Facebook
From Toxic Macaw, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 127
 1. CMD:ban(playerid, params[])
 2. {
 3.         if(IsPlayerConnected(playerid))
 4.         {
 5.                 if (PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 2)
 6.                 {
 7.                         new id,reason[128],string[200],giveplayer[30],sendername[30],type,str[128];
 8.                         if(sscanf(params, "uds[128]", id,type,reason)) return SCM(playerid,COLOR_GREY, "U┼╗YJ: {FFFFFF}/ban <id/nazwa> <typ(1-account 2-permanent)> <pow├│d>");
 9.                         if(IsPlayerConnected(id))
 10.                         {
 11.                             if(id != INVALID_PLAYER_ID)
 12.                             {
 13.                    
 14.                                         GetPlayerName(id, giveplayer, sizeof(giveplayer));
 15.                                         GetPlayerName(playerid, sendername, sizeof(sendername));
 16.                                         if(PlayerInfo[id][pAdmin] == 6) return 1;
 17.                                         if(PlayerInfo[id][pAdmin] > PlayerInfo[playerid][pAdmin])
 18.                                             return SCM(playerid, -1, "Ten gracz ma wiekszego administratora niz ty!");
 19.                                         if(type == 1)
 20.                                         {
 21.                                                 format(string, sizeof(string),"~r~Ban~n~~w~Gracz: %s~n~Nadajacy: %s~n~~y~~h~%s", giveplayer, sendername, reason);
 22.                                                 ShowPenalty(string);
 23.                                                 format(string, sizeof(string), "AdmCmd: Admin %s zbanowal gracza %s, Pow├│d: %s", giveplayer, sendername, reason);
 24.                                                 AdminLog("/logs/ban.log", string);
 25.                                                 PlayerInfo[id][pBanned] = 1;
 26.                             SendClientMessage(id,COLOR_LIGHTRED,"Mozesz wyslac prosbe unban na naszym forum. Forum: www.foxy-rp.pl");
 27.                             SendClientMessage(id,COLOR_LIGHTRED,"Radzimy zrobic zdjecie tej informacji i opublikowac ja po zrobieniu prosby o unban. Kliknij F8, aby zrobic zdjecie.");
 28.                                                 format(str,sizeof(str),"UPDATE users SET `Banned`='1' WHERE `ID`='%d'",PlayerInfo[id][pSQLID]);
 29.                                                 mysql_query(SQL,str);
 30.                                                 new ip[25];
 31.                                         GetPlayerIp(id, ip, sizeof(ip));
 32.                                                 Banlog(ip,GetName(id),GetName(playerid),reason,0);
 33.                                                 KickEx(id);
 34.                                         }
 35.                                         else if(type == 2)
 36.                                         {
 37.                                                 format(string, sizeof(string),"~r~Ban~n~~w~Gracz: %s~n~Nadajacy: %s~n~~y~~h~%s", giveplayer, sendername, reason);
 38.                                                 ShowPenalty(string);
 39.                                                 format(string, sizeof(string), "AdmCmd: Admin %s zbanowal gracza %s, Pow├│d: %s", giveplayer, sendername, reason);
 40.                                                 PlayerInfo[id][pBanned] = 1;
 41.                             SendClientMessage(id,COLOR_LIGHTRED,"Mozesz wyslac prosbe unban na naszym forum. Forum: www.foxy-rp.pl");
 42.                             SendClientMessage(id,COLOR_LIGHTRED,"Radzimy zrobic zdjecie tej informacji i opublikowac ja po zrobieniu prosby o unban. Kliknij F8, aby zrobic zdjecie.");
 43.                                 format(str,sizeof(str),"UPDATE users SET `Banned`='1' WHERE `ID`='%d'",PlayerInfo[id][pSQLID]);
 44.                                                 mysql_query(SQL,str);
 45.                                                 new ip[25];
 46.                                         GetPlayerIp(id, ip, sizeof(ip));
 47.                                                 Banlog(ip,GetName(id),GetName(playerid),reason,0);
 48.                                                 Ban(id);
 49.                                         }
 50.                                         InsereazaSanctiune(id, playerid, BAN, reason);
 51.                                         return 1;
 52.                                 }
 53.                         }
 54.                     else return SendClientMessage(playerid, COLOR_GREY, "Ten gracz nie jest po3iczony");
 55.                 }
 56.                 else return SendClientMessage(playerid, COLOR_LGREEN, "Nie posiadasz dostepu do tego polecenia!");
 57.         }
 58.         return 1;
 59. }