Facebook
From arcio, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 128
 1. clc %czyszczenie ekranu
 2. clear all %usunięcie wszystkich zmiennych z pamięci
 3.  
 4. hy = 0.05;
 5. hz = 0.05;
 6.  
 7. Iz = 1; %hz*hy^3 / 12;
 8. E = 1; %2.1e11; %2.1*10^11
 9. l =  1;
 10.  
 11. K1 = MacierzSztywnosciBelka(E, Iz, 4*l);
 12. K2 = MacierzSztywnosciBelka(E, Iz, 2*l);
 13.  
 14. %globalna macierz sztywności
 15.  
 16. K = zeros(6,6);
 17.  
 18. K = [K1(1,1) K1(1,2) K1(1,3) K1(1,4) 0 0;
 19.      K1(2,1) K1(2,2) K1(2,3) K1(2,4) 0 0;
 20.      K1(3,1) K1(3,2) K1(3,3)+K2(1,1) K1(3,4)+K2(1,2) K2(1,3) K2(1,4);
 21.      K1(4,1) K1(4,2) K1(4,3)+K2(2,1) K1(4,4)+K2(2,2) K2(2,3) K2(2,4);
 22.            0       0 K2(3,1) K2(3,2) K2(3,4) K2(3,4);
 23.            0       0 K2(4,1) K2(4,2) K2(4,3) K2(4,4)]
 24.      
 25.        
 26. A = K;      
 27.  
 28. A(1,:) = [];
 29. A(2,:) = [];
 30. A(3:4,:) = [];
 31.  
 32. A(:, 1) = [];
 33. A(:, 2) = [];
 34. A(:, 3:4) = [];
 35.        
 36. q = 2000;
 37.  
 38. f = [-q*(4*l)^2/12; -q*(2*l)^2/12+q*(4*l)^2/12];
 39.  
 40. fi = A\f;
 41. fi * 180/pi
 42.  
 43. q0 = [0; fi(1); 0; fi(2); 0; 0];
 44.  
 45. f = K*q0
 46.  
 47. R1y = f(1)+2*q*l
 48. R2y = f(3)+2*q*l+q*l
 49. R3y = f(5)+q*l
 50. M3z = f(6)-q*(2*l)^2/12