Facebook
From BRT, 10 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 124
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4. //  GRUPA C  ZADANIA SPECJALNIE DLA ANGELIKI EM OD BARTŁOMIEJA EL
 5. //ZAD 1
 6. int const nmax=10;
 7. void pobierztablice(int tab[][nmax], int &k, int&w);
 8. int ILEPARZ(int tab[][nmax], int &k, int&w);
 9. void wsywietl(int tab[][nmax], int &k, int&w);
 10. int main()
 11. {
 12.     int tab[nmax][nmax];
 13.     int sr[nmax];
 14.     int k,w;
 15.     pobierztablice(tab,k,w);
 16.       wsywietl(tab,k,w);
 17.     cout<<" ile parzystych w tablicy?"<<ILEPARZ(tab,k,w);
 18.  
 19.  
 20.  
 21.     return 0;
 22. }
 23. void pobierztablice(int tab[][nmax], int &k, int&w)
 24. {
 25.     cout<<"Podaj wiersze";
 26.     cin>>w;
 27.     cout<<"kolyumny";
 28.     cin>>k;
 29.  
 30.     for(int i=0; i<w; i++)
 31.     {
 32.         for(int j=0; j<k; j++)
 33.         {
 34.             cout<<"Podaj tab["<<i<<"]["<<j<<"]";
 35.             cin>>tab[i][j];
 36.         }
 37.     }
 38.  
 39.  
 40.  
 41. }
 42. int ILEPARZ(int tab[][nmax], int &k, int&w)
 43. {
 44.     int ile=0;
 45.     for(int i=0; i<w; i++)
 46.     {
 47.         for(int j=0; j<k; j++)
 48.         {
 49.          if(tab[i][j]%2==0)
 50.             {
 51.                 ile++;
 52.             }
 53.         }
 54.     }
 55.  
 56.     return ile;
 57. }
 58.  
 59.  
 60. void wsywietl(int tab[][nmax], int &k, int&w)
 61. {
 62.     for(int i=0; i<w; i++)
 63.     {
 64.         for(int j=0; j<k;j++)
 65.         {
 66.             cout<<tab[i][j]<<" ";
 67.         }
 68.         cout<<endl;
 69.     }
 70. }
 71.  
 72.  
 73.