Facebook
From azad, 11 Months ago, written in Python.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 126
 1. from functools import reduce
 2.  
 3. structure = [
 4.     {'name': 'a', 'count': 7},
 5.     {'name': 'b', 'count': 12},
 6.     {'name': 'a', 'count': 8},
 7.     {'name': 'a', 'count': 9},
 8. ]
 9. val = sum(reduce(lambda a, b: a + b, [[s['count'] if v == 'a' else 0 for k, v in s.items()] for s in structure]))
 10. print(val)
 11.  
 12. """"""
 13. a = ['python', 'programlama', 'dili', 'ile', 'fonksiyonel', 'programlama']
 14. b = len(list(filter(lambda a: len(a) > 3,a) ))
 15. c = reduce(lambda a,b: a*b,range(1,b+1))
 16. print(a,b,c)
 17.  
 18.  
 19. # create a alphabetical list of the words in the list
 20. a = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
 21. b = reduce(lambda a,b : a.upper() + b.lower(),list(a.strip(' ')))
 22. print(b)
 23. print(list(a.strip('')))
 24.  
 25.  
 26. ##1) N sayının faktöriyelini alan programı (n sabit olarak düşünülebilir, gerekli kütüphanelerin import edildiğini
 27. #varsayabilirsiniz fonksiyonel programlama araçları ile tek satırda yazınız.
 28. n = 5
 29. a = reduce(lambda a,b:a*b,[i for i in range(1,n+1)])
 30. print(a)
 31. """
 32. 2) x=[“MerhaBA”, “PYTHON”, “pROGRAMLAMA”, “Dili”] gibi bir string dizisini “Merhaba Python Programlama Dili”
 33. şeklinde tek bir stringe dönüştürecek programı en fazla 3 satırda fonksiyonel programlama araçları ile yazınız.
 34. Yardımcı metotlar: title() => stringin baş harfini büyütür, ‘ ’.join(liste) parametre olarak aldığı listedeki stringleri
 35. tek tırnaklar içindeki karakteri kullanarak birleştirir
 36. """
 37. a = ['pYTHhon', 'ProgramlamA', 'dili', 'ILE', 'fonKsiyonel', 'ProgGramlama']
 38.  
 39. y = [i.title() for i in a]
 40. strcase = ' '.join(y)
 41. print(strcase)
 42.  
 43. # terseten tek satır
 44. a = ['pYTHhon', 'ProgramlamA', 'dilid', 'ILE', 'fonKsiyonel', 'kazak','ProgGramlama']
 45. new_a =list(filter(lambda a:a == a[::-1],a))
 46. print(new_a)
 47.  
 48. ## iki listeyi map haline getir
 49. usernames = ['azad','ali','mehmet']
 50. passs = ['1243','4566','57657']
 51. soz = map(lambda a,b:{a:b},usernames,passs)
 52. print(list(soz))
 53.  
 54. sayi1 = [1,2,3,4,5]
 55. sayi2 = [4,5,6,7,0.5]
 56. z  = list(map(lambda a,b : int(a*b),sayi2,sayi1))
 57. print(z)