Facebook
From Hans Olo, 1 Year ago, written in Java.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 132
 1.  
 2. public class Bazowa {
 3.        
 4.         public double a;
 5.        
 6.         Bazowa(){
 7.                 a=1.5;
 8.         }
 9. }
 10.  
 11.  
 12. public class  Pochodna extends Bazowa {
 13.        
 14.         public int b;
 15.        
 16.         Pochodna(){
 17.                 super();
 18.                 b=1;
 19.         }
 20.  
 21. }
 22.  
 23. class Main {
 24.  
 25.         public static void main(String[] args) {
 26.                 /*Napisz klasy Bazowa i Pochodna (dziedziczÄ…cÄ… po Bazowa) oraz testowÄ… klasÄ™ Main. W klasie
 27.                 Main utwórz obiekt klasy Pochodna i przypisz go zmiennej typu Bazowa o nazwie bazowa.
 28.                 NastÄ™pnie zadeklaruj dodatkowÄ… zmiennÄ… typu Pochodna i przypisz jej obiekt wskazywany
 29.                 przez zmiennÄ… bazowa.*/
 30.                
 31.                 Pochodna pochodna = new Pochodna();
 32.                 Bazowa bazowa =  (Bazowa) new Pochodna();
 33.                
 34.                 System.out.println(pochodna.a);
 35.                 System.out.println(pochodna.b);
 36.                 System.out.println(bazowa.a);
 37.                 Pochodna pochodna2 = new Pochodna();
 38.                 pochodna2 = (Pochodna)bazowa;
 39.                 System.out.println(pochodna2.a);
 40.                 System.out.println(pochodna.b);
 41.                 System.out.println(bazowa.a);
 42.                
 43.         }      
 44.  
 45. }