Facebook
From Abrupt Matamata, 3 Years ago, written in Lua.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 236
 1. local artefakt = {}            
 2. local spawny = {
 3. {2915.09,-980.56,11.85, nazwa="przy skokach do wody"},
 4. {757.67,-1269.22,13.56, nazwa="na korcie do tenisa"},
 5. --{497.76,-1048.86,137.58, nazwa="na antenie satelitarnej"},
 6. {1127.27,-1446.12,15.80, nazwa="na patio"},
 7. {1520.80,-2281.86,13.38, nazwa="na lotnisku"},
 8. {1974.41,-1448.32,13.50, nazwa="na skateparku"},
 9. {2027.34,-1399.35,37.21, nazwa="na budynku szpitala"},
 10. {1749.58,-1423.09,34.81, nazwa="na jednym z blokowisk"},
 11. {1456.96,-1793.90,75.07, nazwa="na 'pałacu kultury'"},
 12. {962.08,-1374.11,26.59, nazwa="na jednym z billboardów"},
 13. {2595.64,-1167.16,69.34, nazwa="na jednym z billboardów"},
 14. {1865.68,-1270.84,43.64, nazwa="na jednym z billboardów"},
 15. { 1075.60,-1207.15,30.40, nazwa="na jednym z billboardów"},
 16. { 1355.02,-914.96,49.45, nazwa="na jednym z billboardów"},
 17. {1870.49,-1225.20,106.36, nazwa="na rurociagu"},
 18. {2745.03,-1610.28,106.46, nazwa="na rurociagu"},
 19. {1999.25,-1875.79,106.3, nazwa="na rurociagu"},
 20. {1045.96,-1711.66,106.24, nazwa="na rurociągu"},
 21. {1470.80,-1803.01,113.89, nazwa="na wieżowcu"},
 22. --{2541.59,-1579.38,40.12, nazwa="na domie na drzewie"},
 23. {2561.03,-2136.90,-0.07, nazwa="na śluzie"},
 24. {2201.07,-2327.20,33.71, nazwa="na dźwigu"},
 25. {1999.25,-1875.79,106.3, nazwa="na rurociagu"},
 26. {714.30,-1488.29,1.93, nazwa="na molo"},
 27. {892.87,-1234.41,16.58, nazwa="przy wejściu do kanałów"},
 28. {1459.04,-777.68,99.86, nazwa="na nadajniku"}
 29. }
 30.  
 31. local ARTEFAKT_RESPAWN=1000*60*6
 32.  
 33. local artefaktstrefa = createColCuboid(131.54, -2883.89, 0.42, 2854, 2200, 138)
 34. local gsstrefa = createColCuboid(2233.50,-1726.28,11.5, 306.69, 97.36, 126)
 35.  
 36. local checkpozagranica = false
 37. local checkpozaswiatem = false
 38. local checkwwolnejstrefie = false
 39.  
 40. local odilugraczy = 10
 41.  
 42. addCommandHandler("artefakt", function(plr)
 43.         local nosiciel=getElementAttachedTo(artefakt.marker)
 44.         if nosiciel and isElement(nosiciel) and getElementType(nosiciel)=="player" then
 45.                 outputChatBox("Artefakt jest w posiadaniu gracza " .. getPlayerName(nosiciel), plr, 0,255,255)
 46.                 return
 47.         elseif getElementDimension(artefakt.marker)>0 or getElementInterior(artefakt.marker)>0 then
 48.                 outputChatBox("Nie wiadomo gdzie jest artefakt.", plr, 0,255,255)
 49.                 return
 50.         end
 51.         local x,y,z=getElementPosition(artefakt.marker)
 52.         local x0,y0,z0=getElementPosition(plr)
 53.         local dist=getDistanceBetweenPoints3D(x,y,z,x0,y0,z0)
 54.         outputChatBox(string.format("Artefakt znajduje się gdzieś w miescie Los Santos. Odległość: %dm", dist), plr, 0,255,255)
 55. end,false,false)
 56.  
 57. local function spawnArtefakt()
 58.         if artefakt.marker and isElement(artefakt.marker) then
 59.                 local nosiciel=getElementAttachedTo(artefakt.marker)
 60.                 if nosiciel then
 61.                                         detachElements(artefakt.marker, nosiciel)
 62.                                 --      detachElements(artefakt.blip, nosiciel)                                
 63.                 end
 64.                                 destroyElement(artefakt.marker)                                                        
 65.         end
 66.         if artefakt.blip and isElement(artefakt.blip) then
 67.                 destroyElement(artefakt.blip)
 68.         end
 69.  
 70.  
 71.         local sp=spawny[math.random(1,#spawny)]
 72.         artefakt.marker=createMarker(sp[1],sp[2],sp[3],"corona", 6, 255,255,255, 120)
 73.         artefakt.lastSpawn=getTickCount()
 74.         artefakt.lastPickup=getTickCount()
 75.         outputChatBox("* Artefakt pojawia się " .. sp.nazwa .. ". Wpisz /artefakt", root, 0,255,255)
 76.         --artefakt.blip=createBlipAttachedTo(artefakt.marker, 2, 255,255,255,255, 100, 99999)
 77. end
 78.  
 79.  
 80. local colorstep=0
 81.  
 82. local function artefaktCheck()
 83.         colorstep=colorstep+2
 84.         local r,g,b=127 + (colorstep/8)%127,127 + (colorstep/4)%127,127 + colorstep%127
 85.         setMarkerColor(artefakt.marker, r,g,b,255)
 86.         local nosiciel=getElementAttachedTo(artefakt.marker)
 87.         if nosiciel and not isElement(nosiciel) then nosiciel=nil end
 88.         if getTickCount()-artefakt.lastSpawn>ARTEFAKT_RESPAWN then
 89.                 if nosiciel then
 90.                         outputChatBox("* Artefakt postanawia Cię opuścić.", nosiciel, 0,255,255)
 91.                                                 setElementData(nosiciel, "haveArtefakt", false)  
 92.                                                                                                 exports["bp-core"]:reinitBlip(nosiciel)
 93.                end
 94.                 spawnArtefakt()
 95.                 return
 96.        end
 97.         if nosiciel then
 98.                 setElementInterior(artefakt.marker, getElementInterior(nosiciel))
 99.                 setElementDimension(artefakt.marker, getElementDimension(nosiciel))
 100.                 if colorstep%64==0 then
 101.                                         if getElementInterior(nosiciel)>0 or getElementDimension(nosiciel)>0 then
 102.                                                         if checkwwolnejstrefie or checkauto or checkpozaswiatem or checkpozagranica then return end
 103.                                                                         if math.random(1,2)==1 then
 104.                                                                                         outputChatBox("* Czujesz dziwne mrowienie na plecach. Wyjdź stąd lub artefakt Cię opuści.", nosiciel, 0,255,255)
 105.                                                                                         setTimer(graczpozaswiatem, 6000, 1, nosiciel)
 106.                                                                                         checkpozaswiatem = true
 107.                                                                         else
 108.                                                                                         outputChatBox("* Oblewa Cię zimny pot. Wyjdź stąd lub artefakt Cię opuści.", nosiciel, 0,255,255)
 109.                                                                                         setTimer(graczpozaswiatem, 6000, 1, nosiciel)
 110.                                                                                         checkpozaswiatem = true
 111.                                                                         end
 112.                                                                         return
 113.                                         end
 114.                 local area=getElementData(nosiciel,"area")
 115.                                                 if area and area==1 then
 116.                                                                 if checkwwolnejstrefie or checkauto or checkpozaswiatem or checkpozagranica then return end
 117.                                                                                 if math.random(1,2)==1 then
 118.                                                                                                 outputChatBox("* Czujesz dziwne mrowienie na plecach. Opuść tę strefę lub artefakt Cię opuści.", nosiciel, 0,255,255)
 119.                                                                                                 setTimer(graczwwolnejstrefie, 6000, 1, nosiciel)
 120.                                                                                                 checkwwolnejstrefie = true
 121.                                                                                 else
 122.                                                                                                 outputChatBox("* Oblewa Cię zimny pot. Opuść tę strefę lub artefakt Cię opuści.", nosiciel, 0,255,255)
 123.                                                                                                 setTimer(graczwwolnejstrefie, 6000, 1, nosiciel)
 124.                                                                                                 checkwwolnejstrefie = true                                                                      
 125.                                                                                 end
 126.                                                                                 return
 127.                                 end
 128.  
 129.                 artefakt.lastSpawn=getTickCount()
 130.                 local ra=math.random(1,3)
 131.                 if ra==2 and getElementHealth(nosiciel)<100  then
 132.                         outputChatBox("* Artefakt ulecza Cię.", nosiciel, 0,255,255)
 133.                         setElementHealth(nosiciel, 100.0)
 134.                 elseif ra==3 and getPedArmor(nosiciel)<100 then
 135.                         outputChatBox("* Artefakt dodaje Ci armora.", nosiciel,0,255,255)
 136.                         setPedArmor(nosiciel, 100.0)
 137.                 end
 138.                 end
 139.         end
 140. end
 141. local function artefaktCheck2()
 142.         local nosiciel=getElementAttachedTo(artefakt.marker)
 143.         if nosiciel then
 144.                                         if getPlayerCount() < odilugraczy then
 145.                                                 spawnArtefakt()
 146.                                                 outputChatBox("* Tracisz artefakt z powodu małej ilości graczy.", nosiciel, 0, 255, 255)
 147.                                                 outputChatBox("* Gracz " .. getPlayerName(nosiciel) .. " traci artefakt z powodu małej ilości graczy.", root, 0, 255, 255)
 148.                                                 local x, y, z = getElementPosition(nosiciel)
 149.                                                                                                 setElementData(nosiciel, "haveArtefakt", false)  
 150.                                                         if getPedOccupiedVehicle(nosiciel) then
 151.                                                                         blowVehicle(getPedOccupiedVehicle(nosiciel))
 152.                                                         else
 153.                                                                         createExplosion(x, y, z, 4)
 154.                                                                         createExplosion(x+0.01, y, z, 4)        
 155.                                                                         createExplosion(x-0.01, y, z, 4)                                        
 156.                                                                         killPed(nosiciel)
 157.                                                         end                                            
 158.                                                 return
 159.                                         end
 160.                                         if getElementInterior(nosiciel)>0 or getElementDimension(nosiciel)>0 then
 161.                                                         if checkwwolnejstrefie or checkauto or checkpozaswiatem or checkpozagranica then return end
 162.                                                                         if math.random(1,2)==1 then
 163.                                                                                         outputChatBox("* Czujesz dziwne mrowienie na plecach. Wyjdź stąd lub artefakt Cię opuści.", nosiciel, 0,255,255)
 164.                                                                                         setTimer(graczpozaswiatem, 6000, 1, nosiciel)
 165.                                                                                         checkpozaswiatem = true
 166.                                                                         else
 167.                                                                                         outputChatBox("* Oblewa Cię zimny pot. Wyjdź stąd lub artefakt Cię opuści.", nosiciel, 0,255,255)
 168.                                                                                         setTimer(graczpozaswiatem, 6000, 1, nosiciel)
 169.                                                                                         checkpozaswiatem = true
 170.                                                                         end
 171.                                                                         return
 172.                                         end
 173.                 local area=getElementData(nosiciel,"area")
 174.                                                 if area and area==1 then
 175.                                                                 if checkwwolnejstrefie or checkauto or checkpozaswiatem or checkpozagranica then return end
 176.                                                                                 if math.random(1,2)==1 then
 177.                                                                                                 outputChatBox("* Czujesz dziwne mrowienie na plecach. Opuść tę strefę lub artefakt Cię opuści.", nosiciel, 0,255,255)
 178.                                                                                                 setTimer(graczwwolnejstrefie, 6000, 1, nosiciel)
 179.                                                                                                 checkwwolnejstrefie = true
 180.                                                                                 else
 181.                                                                                                 outputChatBox("* Oblewa Cię zimny pot. Opuść tę strefę lub artefakt Cię opuści.", nosiciel, 0,255,255)
 182.                                                                                                 setTimer(graczwwolnejstrefie, 6000, 1, nosiciel)
 183.                                                                                                 checkwwolnejstrefie = true                                                                      
 184.                                                                                 end
 185.                                                                                 return
 186.                                 end
 187.  
 188.                 end
 189.         end
 190.  
 191. spawnArtefakt()
 192.  
 193. setTimer(artefaktCheck, 2000, 0)
 194. setTimer(artefaktCheck2, 4000, 0)
 195.  
 196. local function artefaktBonus()
 197.         local nosiciel=getElementAttachedTo(artefakt.marker)
 198.         if nosiciel and not isElement(nosiciel) then nosiciel=nil end
 199.         if not nosiciel then return end
 200.  
 201.                                         if getElementInterior(nosiciel)>0 or getElementDimension(nosiciel)>0 then
 202.                                                         if checkwwolnejstrefie or checkauto or checkpozaswiatem or checkpozagranica then return end
 203.                                                                         if math.random(1,2)==1 then
 204.                                                                                         outputChatBox("* Czujesz dziwne mrowienie na plecach. Wyjdź stąd lub artefakt Cię opuści.", nosiciel, 0,255,255)
 205.                                                                                         setTimer(graczpozaswiatem, 6000, 1, nosiciel)
 206.                                                                                         checkpozaswiatem = true
 207.                                                                         else
 208.                                                                                         outputChatBox("* Oblewa Cię zimny pot. Wyjdź stąd lub artefakt Cię opuści.", nosiciel, 0,255,255)
 209.                                                                                         setTimer(graczpozaswiatem, 6000, 1, nosiciel)
 210.                                                                                         checkpozaswiatem = true
 211.                                                                         end
 212.                                                                         return
 213.                                                         end
 214.                 local area=getElementData(nosiciel,"area")
 215.                                                 if area and area==1 then
 216.                                                                 if checkwwolnejstrefie or checkauto or checkpozaswiatem or checkpozagranica then return end
 217.                                                                                 if math.random(1,2)==1 then
 218.                                                                                                 outputChatBox("* Czujesz dziwne mrowienie na plecach. Opuść tę strefę lub artefakt Cię opuści.", nosiciel, 0,255,255)
 219.                                                                                                 setTimer(graczwwolnejstrefie, 6000, 1, nosiciel)
 220.                                                                                                 checkwwolnejstrefie = true
 221.                                                                                 else
 222.                                                                                                 outputChatBox("* Oblewa Cię zimny pot. Opuść tę strefę lub artefakt Cię opuści.", nosiciel, 0,255,255)
 223.                                                                                                 setTimer(graczwwolnejstrefie, 6000, 1, nosiciel)
 224.                                                                                                 checkwwolnejstrefie = true                                                                      
 225.                                                                                 end
 226.                                                                                 return
 227.                                 end
 228.                 artefakt.lastSpawn=getTickCount()
 229.                 local baseTime = (getTickCount() -artefakt.lastPickup)/1000;
 230.                 if (baseTime>30*60) then baseTime=30*60 end;
 231.                                 if isElementWithinColShape(nosiciel, gsstrefa) then
 232.                                         local bonus=math.ceil(baseTime*math.sqrt(getPlayerCount())/400)+5
 233.                                         exports["bp-core"]:givePlayerScore(nosiciel, bonus)
 234.                                         --setElementData(nosiciel, "Respekt", getElementData(nosiciel, "Respekt") + bonus)
 235.                                         --outputChatBox("Otrzymałeś: " .. bonus .. " pkt. respektu.", nosiciel, 0, 255, 255)
 236. --                                        givePlayerMoney(nosiciel, baseTime*getPlayerCount()/4);
 237.                                         outputChatBox("* Artefakt dodaje Ci respekt.", nosiciel, 0, 255,255)
 238.                                         --outputDebugString("ARTEFAKT +" .. bonus)                                      
 239.                                 else
 240.                                         local bonus=math.ceil(baseTime*math.sqrt(getPlayerCount())/400)
 241.                                         exports["bp-core"]:givePlayerScore(nosiciel, bonus)
 242.                                         --setElementData(nosiciel, "Respekt", getElementData(nosiciel, "Respekt") + bonus)
 243.                                         --outputChatBox("Otrzymałeś: " .. bonus .. " pkt. respektu.", nosiciel, 0, 255, 255)
 244. --                                        givePlayerMoney(nosiciel, baseTime*getPlayerCount()/4);
 245.                                         outputChatBox("* Artefakt dodaje Ci respekt.", nosiciel, 0, 255,255)
 246.                                         --outputDebugString("ARTEFAKT +" .. bonus)
 247.                                 end
 248. end
 249.  
 250. setTimer(artefaktBonus, 1000*4*60, 0)
 251.  
 252.  
 253.  
 254. addEventHandler("onMarkerHit", resourceRoot, function(el,md)
 255.         if not md or getElementType(el)~="player" then return end
 256.         if getPedOccupiedVehicle(el) then
 257.              --outputChatBox("Aby podnieść artefakt, musisz opuścić pojazd.", el ,0,255,255)
 258.                 return
 259.         end
 260.                 if (getElementData(el, "isGlued")) then
 261.                         --outputChatBox("Nie możesz podnieść artefaktu będąc przyklejonym!", el)
 262.                         return
 263.                 end            
 264.         local nosiciel=getElementAttachedTo(source)
 265.         if not nosiciel or not isElement(nosiciel) then
 266.                         if getPlayerCount() < odilugraczy then outputChatBox("* Artefakt zablokowany z powodu małej ilości graczy. Uaktywnia się przy min 10 graczach online.", el, 0, 255, 255) return end
 267.                             if (getPlayerTeam(el,"frakcje"))         then
 268.                                     outputChatBox("Nie mozesz podniesc artefaktu bedac czlonkiem frakcji.",el)
 269.                                     return
 270.                             end
 271.                                 outputChatBox(getPlayerName(el) .. " podnosi artefakt. Wpisz /artefakt",root,0,255,255)
 272.                 outputChatBox(" ",root,0,255,255)
 273.                 outputChatBox("- Poruszaj się wyłącznie na obszarze miasta Los Santos",el,0,255,255)
 274.                 outputChatBox("- Unikaj stref bez DM",el,0,255,255)
 275.                 outputChatBox("- Możesz biegać pieszo, albo uzyj pojazdu Fiat 126p",el,0,255,255)
 276.                                 setElementData(el, "haveArtefakt", true)                                
 277.                 artefakt.blip=createBlipAttachedTo(artefakt.marker, 25)
 278.                 attachElements( source, el)
 279.                 artefakt.lastPickup=getTickCount()
 280.                                 setPlayerNametagColor (el, 0,255,255)
 281.                               --exports["bp-core"]:reinitBlip(player)
 282.         else
 283.  --                         outputDebugString("Nosiciel: " .. getElementType(nosiciel))
 284.         end
 285. end)
 286.  
 287.  
 288.  
 289. addEventHandler("onPlayerWasted", root, function()
 290.         local nosiciel=getElementAttachedTo(artefakt.marker)
 291.         if nosiciel and nosiciel==source then
 292.                 detachElements(artefakt.marker, source)
 293.                 artefakt.lastSpawn=getTickCount()
 294.                                 destroyElement(artefakt.blip)
 295.                 outputChatBox(getPlayerName(source) .. " ginie i traci artefakt. Wpisz /artefakt",root,0,255,255)
 296.                                                                 setElementData(source, "haveArtefakt", false)                          
 297.                 if getElementDimension(nosiciel)>0 or getElementInterior(nosiciel)>0 then
 298.                                         spawnArtefakt()
 299.                 end
 300.         end
 301. end)
 302.  
 303.  
 304.  
 305. addEventHandler("onPlayerQuit", root, function()
 306.                 local nosiciel=getElementAttachedTo(artefakt.marker)
 307.                 if nosiciel==source then
 308.                 outputChatBox(getPlayerName(nosiciel) .. " wychodzi z serwera i traci artefakt. Wpisz /artefakt",root,0,255,255)
 309.                                 spawnArtefakt()
 310.                 end
 311. end)
 312.  
 313.  
 314. addEventHandler("onPlayerJoin", getRootElement(), function()
 315.         local nosiciel = getElementAttachedTo(artefakt.marker)
 316.         if nosiciel or isElement(nosiciel) then
 317.                 attachElements(artefakt.marker, nosiciel)
 318.         end
 319.  end)
 320.  
 321. addEventHandler ( "onColShapeLeave", artefaktstrefa, function( plr )
 322.                 local nosiciel=getElementAttachedTo(artefakt.marker)
 323.                 if nosiciel==plr then
 324.                         if checkwwolnejstrefie or checkauto or checkpozaswiatem then return end
 325.                                 setTimer(graczwstrefie, 4000, 1, plr)
 326.                                 outputChatBox("Masz 4 sekundy na powrót do strefy Los Santos. Inaczej artefakt Cię opuści.", plr, 0, 255, 255)
 327.                                 checkpozagranica = true
 328.                                 --spawnArtefakt()
 329.                         end
 330. end)
 331.  
 332.  
 333.  
 334. addEventHandler ( "onColShapeLeave", gsstrefa, function(el, md)
 335.                 local nosiciel=getElementAttachedTo(artefakt.marker)
 336.                 if nosiciel==el then
 337.                                 if md then
 338.                                                 outputChatBox("* Opuszczasz strefę z dodatkowym bonusem.", el, 0, 255, 255)
 339.                                 end
 340.                 end
 341. end)
 342.  
 343. addEventHandler ( "onColShapeHit", gsstrefa, function(plr,md)
 344.                 local nosiciel=getElementAttachedTo(artefakt.marker)
 345.                 if nosiciel==plr then
 346.                                 if md then
 347.                                                 outputChatBox("* Wchodzisz w strefę z dodatkowym bonusem.", plr, 0, 255, 255)
 348.                                 end
 349.                 end
 350. end)
 351.  
 352.  
 353. function graczwstrefie(nosiciel)
 354.         if checkwwolnejstrefie or checkpozaswiatem or checkauto then return end
 355.         --      if not checkwwolnejstrefie then
 356.                         local x, y, z = getElementPosition(nosiciel)
 357.                         if x < 131.54 or x > 2985 or y < -2883 or y > -684 or z>138 or z<0 then
 358.                                 spawnArtefakt()
 359.                                 outputChatBox("* Opuszczasz strefę Los Santos. Artefakt postanawia Cię opuścić.", nosiciel, 0, 255, 255)
 360.                                 outputChatBox("* Gracz " .. getPlayerName(nosiciel) .. " opuszcza strefę Los Santos i traci Artefakt.", root, 0, 255, 255)
 361.                                 checkpozagranica = false
 362.                                                                 setElementData(nosiciel, "haveArtefakt", false)                                                        
 363.                                 if getPedOccupiedVehicle(nosiciel) then
 364.                                         blowVehicle(getPedOccupiedVehicle(nosiciel))
 365.                                 else
 366.                                         createExplosion(x, y, z, 4)
 367.                                         createExplosion(x+0.01, y, z, 4)        
 368.                                         createExplosion(x-0.01, y, z, 4)                                        
 369.                                         killPed(nosiciel)
 370.                                 end                            
 371.                 else
 372.                                 outputChatBox("* Wróciłeś/aś do strefy Los Santos.", nosiciel, 0, 255, 255)
 373.                                 checkpozagranica = false                        
 374.                 end
 375.         --end
 376. end
 377.  
 378. function graczpozaswiatem(nosiciel)
 379. local x, y, z = getElementPosition(nosiciel)
 380.         if checkwwolnejstrefie or checkpozagranica or checkauto then return end
 381.  
 382.                 local int = getElementInterior(nosiciel)
 383.                 local dim = getElementDimension(nosiciel)
 384.                 if dim > 0 or int > 0 then
 385.                                 spawnArtefakt()
 386.                                 outputChatBox("* Jesteś nieosiągalny/a. Artefakt postanawia Cię opuścić.", nosiciel, 0, 255, 255)
 387.                                 outputChatBox("* Gracz " .. getPlayerName(nosiciel) .. " ginie i traci Artefakt.", root, 0, 255, 255)
 388.                                 checkpozaswiatem = false
 389.                                                                 setElementData(nosiciel, "haveArtefakt", false)                                                        
 390.                                 if getPedOccupiedVehicle(nosiciel) then
 391.                                         blowVehicle(getPedOccupiedVehicle(nosiciel))
 392.                                 else
 393.                                         createExplosion(x, y, z, 4)
 394.                                         createExplosion(x+0.01, y, z, 4)        
 395.                                         createExplosion(x-0.01, y, z, 4)                                        
 396.                                         killPed(nosiciel)
 397.                                 end                            
 398.                 else
 399.                                 checkpozaswiatem = false
 400.                                 outputChatBox("* Jesteś ponownie osiągalny/a.", nosiciel, 0, 255, 255)
 401.                 end
 402. end
 403.  
 404. function graczwwolnejstrefie(nosiciel)
 405. local x, y, z = getElementPosition(nosiciel)
 406.         if checkpozagranica or checkpozaswiatem or checkauto then return end
 407.                 local area = getElementData(nosiciel, "area")
 408.                 if tonumber(area) == 1 then
 409.                                 spawnArtefakt()
 410.                                 outputChatBox("* Jesteś w wolnej strefie. Artefakt postanawia Cię opuścić.", nosiciel, 0, 255, 255)
 411.                                 outputChatBox("* Gracz " .. getPlayerName(nosiciel) .. " ginie i traci Artefakt.", root, 0, 255, 255)
 412.                                 checkwwolnejstrefie = false
 413.                                                                 setElementData(nosiciel, "haveArtefakt", false)
 414.                                 if getPedOccupiedVehicle(nosiciel) then
 415.                                         blowVehicle(getPedOccupiedVehicle(nosiciel))
 416.                                 else
 417.                                         createExplosion(x, y, z, 4)
 418.                                         createExplosion(x+0.01, y, z, 4)        
 419.                                         createExplosion(x-0.01, y, z, 4)                                        
 420.                                         killPed(nosiciel)
 421.                                 end
 422.                 else
 423.                                 checkwwolnejstrefie = false    
 424.                                 outputChatBox("* Opuściłeś/aś wolną strefę.", nosiciel, 0, 255, 255)
 425.                 end
 426.         end
 427.  
 428. addEventHandler("onVehicleStartEnter", getRootElement(), function(plr, seat)
 429. local artefakt = getElementData(plr, "haveArtefakt")
 430.  
 431.         if artefakt ~= true then return end
 432.                 if getElementModel(source) == 496 then return end
 433.                         outputChatBox("* Nie możesz kierować tym autem kiedy posiadasz artefakt.", plr, 0, 255, 255)
 434.                         cancelEvent()
 435. end)
 436.  
 437. function graczMaArtefakt(plr)
 438.         local nosiciel=getElementAttachedTo(artefakt.marker)
 439.         if nosiciel and nosiciel==plr then
 440.                 return true
 441.         end
 442.         return false
 443. end