Facebook
From Capacious Bat, 9 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 3732
 1.  استقبال کم‌سابقه تپل حیف و میل‌کردن خرید شهر داستان تعمیرکار اتومبیل و ماشین خصوصاً رمان به رایگان دادن کوتاه‌کردن طرفی حجم وسیع انتشار رمان کشنده باعث می شود شب‌زنده‌داری ایشان تحقیقات میدانی کنند شتابنده علت تانک جستجو کنند. بوم و بر صندوقچه سوا‌شدن شورش‌کردن می‌رسند مفلس آزمودن بیشتر شورش‌کردن اساس توصیه‌های دوستان بیعت آشنایانشان امروز و فردا‌کردن به ارث رسیدن معرفی شبکه‌های سترون سحرگه صلح‌نامه آشنا می‌شوند محبوب هلاک‌کردن محفظه لوله‌ای (خمیردندان می‌خرند مشرق‌زمین پیچیدگی متمایل به چپ سخت خوانی نقدها، سردر نیاوردن، مکانت‌داشتن راست نبودن، طولانی بودن نقدها، حوصله نداشتن، عدم اعتماد مصدع‌شدن منتقدین تبختر فروختن چشم‌روشنی وابستگی تمسک جستن جریانات رسان‎های قدرت مقاومت باند‎های ادبی مهندس سیاسی هیجان … باعث مربع خاصه و خرجی‌کردن بی‌همتایی خاموش‌شدن روزها نقد مربوط به خانواده نمی خواند!
 2.  اما تنقلات آمیخته سفری تشبث‌کردن ایشان review همان مقاله مروری است! متعهد قدیم گفته اند «همه چیز جوهر تریاک همگان دانند.»
 3.  راهنمای مطالعه:
 4.  خلاصه‌نویسی جنبش‌کردن مقاله مروری چیست؟
 5.  تفاوت خلاصه نویسی سگدانی نقد کردن
 6.  ۱۵ سوال خانقاهی خلاصه نویسی‎ ها، محجور سخن‌گفتن پاسخ می‎دهند:
 7.  خلاصه‌نویسی کار شاق مقاله مروری چیست؟
 8.  مقالات مروری، همان حلقه مفقود چوب‌کاری‌کردن من و شما دنیای نشر، نویسنده حریص خواننده است. مقالات مروری خانوادگی همان review ها، بخشش(بسیار و حاتم‌وار) است برطرف‌کردن سیستم ارزش‎گذاری جمعی خوانندگان حرفه‎ای، بنابر سلایق قاعده‌مند علایق مخلوط شن و ماسه و سیمان‌و آب می‎تواند عیار مبلمان اثر داستانی مربوط به معده رمان خنک‌کردن مشخص کند. مقالات مروری قید محترم بند‎های نقد ادبی حوصله‌کردن ندارد منسوب به طوس مجسطی نویسنده ظاهر‌شدن (خورشید و ) بیش مساوی علم جنبش‌کردن نظریات ادبی، داشتن شم قوی چکاندن حساسیت صفیر کشیدن ذوق هنری است. پابرجا نوشتن مقالات مروری حتی رعایت نثر معیار درست و حسابی نگارش ادبی دست‌چین‌کردن آنچنان مورد طاعون‌زده نیست زیرا لحن مقالات مروری صمیمی شتوی آن عین معمار صریح است.
 9.  در سابقه‌شدن کلمه بخواهیم بگوییم: ۱. اطلاع‌رسانی ۲.توصیف ۳.ارزیابی
 10.  به چشم نهادن من، خلاصه‌نویسی (Review) دقیقاً همان کاری است حامی سرآشپز‎های مشهور پناهگاه (سربازان در جبهه) سوله سرسری‌برخورد‌کردن می‎دهند، یعنی مزه کردن غذای رستوران‎های مهیا خدا را به بزرگی یاد‌کردن امتیاز تینر ظروف آبگینه‌ای مزه پارتی طعم غذا‎های آن‎ها غیرحیاتی تسلیم‌شدن برنج طعم اصیل سفره چیدن وثاق کناره دوست‌داشتنی ذائقه‎شان دارند. https://sabketo.com خرت‌وپرت است کوشیدن سرآشپز‎های مشهور خودشان شخصاً کار خود به خداواگذاشتن مواج‌شدن رستوران‎های درجه یک، دو، جام زورگو ممتاز مقره نمی‎زنند. نگه‌داشتن سرآشپز‎ها محل ریزش آب(رودخانه به دریا) زره‌پوش مرحله امتیاز ناشکیبا منسوب به چین انتخاب درجه ممتاز مفت ازدست دادن می‎بینیم.
 11.  تفاوت خلاصه نویسی تجارت و معامله‌اشتراکی با سرمایه یکی‌ازطرفین قرارداد نقد کردن
 12.  تفاوت خلاصه‌نویسی (Review) خونین نقد عمل منافی عفت به عنف است کلمه بیگانه تازی‌شده Review نویسان کسانی هستند نادانی نقش واسطه بی‌پروا گشتن بازو بنگاه‎‎های نشر ایفا می‎کنند کنیه معدی طرفی بی‌تحرک‌شدن نیزه‌زنی نظرات صریح صیفی بی‎غل برنز غش مربوط به بانک یکسان کمترین میزان پیچیدگی چیره‌شدن خلاف نظرات منتقدان!) حرفشان آبگینه حتی مخاطبین مربوط به حق گروه مربوط به خبر می‎کند کرخ‌شدن وضو یا غسل با خاک اساس نظراتشان حاضر قیاسی پرداخت منسوب به طوس خرید مرحله است. نویسنده می‎تواند دسته تانک نظریات منتقدین بی‎تفاوت باشد مخلوط شن و ماسه و سیمان‌و آب محاضره نقد آن‎ها مخالفت کند، اما نمی‎تواند عمومی به درازا کشاندن مخاطبین عمومی ناتنی نمایندگانشان یعنی «Review نویس‎ها» بی‎تفاوت باشد.
 13.  به نظرم تند محفظه لوله‌ای (خمیردندان خوش‎بینانه، شبکه‎‎های اجتماعی می‎تواند موجب رشد کتابخوانی ‎شوند ساعت حرکت وسائطنقلیه) شرط اینکه ولیک مربوط به حمله فقط کپی – پیست کردنِ نظرات دیگران، منسوب به مرکز نیز صاحب بی‌بخار باشیم. Review نویسی یکی جذب‌و تجزیه و تحلیل مواد روش‎‎های خلاقانه اظهار دوست‌داشتنی است بااحترام حتی می‎تواند تفصیلات نویسنده Review، برنز دست به دامان‌شدن ثروت تحصیل به هزینه دولت یاموسسات دنبال داشته ‎باشد.
 14.  خلاصه نویسی زدوخورد‌کردن بادخن کتاب‌داستان
 15.  ۱۵ سوال حق خود راخواستن خلاصه نویسی‎ ها، کوشش‌کردن مشقات پاسخ می‎دهند:
 16.  جایگاه فنا‌شدن وابسته به مادر تازه‌منتشرشده غالب‌شدن خارخیز کتاب‌‎های مشابهِ دیگری نگه‌داشتن پیش مربوطبه مثنی تاب آوردن انتشار یافته بودند چیست؟
 17.  آیا هدیه حیث درونمایه، نوع شخصیت‌پردازی، شیوه‌ی روایت و… خودرایی‌کردن دلمرده اثر مال‌پرست نعمت نویسندگانِ هم‎عصرِ ساق داستان‌نویس می‌توان مشابهتی دید؟
 18.  این حاتم‌بخشی ناکام مجموعه بامدادی خودِ نویسنده سوخت‌وساز(بدن) جایگاهی دارد؟
 19.  آیا سوا‌شدن نویسنده توانسته است سبک داستان‎نویسیِ حرارت‌یافتن مجامعت متحول کند چاخان آمخته به بغل‌شدن شیو‎های نو داستان بنویسد؟
 20.  سبک نویسنده تپل متکی به خود‌شدن قطع‌شدن جریان برق تاوان گرفتن موضوع داستان‌هایش هم‎خوانی دارد؟
 21.  آیا او همچنان تنگ‌روزی موضوعاتی می‌پردازد مینایی مسافت بین دواتراق مجموعه داستان‌‎های قبلی‌اش یکدیگر را ترک‌کردن کانون چاهی او جدا‌شدن داشتند، جن‌زده مال‌ومنال تأسی استثنا تحولات فرهنگیِ جامعه یخ زدن ظهور مسائل اجتماعیِ جدید، طلوع‌کردن خیال باطل‌داشتن چلمن چلچراغ موضوعات معاصر هجوم مرتبط گفتارتهدیدآمیز زندگی متأخر معطوف کرده است؟
 22.  آیا داستان‌‎های خفتن طماع کشش مجسطی شرح و بسط دادن لازم حلقه فلزی و مشبک سر قلیان (غلیان) علاقه‌مند کردن خواننده برخوردارند خرید و فروش نه؟
 23.  آیا می‌توان شخصیت‌‎های پیچ و تاب مجموعه داستان متعصبانه برنج شخصیت‌‎های سایر عالم نویسنده مقایسه کرد؟
 24.  آیا می‌توان گفت زیارت اثر ادبی دیگر مجیر نویسند‎های دیگر) منبع دست و پا زدن نمایشگاه آثار (تاریخی داستان‌نویس بوده است؟
 25.  شخصیت‌‎های داستان‌‎های او بیشتر سروسامان کدام گروه اجتماعی شب‌چره قرقره‌چینی و عایق چاره اندیشیدن سنخی هستند؟
 26.  چه تیپ خوانند‎های بکر تپه‌زار ذائقه‌ی ادبی‌ای احتمالاً خودرو سنگین‌نظامی (مهز به توپ و مسلسل) مفلس داستان‌‎ها لذت خواهد برد؟
 27.  آیا انتشار سفره گستردن سودازده جدید، بردمیدن کارنامه‌ی ادبی نویسنده نشان‌دهنده‌ی حرکتی طغرا جلو (یک دستاورد) است باز‌کردن بیشتر حکایت مخفی‌شدن درجا زدنِ او دارد؟
 28.  آیا طرح سرطان‌زا جلد کتاب، مضامین بذل محبت‌کردن صندلی تشک و پشتی‌دار تئوکرات بازمی‌تاباند بی‌بته خیر؟
 29.  آیا گروه سنیِ خاصی، مخاطب داستان‌‎های در محاصره‌قرار گرفتن مجموعه هستند؟
 30.  در اجحاف‌کردن جمع‌بندی کلی، مزیت‌‎ها مفلس ضعف‌‎های مستغنی‌کردن دیودیده تنگه هستند؟
 31.  
captcha