Facebook
From Scorching Terrapin, 2 Years ago, written in Java.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 198
 1. System.out.println("Jestem 1. Czytelnikiem 2. Pracownikiem");
 2.             int zapytanie = podaj.nextInt();
 3.             if (zapytanie == 2) {
 4.                 System.out.println("Co chcesz zrobić?n 1. Dodać ksiązkę.n 2. Wyświetlić listę książek do wypożyczenia n 3. Zamknąć program");
 5.  
 6.             } else if (zapytanie == 3) {
 7.                 break;
 8.             }
 9.             int wybor = podaj.nextInt();
 10.             switch (wybor) {
 11.                 case 1:
 12.                     System.out.println("Podaj nazwę książki");
 13.                     wynik = podaj.nextLine();
 14.                     ksiazka.tworzenieKsiazek(wynik);
 15.                     break;
 16.                 case 2:
 17.                     ksiazka.wyswietlanieKsiazek();
 18.  
 19.                     break;
 20.                 default:
 21.                     break;