Facebook
From Soiled Finch, 8 Months ago, written in Python.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 155
 1. # importy
 2. from __future__ import division
 3. from pylab import *
 4. import skimage
 5. from skimage import data, filters, exposure, feature, morphology
 6. from skimage.morphology import square
 7. from skimage.filters import rank
 8. from skimage.util.dtype import convert
 9. from skimage import img_as_float, img_as_ubyte
 10. from matplotlib.pyplot import imshow
 11. import skimage.io as io
 12. from skimage.color import rgb2hsv, hsv2rgb, rgb2gray, gray2rgb
 13. from skimage.filters.edges import convolve
 14. from matplotlib import pylab as plt  
 15. import numpy as np
 16. from numpy import array
 17. from IPython.display import display
 18. from ipywidgets import interact, interactive, fixed
 19. from IPython.core.display import clear_output
 20. import os
 21. import cv2
 22.  
 23. import warnings
 24. warnings.simplefilter("ignore")
 25.  
 26.  
 27. # funkcja do generowania krotki 3-elementowej z randomowym kolorem
 28. def generate_color():
 29.     return (randint(0,255), randint(0,255), randint(0,255))
 30.  
 31.  
 32.  
 33. # Funkcja do znajdywania kontur├│w na pojedynczym obrazku.
 34. # Najpierw stosujemy funkcje do obr├│bki zdj─Öcia w celu uwydatnienia kraw─Ödzi,
 35. # a nast─Öpnie szukamy kontury i rysujemy je, je┼Ťli s─ů konturem zewn─Ötrznym i je┼Ťli s─ů wi─Öksze ni┼╝ zadana wielko┼Ť─ç.
 36. # Dodatkowo obliczamy te┼╝ centroid ka┼╝dego konturu.
 37.  
 38. def fun(plane, im, canny_first, canny_second, coef_blur, count_morph, size, width):
 39.    
 40.     imgray = cv2.cvtColor(im,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
 41.    
 42.     imgray = cv2.medianBlur(imgray, coef_blur)
 43.     imgray = cv2.Canny(imgray, canny_first, canny_second)
 44.    
 45.     kernel = np.ones((5,5),np.uint8)
 46.     imgray = cv2.dilate(imgray,kernel,iterations = count_morph)
 47.     imgray = cv2.erode(imgray,kernel,iterations = count_morph)
 48.  
 49.     img, contours, hierarchy = cv2.findContours(imgray,cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
 50.     hier = hierarchy[0]
 51.    
 52.     moments = []
 53.    
 54.     for i in range(len(hier)):
 55.         if(hier[i][3] == -1):
 56.             if(len(contours[i]) > size):
 57.                 M = cv2.moments(contours[i])
 58.                 moments.append([int(M['m10']/M['m00']), int(M['m01']/M['m00'])])
 59.                 cv2.drawContours(plane, contours, i, generate_color(), width, hierarchy=hierarchy, maxLevel=0)
 60.            
 61.     return plane, moments
 62.  
 63.  
 64.  
 65. # Główna funkcja w programie.
 66. # Wczytuje kolejno ka┼╝dy plik ze zdj─Öciem samolotu, wywo┼éuje dla niego funkcj─Ö fun() i wy┼Ťwietla rezultat.
 67. # Dorysowuje r├│wnie┼╝ centroidy w punktach zwr├│conych przez fun().
 68.  
 69. def load(n, col, canny_first, canny_second, coef_blur, count_morph, size, width, marker):
 70.     fig, axes = plt.subplots(nrows=n//col, ncols=col, figsize=(30,7*(n//col)))
 71.     no = 0
 72.     for ax in axes:
 73.         for i in range(col):
 74.             if(no < 10):
 75.                 file =  os.getcwd() + '//planes/samolot0' + str(no) + '.jpg'
 76.             else:
 77.                 file = os.getcwd() + '//planes/samolot' + str(no) + '.jpg'
 78.  
 79.             plane = data.load(file)
 80.             im = cv2.imread(file)
 81.  
 82.             result, moments = fun(plane, im, canny_first, canny_second, coef_blur, count_morph, size, width)
 83.             ax[i].imshow(result, cmap='gray')
 84.             for mom in moments:
 85.                 ax[i].plot([mom[0]], [mom[1]], 'wo', markersize=marker)
 86.             no = no + 1
 87.        
 88.     fig.savefig('planes.pdf')
 89.    
 90.    
 91.    
 92. # Wywo┼éanie g┼é├│wnej funkcji programu z zadanymi parametrami    
 93. load(21, 3, 100, 200, 3, 1, 95, 3, 5)