Facebook
From asfasf, 5 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 118
 1. public OnPlayerEnterCheckpoint(playerid)
 2. {
 3.         if(pInfo[playerid][player_job] == WORK_TYPE_GAZECIARZ)
 4.         {
 5.                 if(pInfo[playerid][player_gazety] == 1) return SendPlayerInformation(playerid, "Skonczyly Ci sie ~y~gazety~w~\n\nUdaj sie do ~b~~h~~h~urzedu~w~ po nastepne!", 5000);
 6.                 new cash = 5 + random(10);
 7.                 pInfo[playerid][player_gazety] -= 1;
 8.                 pInfo[playerid][player_job_cash] += cash;
 9.                 SendPlayerInformation(playerid, sprintf("Dodano $%d do zarobkow z pracy dorywczej.~n~~n~Zostalo Ci ~y~%d gazet!~n~~n~Na mapie wyznaczono kolejny punkt!", cash, pInfo[playerid][player_gazety]), 5000);
 10.  
 11.                 cmd_ame(playerid, "odkĹ‚ada gazetÄ™.");
 12.                 pInfo[playerid][player_gazety] = 20;
 13.                 ApplyAnimation(playerid, "BOMBER", "BOM_Plant", 4.0, 0, 0, 0, 0, 0, 1);
 14.                 DisablePlayerCheckpoint(playerid);
 15.  
 16.                 new Float: elo[30][3] =
 17.                 {
 18.                         {2014.7136,-1732.7236,14.2344},
 19.                         {2015.9874,-1716.9380,14.0839},
 20.                         {2017.2753,-1703.2111,14.2258},
 21.                         {1980.9740,-1718.8757,17.0302},
 22.                         {1981.3322,-1682.8601,17.0538},
 23.                         {1969.9506,-1672.1547,15.9688},
 24.                         {1909.8523,-1598.9189,14.2255},
 25.                         {1847.8092,-1593.4821,19.1245},
 26.                         {1519.5431,-1452.6843,14.2031},
 27.                         {841.0347,-1625.9824,13.5469},
 28.                         {795.0853,-1691.5490,14.4633},
 29.                         {793.9753,-1707.6475,14.0382},
 30.                         {791.6869,-1754.0050,13.4413},
 31.                         {769.1723,-1745.9268,13.0773},
 32.                         {653.5956,-1714.0565,14.7648},
 33.                         {652.2646,-1694.1212,14.5662},
 34.                         {657.2245,-1652.5627,15.4063},
 35.                         {655.9882,-1636.4438,15.8617},
 36.                         {652.1078,-1619.4863,15.0000},
 37.                         {660.6778,-1598.7194,15.0000},
 38.                         {2459.5933,-1690.6385,13.5430},
 39.                         {2495.3279,-1690.4741,14.7656},
 40.                         {2513.8337,-1691.1770,14.0460},
 41.                         {2522.8901,-1679.1809,15.4970},
 42.                         {2523.8403,-1658.2599,15.4935},
 43.                         {2513.5386,-1650.1882,14.3557},
 44.                         {2498.3503,-1643.6361,13.7826},
 45.                         {2486.3269,-1645.8777,14.0772},
 46.                         {2469.4768,-1646.9200,13.5182},
 47.                         {2451.8394,-1642.5201,13.7357}
 48.                 };
 49.  
 50.                 new randomss;
 51.                 randomss = random(sizeof(elo));
 52.                 SetPlayerCheckpoint(playerid, elo[randomss][0], elo[randomss][1], elo[randomss][2], 1.5);
 53.         }
 54.         return 1;
 55. }