Facebook
From Rude Kangaroo, 1 Year ago, written in Plain Text.
This paste is a reply to Re: Re: Untitled from Funky Goat - go back
Embed
Viewing differences between Re: Re: Untitled and Re: Re: Re: Untitled
#include 
#include 
unsing namespace std;
class osoba{
char nazwisko[40];
char imie[20];
int wzrost;
public:
osoba*nastepny, *poprzedni;

void zapisz(char nazw[], charim[], int wzr[])
char *wypisz_nazwisko();
char *wypisz_imie(); //wskaźnik na pierwszy znak dlatego *
int  wypisz_wzrost(); //po porostu liczba

//następna klasa - lista
class lista_osob
{

osoba *poczatek;
public: 
osoba *znajdz_osobe(char nazw[]);
void  dopisz_osobe(osoba *wsk_osoby)//funckja  dostaje wskaźnik na osobę 
}int main()
{
        char temp_nazwisko[40];
        char temp_imie[20];
    int temp_wzrost;
    osoba *temp_ptr;
    cout << "Podaj nazwisko : \n";
    cin >> temp_nazwisko;
    cout << "Podaj imie: " << endl;
    cin >> temp_imie;
    cout << "Podaj wzrost: " << endl;
    cin >> temp_wzrost;
    temp_ptr=new osoba; //tymczasowy wskaznik na nowa osobę inny sposób: temp-> zapisz(..)
    (*temp_ptr).zapisz(temp_nazwisko, temp_imie, temp_wzrost)
    cout << "Wpisano nazwisko : \t" << temp+ptr -> wypisz_nazwisko() << endl; //\t tabulator
    delete temp_ptr;
    return 0;}


void osoba:: zapisz (char nazw[], char im[], int wzr){

strcpy(nazwisko, nzw):
strcpy(imie, im);
wzrosrt=wzr;
}

char *osoba :: wypisz_imie()


return imie;}

char *ososba :: wypisz_nazwisko()
{

return nazwisko;
}

int ososba :: wypisz_ wzrost()
{
return wzrost;
}

//funkcja znajdz osobe
osoba *lista_osob:: /*bo odnosimy sie do tej klasy */ znajdz_osobe(char nazw[]);
{
osoba *temp_ptr; //wskaźnik wskazuje na kolejene elementy
char temp_nazw[40]; //tymczasowe nazwisko dzięki któremu bdziemy porównywać wszytskie kolejne nazwiska
temp_ptr=poczatek;

while(temp_ptr!=NULL){ //będziemy porównywać kolejne nazwiska dopóki wskaznik czyli nazwiko nie bezie null, czyli chyba ostatnie)

strcpy(temp_nazw, temp_ptr->wypisz_nazwisko();

if(strcmp(temp_nazw, nazw)==0) return temp_ptr;)
}temp_ptr=temp_ptr-> nastepny;
}retrun null;