Facebook
From moj stary, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 132
 1. #include <iostream>
 2. #include <cmath>
 3. #include <limits.h>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7.  
 8.  
 9. double tryg (double x)
 10. {
 11.   return sin(2*x+1)-tan(x)+1;
 12. }
 13.  
 14. double wielomian (double x)
 15. {
 16.     return 3*x*x*x+5*x*x+2*x+5;
 17. }
 18.  
 19. double wykladnicza(double x) //funkcja w postaci f(x)=5^x-25
 20. {
 21.     return 2*exp(x/2)-3;
 22. }
 23.  
 24.  
 25. void bisekcja (double (*funkcja)(double), double a, double b, bool stop)
 26. {
 27.     unsigned int i=0;
 28.     unsigned int ilosc=UINT_MAX;
 29.     double x;
 30.     double epsilon=-1;
 31.  
 32.     if (stop)
 33.     {
 34.         cout<<"podaj wartosc epsilon"<<endl;
 35.         cin>>epsilon;
 36.     }
 37.     else
 38.     {
 39.         cout<<"podaj ilosc iteracji"<<endl;
 40.         cin>>ilosc;
 41.     }
 42.     do
 43.     {
 44.         x=(a+b)/2;
 45.         if (funkcja(a)*funkcja(x)<0)
 46.             b=x;
 47.         else
 48.             a=x;
 49.         i++;
 50.     }while(((funkcja(x)>epsilon)||(funkcja(x)<0-epsilon))&&(i<ilosc));
 51.     cout<<"wynik to "<<x<<endl;
 52.     cout<<"wykonano "<<i<<" iteracji"<<endl;
 53.  
 54. }
 55. void sieczne (double (*funkcja)(double), double a, double b, bool stop)
 56. {
 57.     unsigned int i=0;
 58.     unsigned int ilosc=UINT_MAX;
 59.     double x;
 60.     double epsilon=-1;
 61.     if (stop)
 62.     {
 63.         cout<<"podaj wartosc epsilon"<<endl;
 64.         cin>>epsilon;
 65.     }
 66.     else
 67.     {
 68.         cout<<"podaj ilosc iteracji"<<endl;
 69.         cin>>ilosc;
 70.     }
 71.     do
 72.     {
 73.         x=((a-funkcja(a)*(a-b))/(funkcja(a)-funkcja(b)));
 74.         a=b;
 75.         b=x;
 76.         i++;
 77.     }while(((funkcja(x)>epsilon)||(funkcja(x)<0-epsilon))&&(i<ilosc)&&(a!=b));
 78.     cout<<"wynik to "<<x<<endl;
 79.     cout<<"wykonano "<<i<<" iteracji"<<endl;
 80.  
 81. }
 82.  
 83. int main()
 84. {
 85.     double a;
 86.     double b;
 87.     char wybor;
 88.     bool stop;
 89.     cout<<"wybierz, czy chcesz operowac na funkcji trygonometrycznej (0), wielomianowej (1) czy wykladniczej (2)"<<endl;
 90.     cin>>wybor;
 91.     cout<<"Teraz podaj przedzial na ktorym szukamy miejsc zerowych"<<endl;
 92.     cout<<"Podaj lewe ograniczenie przedzialu:"<<endl;
 93.     cin>>a;
 94.     cout<<"Podaj prawe ograniczenie przedzialu:"<<endl;
 95.     cin>>b;
 96.     cout<<"wybierz, czy warunkiem stopu ma byc zadana ilosc iteracji (0), czy osiagniecie zadanej dokladnosci obliczen (1)"<<endl;
 97.     cin>>stop;
 98.     if (wybor=='0')
 99.     {
 100.         if(tryg(a)*tryg(b)>0)
 101.         {
 102.             cout<<"nieprawidlowy przedzial"<<endl;
 103.             return 0;
 104.         }
 105.         bisekcja(tryg, a, b, stop);
 106.         sieczne(tryg, a, b, stop);
 107.  
 108.     }
 109.     else if (wybor=='1')
 110.     {
 111.         if(wielomian(a)*wielomian(b)>0)
 112.         {
 113.             cout<<"nieprawidlowy przedzial"<<endl;
 114.             return 0;
 115.         }
 116.         bisekcja(wielomian, a, b, stop);
 117.         sieczne(wielomian, a, b, stop);
 118.     }
 119.     else if (wybor=='2')
 120.     {
 121.         if(wykladnicza(a)*wykladnicza(b)>0)
 122.         {
 123.             cout<<"nieprawidlowy przedzial"<<endl;
 124.             return 0;
 125.         }
 126.         bisekcja(wykladnicza, a, b, stop);
 127.         sieczne(wykladnicza, a, b, stop);
 128.     }
 129.     /*dopa
 130.     {
 131.  
 132.     }
 133.     while(wybur(x, wybor)<epsilon&&wybur(x, wybor)>0-epsilon);*/
 134.  
 135.     return 0;
 136. }
 137.