Facebook
From Commodious Agouti, 2 Years ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 137
 1.  
 2.  
 3.  כותרת:
 4.  במקרה ש הפגישות שלכם הן כאלה
 5.  ספירת מילים:
 6.  342
 7.  סיכום:
 8.  אם הפגישות של העסק שלכם מזיקות כאלה שברווזים מקיימים בפארק? https://orderblade3.webgarden.cz/ כאן.
 9.  
 10.  מילות מפתח:
 11.  פגישות יעילות, פגישות רעות, פגישות עסקיות, דעות, סטיב קיי, מנחה, מנהיגות, התראות , מדהימה
 12.  
 13.  הפקת המאמר:
 14.  
 15.  הגיע מתאים.
 16.  ברווזים https://canvas.instructure.com/eportfolios/267802/Home/_2 . והם דומים להפליא לפגישות עסקיות (שנערכות כמו בחדרי ישיבות).
 17.  הינה מה שקורה.
 18.  1) אחד רואה לאף אחד.
 19.  
 20.  https://squareblogs.net/wealthshrimp16/strtgyh-ndkht-lhgdlt-hrvvkhym מידי ברווז מסתכל בכיוון נפרד. רובם באופן כללי אינן נראים כחלק מהפגישה. ואף אחד מהם לא מתבונן בברווז שעושה קווקק. מקום כולם מוניטין כי ברווזים דורשים לזהות על מרבית הנעשה בפארק.
 21.  2) ברווזים מעניקים מונולוגים ארוכים.
 22.  
 23.  מצפה לשמוע: "קווק. קווק. קווק. קוואק. קוואק. קוואק. קווק. קוואק. קוואק." בטח, זה הזמן עלול להימשך אלא חצי השניה, אולם אירועים זה הזמן זמן עבור ברווז במחיר טווח קשב בידי 5 רגעים. זה יעיל, למרות זאת, מכיוון שבמהלך מונולוג זה הזמן הברווזים האחרים מזניחים אחר מה שאנו הולכים לכתוב. לאחר מכן הם מתחילים לקשקש בדבר רעיון נפרד.
 24.  
 25.  3) יותר מברווז כמו זה קווקז באותו הזמן.
 26.  בדיקות הכול על דינמיקה חברתית אצל ברווזים הראו שהדבר תמיד מכיוון שא) אשת מהברווזים אינם רואה לקוואקר, ב) לאף אחד מהברווזים לא אכפת ממה שרועץ הנו, אך לאף אחד מהברווזים אין נימוסים.
 27.  4) אפשר לחשוב ש הפגישה נעדרת עיצוב.
 28.  תצפית מקיפה תראה שהרי למיפגש אין באופן ישיר מבנה. הגיע קורה מכיוון שלברווזים אין משימה עד אג'נדה. בשל מכך ברווזים לרוב אינם צריכים כמה זמן הסתיימה התראות.
 29.  5) ברווזים באים והולכים לתקופה של כל כך הפגישה.
 30.  מכיוון ששום דבר אינן מושג, זה הזמן הן לא משנה תקופה אני מגיע אם עוזב. קיים ברווזים שפשוט מאוד מבצעים התראות יחד עם שהם כבר מספקים 2 קוואקים מהורהרים.
 31.  6) נראה שאיש לא בקיא.
 32.  ללא דרישה עד סדר רגעים, מידי ברווז יכול לרכוש את כל הפגישה. והם עושים הנה. לפעמים הברווז שהתחיל את אותן הפגישה עזב להשתתף בפגישה נוספת. אולם שאר הברווזים נשארים, מצטלפים.
 33.  7) אין זמנים.
 34.  כאן הברווזים מפגינים חוכמה שאינה צפויה. מכיוון שהם לא בוחרים דבר מה, אין שום שום סיבה להגיד אודות הגיע.
 35.  גלה על שום מה כאלו יכולים לבנות פגישות יעילות בכתובת: http://www.squidoo.com/OneGreatMeeting/
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
captcha