziny sygnalu: ", "%lf", (tab_Wspol + poczatek));
 201.                                         system("cls");
 202.                                         Fn_Przypisz("Podaj koniec dziedziny sygnalu: ", "%lf", (tab_Wspol + koniec));
 203.                                         system("cls");
 204.                                 }
 205.                         } while (tab_Wspol[poczatek] > tab_Wspol[koniec]);
 206.                 }
 207.                 if (tab_Wspol[poczatek] == tab_Wspol[koniec])
 208.                 {
 209.                         do
 210.                         {
 211.                                 printf("Twoj przedzial jest jednym punktem i wynosi %0.2f. \n", tab_Wspol[poczatek]);
 212.                                 printf("1) To bylo zamierzone. Wiec zdaje sobie sprawe ze ilosc probek automatycznie wynosi 1.\n");
 213.                                 printf("2) Chce zmienic przedzialy.\n");
 214.                                 printf("Wpisz odpowiedz: ");
 215.                                 Fn_Zmienna_Przypisz("%d", &wybor);
 216.                                 system("cls");
 217.                                 switch (wybor)
 218.                                 {
 219.                                 case 1:
 220.                                         tab_Wspol[skok] = 0;
 221.                                         tab_Wspol[ilosc] = 1;
 222.                                         break;
 223.                                 case 2:
 224.                                         Fn_Przypisz("Podaj poczatek dziedziny sygnalu: ", "%lf", (tab_Wspol + poczatek));
 225.                                         system("cls");
 226.                                         Fn_Przypisz("Podaj koniec dziedziny sygnalu: ", "%lf", (tab_Wspol + koniec));
 227.                                         system("cls");
 228.                                         break;
 229.                                 default:
 230.                                         printf("Nie ma takiej opcji. Kliknij enter aby wrocic do menu wpisanie przedzialu.\n");
 231.                                         while (getchar() != '\n');
 232.                                         system("cls");
 233.                                 }
 234.                         } while ((wybor>2 || wybor<0) || (tab_Wspol[poczatek] == tab_Wspol[koniec] && wybor == 2));
 235.                 }
 236.         } while(tab_Wspol[poczatek] > tab_Wspol[koniec]);
 237.         Fn_Przypisz("3) Podaj amplitude sygnalu: ", "%lf", (tab_Wspol + amplituda));
 238.         system("cls");
 239.         if (tab_Wspol[amplituda] == 0)
 240.         {
 241.                 printf("Podales zerowa amplitude spowoduje to, ze twoj sygnal niezaszumiony bedzie staly. Co chcesz zrobic?: \n");
 242.                 printf("1) Zamienic wartosc amplitudy.\n");
 243.                 printf("2) Otrzymac stala wartosc sygnalu o amplitudzie A = 0.\n");
 244.                 printf("Twoj wybor: ");
 245.                 Fn_Zmienna_Przypisz("%d", &wybor);
 246.                 system("cls");
 247.                 if (wybor == 1)
 248.                 {
 249.                         do
 250.                         {
 251.                                 Fn_Przypisz("Podaj amplitude sygnalu: ", "%lf", (tab_Wspol + amplituda));
 252.                                 system("cls");
 253.                                 if (tab_Wspol[amplituda] == 0)
 254.                                 {
 255.                                         printf("Podales zerowa amplitude spowoduje to, ze twoj sygnal niezaszumiony bedzie staly. Co chcesz zrobic?: \n");
 256.                                         printf("1) Zamienic wartosc amplitudy.\n");
 257.                                         printf("2) Otrzymac stala wartosc sygnalu o amplitudzie A = 0.\n");
 258.                                         printf("Twoj wybor: ");
 259.                                         Fn_Zmienna_Przypisz("%d", &wybor);
 260.                                         system("cls");
 261.                                         switch (wybor)
 262.                                         {
 263.                                         case 1:
 264.                                                 Fn_Przypisz("Podaj amplitude sygnalu: ", "%lf", (tab_Wspol + amplituda));
 265.                                                 system("cls");
 266.                                                 break;
 267.                                         case 2:
 268.                                                 break;
 269.                                        
 270.                                         }
 271.                                 }
 272.                         } while ((tab_Wspol[amplituda] == 0 && wybor == 1)|| (wybor>2 || wybor <0));
 273.                 }
 274.  
 275.         }
 276.         Fn_Przypisz("4) Podaj przesuniecie sygnalu wzgledem osi OX w %% okresu: ", "%lf", (tab_Wspol + przes_OX));
 277.         system("cls");
 278.         do
 279.         {
 280.                 if (tab_Wspol[przes_OX] < 0)
 281.                 {
 282.                         printf("Wartosc %% jest wartoscia dodatnia!\n");
 283.                         Fn_Przypisz("Podaj przesuniecie sygnalu wzgledem osi OX w %% okresu: ", "%lf", (tab_Wspol + przes_OX));
 284.                         system("cls");
 285.                 }
 286.                 if (tab_Wspol[przes_OX] > 100)
 287.                 {
 288.                         printf("Wartosc %% moze maksymalnie osiagac 100!\n");
 289.                         Fn_Przypisz("Podaj przesuniecie sygnalu wzgledem osi OX w %% okresu: ", "%lf", (tab_Wspol + przes_OX));
 290.                         system("cls");
 291.                 }
 292.                        
 293.         } while (tab_Wspol[przes_OX] < 0 || tab_Wspol[przes_OX] > 100);
 294.  
 295.         Fn_Przypisz("5) Podaj przesuniecie sygnalu wzgledem osi OY: ", "%lf", (tab_Wspol + przes_OY));
 296.         system("cls");
 297.         if(tab_Wspol[ilosc]!=1)
 298.         {
 299.                 Fn_Przypisz("6) Podaj ilosc probek: ", "%lf", (tab_Wspol + ilosc));
 300.                 system("cls");
 301.                 if (tab_Wspol[ilosc] == 0 || tab_Wspol[ilosc] < 0)
 302.                 {
 303.                         do
 304.                         {
 305.                                 printf("Podales ilosc probek rowna 0 lub ujemna wartosc. Dam Ci szanse to zmienic.\n");
 306.                                 Fn_Przypisz("Podaj ilosc probek: ", "%lf", (tab_Wspol + ilosc));
 307.                                 system("cls");
 308.                         } while (tab_Wspol[ilosc] == 0 || tab_Wspol[ilosc] < 0);
 309.                 }
 310.         }
 311.         Fn_Przypisz("7) Podaj okres sygnalu: ", "%lf", (tab_Wspol + okres));
 312.         system("cls");
 313.         do
 314.         {
 315.                 if (tab_Wspol[okres] == 0 || tab_Wspol[okres] < 0)
 316.                 {
 317.                         printf("Okres musi byc dodatni! \n");
 318.                         Fn_Przypisz("7) Podaj okres sygnalu: ", "%lf", (tab_Wspol + okres));
 319.                         system("cls");
 320.                         continue;
 321.                 }
 322.                 if (tab_Wspol[okres] < 0.000001)
 323.                 {
 324.  
 325.                         printf("Okres jest typu double, podaj liczbe wieksza lub rowna 0.000001.\n");
 326.                         Fn_Przypisz("7) Podaj okres sygnalu: ", "%lf", (tab_Wspol + okres));
 327.                         system("cls");
 328.                         continue;
 329.                 }
 330.         } while (tab_Wspol[okres] < 0.000001);
 331.        
 332.         if((tab_Wspol[koniec] - tab_Wspol[poczatek]) <= tab_Wspol[ilosc])
 333.         {
 334.                 tab_Wspol[skok] = (tab_Wspol[koniec] - tab_Wspol[poczatek]) / (tab_Wspol[ilosc] - 1);
 335.         }
 336.  
 337.         if ((tab_Wspol[koniec] - tab_Wspol[poczatek]) > tab_Wspol[ilosc])
 338.         {
 339.                 tab_Wspol[skok] = (tab_Wspol[koniec] - tab_Wspol[poczatek]) / (tab_Wspol[ilosc] + 1);
 340.                 tab_Wspol[poczatek] = tab_Wspol[poczatek] + tab_Wspol[skok];
 341.         }
 342. }
 343.  
 344.  
 345. int Fn_Wypelnij(double *tab_Wspol, double **tab_Sygnal, double **tab_Argumenty, int *syg)
 346. {
 347.         int wybor = 0;
 348.         double x = 0; //zmienna sluzaca jako odliczanie (czas)
 349.         int i = 0; //zmienna pomocnicza do odliczania elementow tablicy
 350.         free(*tab_Sygnal);
 351.         free(*tab_Argumenty);
 352.         *tab_Sygnal = (double*)malloc((size_t)tab_Wspol[ilosc] * sizeof(**tab_Sygnal));
 353.         *tab_Argumenty = (double*)malloc((size_t)tab_Wspol[ilosc] * sizeof(**tab_Argumenty));
 354.         if (*tab_Sygnal == NULL || *tab_Argumenty == NULL)
 355.         {
 356.                 printf("Niestety nie udalo sie przydzielic pamieci.\n");
 357.                 if (*tab_Sygnal != NULL)
 358.                 {
 359.                         free(*tab_Sygnal);
 360.                 }
 361.                 if (*tab_Argumenty == NULL)
 362.                 {
 363.                         free(*tab_Argumenty);
 364.                 }
 365.                 getchar();
 366.                 getchar();
 367.                 exit(0);
 368.         }
 369.         else
 370.         {
 371.                 do
 372.                 {
 373.                         printf("Wybierz sygnal, ktory chcesz wygenerowac: \n");
 374.                         printf("1) Sinusoidalny\n");
 375.                         printf("2) Trojkatny\n");
 376.                         printf("3) Piloksztaltny\n");
 377.                         printf("0) Powrot do Menu\n");
 378.                         printf("Twoj wybor: ");
 379.                         Fn_Zmienna_Przypisz("%d", &wybor);
 380.                         system("cls");
 381.                         switch (wybor)
 382.                         {
 383.                         case 0:
 384.                                 return 0;
 385.                         case 1:
 386.                                 *syg = 1;
 387.                                 for (i = 0, x = tab_Wspol[poczatek]; i < (int)tab_Wspol[ilosc]; i++, x += tab_Wspol[skok])
 388.                                 {
 389.                                         (*tab_Sygnal)[i] = Fn_Sinus(tab_Wspol, x);
 390.                                         (*tab_Argumenty)[i] = x;
 391.                                 }
 392.                                 break;
 393.                         case 2:
 394.                                 *syg = 2;
 395.                                 for (i = 0, x = tab_Wspol[poczatek]; i < (int)tab_Wspol[ilosc]; i++, x += tab_Wspol[skok])
 396.                                 {
 397.                                         (*tab_Sygnal)[i] = Fn_Trojkat(tab_Wspol, x);
 398.                                         (*tab_Argumenty)[i] = x;
 399.                                 }
 400.                                 break;
 401.                         case 3:
 402.                                 *syg = 3;
 403.                                 for (i = 0, x = tab_Wspol[poczatek]; i < (int)tab_Wspol[ilosc]; i++, x += tab_Wspol[skok])
 404.                                 {
 405.                                         (*tab_Sygnal)[i] = Fn_Pila(tab_Wspol, x);
 406.                                         (*tab_Argumenty)[i] = x;
 407.                                 }
 408.                                 break;
 409.                         default:
 410.                                 printf("Nie ma takiej opcji. Kliknij enter aby wrocic do menu generowania sygnalu.\n");
 411.                                 while(getchar()!='\n');
 412.                                 system("cls");
 413.                                 *syg = 0;
 414.                         }
 415.                 } while (*syg == 0);
 416.                
 417.         }
 418. }
 419.  
 420.  
 421. void Fn_Menu(void)
 422. {
 423.         system("cls");
 424.         printf("Prosze wybrac co chcialbys zrobic ... \n");
 425.         printf("(1) Wprowadzic wspolczynniki i wygenerowac sygnal.\n");
 426.         printf("(2) Wygenerowac szum.\n");
 427.         printf("(3) Wyswietlic sygnal lub sygnal zaszumiony.\n");
 428.         printf("(4) Zapisac dane do pliku.\n");
 429.         printf("(5) Odczytac dane z pliku.\n");
 430.         printf("(6) Uzyc filtru sygnalu.\n");
 431.         printf("(0) Wyjsc z programu\n");
 432.         printf("Twoj wybor: ");
 433. }
 434.  
 435.  
 436. int Fn_Szum(double **tab_Szum, double *tab_Wspol, double *tab_Sygnal)
 437. {
 438.         int wybor = 0;
 439.         int x = 0; //pomocnicza liczba do odliczania
 440.         double ptr = 0; //pomocnicza liczba do podmiany danych
 441.         double tab_Warunki[2]; // tablica przechowaujaca warunki zaszumienia
 442.         free(*tab_Szum);
 443.         *tab_Szum = (double*)malloc((size_t)tab_Wspol[ilosc] * sizeof(**tab_Szum));
 444.         system("cls");
 445.         if (*tab_Szum == NULL)
 446.         {
 447.                 printf("Niestety nie udalo sie przydzielic pamieci.\n");
 448.                 getchar();
 449.                 getchar();
 450.                 exit(0);
 451.         }
 452.         do
 453.         {
 454.                 if (tab_Sygnal == NULL)
 455.                 {
 456.                         printf("Zanim zaszumisz sygnal, musisz go najpierw wygenerowac.\n");
 457.                         getchar();
 458.                         while (getchar() != '\n');
 459.                         return 0;
 460.                 }
 461.                 printf("Jaki typ zaszumienia chcialbys wygenerowac?\n");
 462.                 printf("(1) Szum z okreslonego zakresu.\n");
 463.                 printf("(2) Szum ze stala wartoscia, generowany na podstawie prawdopodobienstwa.\n");
 464.                 printf("(0) Wrocic do menu.\n");
 465.                 printf("Twoj wybor: ");
 466.                 Fn_Zmienna_Przypisz("%d", &wybor);
 467.                 system("cls");
 468.                 switch (wybor)
 469.                 {
 470.                 case 0:
 471.                         return 0;
 472.                 case 1:
 473.                         Fn_Przypisz("Wpisz minimalna wartosc zaszumienia: ", "%lf", &tab_Warunki[0]);
 474.                         Fn_Przypisz("Wpisz maksymalna wartosc zaszumienia: ", "%lf", &tab_Warunki[1]);
 475.                         system("cls");
 476.                         if (tab_Warunki[0] > tab_Warunki[1])
 477.                         {
 478.                                 do
 479.                                 {
 480.                                         printf("Podales poczatek przedzialu o wiekszej wartosci, niz koniec. Wybierz co chcesz zrobic: \n");
 481.                                         printf("1) Zamienic liczby miejscami.\n");
 482.                                         printf("2) Zmienic wartosci poczatku i konca przedzialu.\n");
 483.                                         Fn_Zmienna_Przypisz("%d", &wybor);
 484.                                         system("cls");
 485.                                         switch (wybor)
 486.                                         {
 487.                                         case 1:
 488.                                                 ptr = tab_Wspol[koniec];
 489.                                                 tab_Wspol[koniec] = tab_Wspol[poczatek];
 490.                                                 tab_Wspol[poczatek] = ptr;
 491.                                                 break;
 492.                                         case 2:
 493.                                                 Fn_Przypisz("Wpisz minimalna wartosc zaszumienia: ", "%lf", &tab_Warunki[0]);
 494.                                                 Fn_Przypisz("Wpisz maksymalna wartosc zaszumienia: ", "%lf", &tab_Warunki[1]);
 495.                                                 system("cls");
 496.                                                 break;
 497.                                         default:
 498.                                                 printf("Nie ma takiej opcji. Kliknij klawisz enter.\n");
 499.                                                 getchar();
 500.                                                 while (getchar() != '\n');
 501.                                                 system("cls");
 502.                                         }
 503.                                 } while (tab_Warunki[0] > tab_Warunki[1]);
 504.                         }
 505.                         for (x = 0; x < tab_Wspol[ilosc]; x++)
 506.                         {
 507.                                 (*tab_Szum)[x] = tab_Sygnal[x] + tab_Warunki[0] + ((double)rand() / (double)RAND_MAX)*(tab_Warunki[1] - tab_Warunki[0]);
 508.                         }
 509.                         break;
 510.                 case 2:
 511.                         do
 512.                         {
 513.                                
 514.                                 Fn_Przypisz("Wpisz prawdopodobienstwo wystapienia zaszumienia w %%: ", "%lf", &tab_Warunki[0]);
 515.                                 system("cls");
 516.                                 if (tab_Warunki[0] < 0 || tab_Warunki[0] > 100)
 517.                                 {
 518.                                         printf("Prawdopodobienstwo w procentach moze przyjmowac wartosci z zakresu <0;100>. \n");
 519.                                         while (getchar() != '\n');
 520.                                         system("cls");
 521.                                 }
 522.                         } while (tab_Warunki[0] < 0 || tab_Warunki[0] > 100);
 523.                         system("cls");
 524.                         Fn_Przypisz("Wpisz stala wartosc zaszumienia: ", "%lf", &tab_Warunki[1]);
 525.                         for (x = 0; x < tab_Wspol[ilosc]; x++)
 526.                         {
 527.                                 if ((double)rand() / (double)RAND_MAX <= tab_Warunki[0] / 100)
 528.                                 {
 529.                                         (*tab_Szum)[x] = tab_Sygnal[x] + tab_Warunki[1];
 530.                                 }
 531.                                 else
 532.                                 {
 533.                                         (*tab_Szum)[x] = tab_Sygnal[x];
 534.                                 }
 535.                         }
 536.                         system("cls");
 537.                         break;
 538.                 default:
 539.                         printf("Nie ma takiej opcji. Kliknij dowolny przycisk aby wrocic do wyboru.\n");
 540.                         while (getchar() != '\n');
 541.                         system("cls");
 542.                 }
 543.         } while (wybor > 2 || wybor < 0);
 544.  
 545. }
 546.  
 547.  
 548. int Fn_Wyswietl(double *tab_Szum, double *tab_Sygnal, double *tab_Argumenty, double *tab_Wspol)
 549. {
 550.         int wybor = 0;
 551.         int x = 0;
 552.         do
 553.         {
 554.                 if (tab_Sygnal == NULL)
 555.                 {
 556.                         printf("Zanim wyswietlisz sygnal musisz go najpierw wygenerowac.\n");
 557.                         getchar();
 558.                         while (getchar() != '\n');
 559.                         break;
 560.                 }
 561.                 system("cls");
 562.                 printf("Wybierz co chcesz wyswietlic...\n");
 563.                 printf("(1) Sygnal niezaszumiony.\n");
 564.                 printf("(2) Sygnal zaszumiony.\n");
 565.                 printf("(0) Wroc do menu. \n");
 566.                 printf("Twoj wybor: ");
 567.                 Fn_Zmienna_Przypisz("%d", &wybor);
 568.                 system("cls");
 569.                 switch (wybor)
 570.                 {
 571.                 case 0:
 572.                         return 0;
 573.                 case 1:
 574.                         for (x = 0; x < tab_Wspol[ilosc]; x++)
 575.                         {
 576.                                 printf("Sygnal(%0.3lf) = %0.3lf\n", tab_Argumenty[x], tab_Sygnal[x]);
 577.                         }
 578.                         system("pause");
 579.                         break;
 580.                 case 2:
 581.                         if (tab_Szum == NULL)
 582.                         {
 583.                                 printf("Muisz najpierw zaszumic sygnal aby go wyswietlic.\n");
 584.                                 while (getchar() != '\n');
 585.                                 break;
 586.                         }
 587.                         for (x = 0; x < tab_Wspol[ilosc]; x++)
 588.                         {
 589.                                 printf("Szum(%0.3lf) = %0.3lf\n", tab_Argumenty[x], tab_Szum[x]);
 590.                         }
 591.                         system("pause");
 592.                         break;
 593.                 default:
 594.                         printf("Nie ma takiej opcji. Sprobuj ponownie.\n");
 595.                         while (getchar() != '\n');
 596.                 }
 597.         } while ((wybor > 2 || wybor < 0)|| tab_Szum == NULL);
 598. }
 599.        
 600.  
 601. int Fn_Filtr(double *tab_Szum, double **tab_Filtrowana, double *tab_Argumenty, double *tab_Wspol)
 602. {
 603.         int okno = 0;
 604.         int wybor = 0;
 605.         int i = 0;
 606.         do
 607.         {
 608.                 if (tab_Szum == NULL)
 609.                 {
 610.                         printf("Zanim przefiltrujesz sygnal musisz go najpierw zaszumic.\n");
 611.                         getchar();
 612.                         while (getchar() != '\n');
 613.                         break;
 614.                 }
 615.                 free(*tab_Filtrowana);
 616.                 *tab_Filtrowana = (double*)malloc((size_t)tab_Wspol[ilosc] * sizeof(**tab_Filtrowana));
 617.                 system("cls");
 618.                 printf("Z jakiego filtru chcesz skorzystac...\n");
 619.                 printf("(1) Filtr medianowy.\n");
 620.                 printf("(2) Filtr sredniej ruchomej.\n");
 621.                 printf("(0) Wroc do menu. \n");
 622.                 printf("Twoj wybor: ");
 623.                 Fn_Zmienna_Przypisz("%d", &wybor);
 624.                 system("cls");
 625.                 if (wybor == 1 || wybor == 2)
 626.                 {
 627.                         printf("Okno filtra ma szerokosc 2n + 1\nPodaj n: ");
 628.                         do
 629.                         {
 630.                                 if (okno > (tab_Wspol[ilosc] - 1) / 2 || okno < 0)
 631.                                 {
 632.                                         printf("Zle podana wartosc okna!\n");
 633.                                 }
 634.                                 Fn_Zmienna_Przypisz("%d", &okno);
 635.                                
 636.                                
 637.                         } while (okno > (tab_Wspol[ilosc]- 1) / 2 || okno < 0 );
 638.                 }
 639.                
 640.                 switch (wybor)
 641.                 {
 642.                 case 0:
 643.                         return 0;
 644.                 case 1:
 645.                         for (i = 0; i < okno; i++) (*tab_Filtrowana)[i] = tab_Szum[i];
 646.                         for (i = okno; i < tab_Wspol[ilosc] - okno; i++) (*tab_Filtrowana)[i] = Fn_Mediana(tab_Szum,okno, i-okno, i+okno);
 647.                         for (i = tab_Wspol[ilosc] - okno; i < tab_Wspol[ilosc]; i++) (*tab_Filtrowana)[i] = tab_Szum[i];
 648.                         break;
 649.                 case 2:
 650.                         for (i = 0; i < okno; i++) *(tab_Filtrowana)[i] = tab_Szum[i];
 651.                         for (i = okno; i < tab_Wspol[ilosc] - okno; i++) *(tab_Filtrowana)[i] = Fn_Srednia(tab_Szum, okno,i - okno , i + okno);
 652.                         for (i = tab_Wspol[ilosc] - okno; i < tab_Wspol[ilosc]; i++) *(tab_Filtrowana)[i] = tab_Szum[i];
 653.                         break;
 654.                 default:
 655.                         printf("Nie ma takiej opcji. Sprobuj ponownie.\n");
 656.                         while (getchar() != '\n');
 657.                 }
 658.         } while (wybor > 2 || wybor < 0);
 659. }
 660.  
 661.  
 662. double Fn_Babelkowe(double *tab_Pomocnicza, int okno)
 663. {
 664.                 int i, j, temp;
 665.                 for (i = 0; i < okno - 1; i++)
 666.                 {
 667.                         for (j = 0; j < okno - 1 - i; j++)
 668.                         {
 669.                                 if (tab_Pomocnicza[j] > tab_Pomocnicza[j + 1])
 670.                                 {
 671.                                         temp = tab_Pomocnicza[j + 1];
 672.                                         tab_Pomocnicza[j + 1] = tab_Pomocnicza[j];
 673.                                         tab_Pomocnicza[j] = temp;
 674.                                 }
 675.                         }
 676.                 }
 677. }
 678.  
 679.  
 680. double Fn_Mediana(double *tab_Szum, int okno, int poczatek, int koniec)
 681. {
 682.         int i;
 683.         int ile = koniec - poczatek + 1;
 684.         double wartosc = 0;
 685.         double *tab_Pomocnicza = NULL;
 686.         free(tab_Pomocnicza);
 687.         tab_Pomocnicza = (double*)malloc((size_t)okno * sizeof(*tab_Pomocnicza));
 688.         if (tab_Pomocnicza == NULL)
 689.         {
 690.                 printf("Nie udalo sie przydzielic pamieci.\n");
 691.                 while (getchar() != '\n');
 692.                 return 0;
 693.         }
 694.         for (i = 0; i < ile; i++)
 695.         {
 696.                 tab_Pomocnicza[i] = tab_Szum[poczatek + i];
 697.         }
 698.         Fn_Babelkowe(tab_Pomocnicza, okno);
 699.         wartosc = tab_Pomocnicza[ile];
 700.         free(tab_Pomocnicza);
 701.         return wartosc;
 702. }
 703.  
 704.  
 705. double Fn_Srednia(double *tab_Szum, int okno, int poczatek, int koniec)
 706. {
 707.         int i, ile = koniec - poczatek + 1;
 708.         double wynik = 0;
 709.         for (i = 0; i < ile; i++)
 710.         {
 711.                 wynik += tab_Szum[poczatek + i];
 712.         }
 713.         return wynik / ile;
 714. }
 715.  
 716.  
 717. double Fn_Wczytaj(double **tab_Sygnal, double **tab_Szum, double **tab_Filtrowana, double **tab_Argumenty, double *tab_Wspol)
 718. {
 719.         double  *glupia;
 720.         int i = 0;
 721.         int n = 100;
 722.         char *nazwa;
 723.         FILE *plik;
 724.  
 725.         system("cls");
 726.         nazwa = Fn_Pobierz_Nazwe_Pliku();
 727.         if (!nazwa)
 728.         {
 729.                 printf("Nie udalo sie przydzielic pamieci dla nazwy.\n");
 730.                 getchar();
 731.                 getchar();
 732.                 return tab_Wspol[ilosc];
 733.         }
 734.  
 735.         plik = fopen(nazwa, "r");
 736.  
 737.         if (!plik)
 738.         {
 739.                 printf("Nie udalo sie otworzyc pliku.\n");
 740.                 free(nazwa);
 741.                 getchar();
 742.                 getchar();
 743.                 return tab_Wspol[ilosc];
 744.         }
 745.  
 746.         free(*tab_Sygnal);
 747.        
 748.         if (*tab_Szum)
 749.         {
 750.                 free(*tab_Szum);
 751.                 *tab_Szum = NULL;
 752.         }
 753.  
 754.         if (*tab_Filtrowana)
 755.         {
 756.                 free(*tab_Filtrowana);
 757.                 *tab_Filtrowana = NULL;
 758.         }
 759.  
 760.         if (*tab_Argumenty)
 761.         {
 762.                 free(*tab_Argumenty);
 763.                 *tab_Argumenty = NULL;
 764.         }
 765.  
 766.  
 767.         *tab_Sygnal = (double*)malloc(n * sizeof(double));
 768.         *tab_Argumenty = (double*)malloc(n * sizeof(double));
 769.  
 770.         if (!(*tab_Sygnal) || !(*tab_Argumenty))
 771.         {
 772.                 free(*tab_Sygnal);
 773.                 free(*tab_Argumenty);
 774.                 free(nazwa);
 775.                 printf("Nie udalo sie przydzielic pamieci.\n");
 776.                 getchar();
 777.                 getchar();
 778.                 return 0;
 779.         }
 780.  
 781.         while (1)
 782.         {
 783.                 if (fscanf(plik, "%lf ; %lf \n", &(*tab_Argumenty)[i], &(*tab_Sygnal)[i]) == EOF)
 784.                 {
 785.                         glupia = *tab_Sygnal;
 786.                         *tab_Sygnal = (double*)realloc(*tab_Sygnal, n * sizeof(double));
 787.                         if (!(*tab_Sygnal))
 788.                         {
 789.                                 free(glupia);
 790.                                 free(nazwa);
 791.                                 free(*tab_Argumenty);
 792.                                 printf("Nie udalo sie przydzielic pamieci.\n");
 793.                                 getchar();
 794.                                 getchar();
 795.                                 return 0;
 796.                         }
 797.                         glupia = *tab_Argumenty;
 798.                         *tab_Argumenty = (double*)realloc(*tab_Argumenty, n * sizeof(double));
 799.                         if (!(*tab_Argumenty))
 800.                         {
 801.                                 free(glupia);
 802.                                 free(nazwa);
 803.                                 free(*tab_Sygnal);
 804.                                 printf("Nie udalo sie przydzielic pamieci.\n");
 805.                                 getchar();
 806.                                 getchar();
 807.                                 return 0;
 808.                         }
 809.                         free(nazwa);
 810.                         return i;
 811.                 }
 812.  
 813.                 i++;
 814.  
 815.                 if (i >= n)
 816.                 {
 817.                         glupia = *tab_Sygnal;
 818.                         *tab_Sygnal = (double*)realloc(*tab_Sygnal, n * sizeof(double));
 819.                         if (!(*tab_Sygnal))
 820.                         {
 821.                                 free(glupia);
 822.                                 free(nazwa);
 823.                                 free(*tab_Argumenty);
 824.                                 printf("Nie udalo sie przydzielic pamieci.\n");
 825.                                 getchar();
 826.                                 getchar();
 827.                                 return 0;
 828.                         }
 829.                         glupia = *tab_Argumenty;
 830.                         *tab_Argumenty = (double*)realloc(*tab_Argumenty, n * sizeof(double));
 831.                         if (!(*tab_Argumenty))
 832.                         {
 833.                                 free(glupia);
 834.                                 free(nazwa);
 835.                                 free(*tab_Sygnal);
 836.                                 printf("Nie udalo sie przydzielic pamieci.\n");
 837.                                 getchar();
 838.                                 getchar();
 839.                                 return 0;
 840.                         }
 841.                         n += n;
 842.                 }
 843.         }
 844. }
 845.  
 846.  
 847. char* Fn_Pobierz_Nazwe_Pliku(void)
 848. {
 849.         char *tab;
 850.         char *tab2;
 851.         int wybor;
 852.         int i = 4;
 853.         int n = 30;
 854.  
 855.         tab = (char*)malloc(n * sizeof(char));
 856.  
 857.         if (!tab)
 858.         {
 859.                 printf("Nie udalo sie przydzielic pamieci.\n");
 860.                 getchar();
 861.                 getchar();
 862.                 return NULL;
 863.         }
 864.         printf("Podaj nazwe pliku (bez rozszerzenia): ");
 865.  
 866.         do
 867.         {
 868.                 if (i + 1 >= n)
 869.                 {
 870.                         tab2 = tab;
 871.                         tab = (char*)realloc(tab, n * sizeof(char));
 872.                         n += n;
 873.                         if (!tab)
 874.                         {
 875.                                 printf("Nie udalo sie przydzielic pamieci dla nazwy.\n");
 876.                                 getchar();
 877.                                 getchar();
 878.                                 free(tab2);
 879.                                 return NULL;
 880.                         }
 881.                 }
 882.                 if (getchar() == ' ')
 883.                 {
 884.                         tab[i - 4] = '_';
 885.                 }
 886.                 else
 887.                 {
 888.                         tab[i - 4] = getchar();
 889.                 }
 890.                 i++;
 891.         } while (tab[i - 5] != '\n');
 892.  
 893.         tab[i - 5] = 0;
 894.         do
 895.         {
 896.                 system("cls");
 897.                 printf("Wybierz w jakim rozszerzeniu chcesz zapisac plik...\n");
 898.                 printf("(1) .txt (plik tekstowy)\n");
 899.                 printf("(2) .csv (arkusz kalkulacyjny)\n");
 900.                 printf("Twoj wybor: ");
 901.                 Fn_Zmienna_Przypisz("%d", &wybor);
 902.                 switch (wybor)
 903.                 {
 904.                 case 1:
 905.                         strcat(tab, ".txt");
 906.                         break;
 907.                 case 2:
 908.                         strcat(tab, ".csv");
 909.                         break;
 910.                 default:
 911.                         printf("Nie ma takiej opcji.\n");
 912.                         getchar();
 913.                         getchar();
 914.                 }
 915.         } while (wybor > 2 || wybor < 1);
 916.  
 917.         return tab;
 918. }
 919.