Facebook
From Gray Lizard, 5 Months ago, written in C++.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 76
 1. # include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int rows, columns, min, max;
 6. char** grid;
 7.  
 8. int main()
 9. {
 10.         //wczytujemy pierwszÄ… liniÄ™ inputu
 11.         cin >> rows >> columns >> min >> max;
 12.  
 13.         //w c++ dynamiczne alokowanie pamiÄ™ci tablicy dwuwymiarowej jest nie dostÄ™pne dla tego robimy tak
 14.         grid = new char *[columns];
 15.         for (int i = 0; i < columns; i++)
 16.         {
 17.                 grid[i] = new char[rows];
 18.         }
 19.  
 20.         //wpisywanie do tablicy
 21.         for (int i = 0; i < rows; i++)
 22.         {
 23.                 for (int j = 0; j < columns; j++)
 24.                 {
 25.                         cin >> grid[j][i];
 26.                 }
 27.         }
 28.  
 29.         //wypisanie, potem do usuniÄ™cia
 30.         for (int i = 0; i < rows; i++)
 31.         {
 32.                 for (int j = 0; j < columns; j++)
 33.                 {
 34.                         cout << grid[j][i] << " ";
 35.                 }
 36.                 cout << endl;
 37.         }
 38.  
 39.         //niszczenie tablicy i zwolnienie pamieci
 40.         for (int i = 0; i < columns; i++)
 41.                 delete[] grid[i];
 42.         delete[] grid;
 43.  
 44.         return 0;
 45. }