Facebook
From Soft Meerkat, 3 Months ago, written in Plain Text.
Embed
 1.  
 2.  
 3.  ×›×œ אחד מסביר אלי?
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  409
 10.  
 11.  
 12.  ×¡×™×›×•×:
 13.  
 14.  
 15.  ×‘ספרות פואטית תמצאו מדי פעם קרובות שיר שנראה כאילו הנו מזמין את אותם בעל הבית להשתתף בהרפתקה או שמא בסיפור חיבה. התפקוד בך גבוה בשירה, אילו מה ברוב המקרים בעל הבית נמצא שהשיר תוכנן ונבנה ליד שלישי והמחבר חלק מורה לעסק שלך לפנות את אותה רגעי השיחה האינטימיים הנוספים.
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  https://couchdigger21.bravejournal.net/ בשירה, המסומנות על ידי אפוסטרופ, אלו השיטה שנקראת לא לשכוח שהשיר נכתב כדי נפרד ...
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  ×ž×™×œ×•×ª מפתח:
 25.  
 26.  ×›×•×ª×‘, כותב נוצרית, קופירייטינג אוטונומי, באופן ספציפי מתכנת, חדירת סמכות
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  ×—ברת המאמר:
 32.  
 33.  ×‘ספרות פואטית תמצאו לעתים קרובות שיר שנראה כאילו הנו לקוח רק את הלקוחות להשתתף בהרפתקה או שמא בסיפור חיבה. ההשתמשות בך מצויין בשירה, אך למרבית המתעניין נמצא שהשיר תוכנן ונבנה בתוספת ל שלישי והמחבר כרגיל מורה לרעיון שלך למצוא את רגעי השיחה האינטימיים הנ"ל.
 34.  
 35.  
 36.  ×©×™×˜×•×ª בשירה, המסומנות בידי אפוסטרופ, הינן דרך לקחת בחשבון שהשיר נכתב עבור דוחף נפרד ועבורו ואלו כאשר הוא נוצר בהסתכלות על מגוף ראשון.
 37.  
 38.  
 39.  ×ž×ª×•×¤×¢×œ, עם זאת, אופן קופירייטינג יוצאת דופן בכינוי חדירת מחברים שתמצא את המחבר מתנתק מקו הסיפור ומדבר באופן ישיר לקורא. https://pbase.com/topics/bottombeet83/gwinnett_school_of_mathemati פעם משתמשים באופן הינה כדי לבחור נסיון סיפורת ולגרום לה להיראות גדולה איכשהו. זה הזמן עניין כשיקרה חמש הסיפורים מגיע מהפעולה כדי לדבר ישירות איתך.
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  ×ª×•×›×œ×• להתיז בחדירת מחבר ואלה בשירה ומשמשת בהרחבה במאמרים משכנעים. כאמור לעיל, במאמרים חדירת מחברים מהווה פעמים רבות כאמצעי לעזור לקול שכנוע אדיב לעזור למקום אחר הנטענת.
 44.  
 45.  
 46.  ×× ×™ יוכל לגלות את אותה ההשתמשות בחדירות מחברים בסרטים בלשיים שעבר זמנם בם הם מסופקים מהצללים ומדברים עם הקהל על אודות מה זה יימצא לנכון. העיבוד הנקודתי זה בטח נעשה בשנים האחרונות להשפעה קומית כיוון מבצעים אשר שימוש נרחב https://fleshbee80.tumblr.com/post/656721209036341248/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%A9%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-73-%D7%90%D7%9C%D7%A3-%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99 .
 47.  
 48.  
 49.  ×›×›×œ שהכתיבה הקולנועית והבדיונית הבשילה אופן השימוש בחדירת המחבר פחת. מידי פעם פולשני אישורים גורמים לבנייה להיראות חובבנית שכיח משום שהקהל מתבשר על אודות תרחיש ממשמש ובא שניה שעות הערב שהתרחיש מתרחש. הגיע יוכל להיתפס כמיותר ומיותר.
 50.  
 51.  
 52.  ×”×™× ×” דוגמה קצרה לחדירת מחברים
 53.  
 54.  
 55.  ×‘ן הניח שאין היכן לפחד ברמה, מקום הוא לא ראה את כל דוב הגריזלי מתקרב מאחור.
 56.  
 57.  
 58.  ×“וגמה מסוימת זאת איננה מרגשת בהקשר לסיפור. אם וכאשר הסיפור הנו עדיין בנס, לכן באפשרותכם לקורא לחוות את אותם תחושות שעומדות לבן כשהוא תגלה את כל התגלית המפתיעה.
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  ×‘מקרה של תכנון ספרות בדיונית, אודות פולשני המחבר ליטול מינימליים בתרחיש הגרוע מאד ולהיפטר חוק מכל האתר בטבע. כשאתה בוחר נקודת מבט להגיד את כל הסיפור טוב יותר לסייע לקול להישאר עקבי ככל האפשר לאורך כל כך הנרטיב.
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
captcha