Facebook
From asdas, 5 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 129
 1. $MOD842
 2. liczbaPrzerwan EQU 1
 3. licznik EQU 15536
 4.  
 5. liczbaPrzerwan2 EQU 200
 6.  
 7. ORG 0
 8.         SJMP START
 9.        
 10. ;Liczy 2 000 000 ~1 sekunda
 11. ;2kk = 50k * 40
 12.  
 13. ORG 00Bh ;Timer 0 przerwanie
 14.         CALL USTAW_LICZNIK0
 15.         DJNZ R5, KONIEC0
 16.         INC R1
 17.         CJNE R1, #00001010b, Dalej              ;MĹ‚odsza sekunda licznona 0 - 9
 18.         JMP Max1
 19.  
 20. Dalej:
 21.         MOV R5, #liczbaPrzerwan
 22. KONIEC0:
 23.         RETI
 24.        
 25.        
 26. ORG 01Bh
 27. CALL USTAW_LICZNIK1
 28. DJNZ R6, KONIEC1
 29.         CPL F0
 30.         MOV R6, #liczbaPrzerwan2
 31.        
 32. KONIEC1:
 33.         RETI
 34.        
 35.  
 36. Max1: ;Starsza sekunda licznona 0 - 5
 37.         MOV R1, #00000000b
 38.         INC R2
 39.         CJNE R2, #00010110b, Dalej
 40.         JMP Max2
 41.        
 42. Max2: ;MĹ‚odsza minuta liczona 0 - 9
 43.         MOV R2, #00010000b
 44.         INC R3
 45.         CJNE R3, #01101010b, Dalej
 46.         JMP Max3
 47.        
 48. Max3: ;Starsza minuta liczona 0 - 5
 49.         MOV R3, #01100000b
 50.         INC R4
 51.         CJNE R4, #00110110b, Dalej
 52.         JMP Max4
 53.        
 54. Max4:   ;MĹ‚odsza godzina 0 - 9
 55.         MOV R4, #00110000b
 56.         INC R7
 57.         CJNE R7, #00000100b, Nofour ;4
 58.         CJNE R0, #00010010b, Dalej;2
 59.         MOV R7, #00000000b
 60.         MOV R0, #00010000b
 61.         CJNE R3, #01101010b, Dalej
 62.         JMP Dalej
 63. Nofour:
 64.         CJNE R7, #00001010b, Dalej ;10
 65.         JMP Max7
 66.        
 67. Max7:
 68.         MOV R7, #00000000b
 69.         INC R0
 70.         JMP Dalej      
 71.        
 72.        
 73. START:
 74.         ;0 na wyszystkich wyĹ›wietlaczach
 75.         MOV R1, #00000000b
 76.         MOV R2, #00010000b
 77.         MOV R3, #01100000b
 78.         MOV R4, #00110000b                      ;R1 - R4 przechowuja wartosci minut i sekund
 79.        
 80.         MOV R7, #00000000b                     
 81.         MOV R0, #00010000b                      ;R0 i R7 to odpowiednio mĹ‚odszy i starszy bit godzin wyĹ›wietlanych na przemian z minutami/sekundami
 82.        
 83.         MOV R5, #liczbaPrzerwan         ;liczba przerwan do timera0
 84.         MOV R6, #liczbaPrzerwan2        ;liczba przerwan do timera1
 85.        
 86.         ;SETB RS0 = 1, PrzejĹ›cie do banku 1, RS0 = 0, powrĂłt do zerowego
 87.        
 88.         MOV IE, #10001010b ;przerwania dla licznika 1, licznika 0
 89.         MOV TMOD, #010001b ;Tryb licznikow
 90.        
 91.         CALL USTAW_LICZNIK0
 92.         CALL USTAW_LICZNIK1
 93.         SETB TR0
 94.         SETB TR1
 95.        
 96.         ;wyĹ›wietlanie na wyszystkich wyĹ›wietlaczach
 97. Petla:
 98.         JB F0, WyswietlajGodziny ;Skok jezeli R7.0 != 0
 99.         ;WyswietlajMinuty:
 100.         MOV P2, R1
 101.         CALL SHORT_DELAY
 102.        
 103.         MOV P2, R2
 104.         CALL SHORT_DELAY
 105.  
 106.         MOV P2, R4
 107.         CALL SHORT_DELAY
 108.        
 109.         MOV P2, R3
 110.         CALL SHORT_DELAY
 111.  
 112.         JMP Petla
 113.        
 114. WyswietlajGodziny:
 115.         MOV P2, R0
 116.         CALL SHORT_DELAY
 117.        
 118.         MOV P2, R7
 119.         CALL SHORT_DELAY
 120.  
 121.         JMP Petla
 122.        
 123.        
 124.        
 125. SHORT_DELAY:
 126.         MOV     DPTR,#0FFh        
 127.         DJNZ    DPL, $
 128.         DJNZ    DPH, $
 129.         RET
 130.        
 131.        
 132. USTAW_LICZNIK0: ;Ustawia poczatkowa wartosc licznika
 133.         MOV TL0, #low licznik
 134.         MOV TH0, #high licznik
 135.         RET
 136.        
 137. USTAW_LICZNIK1: ;Ustawia poczatkowa wartosc licznika
 138.         MOV TL1, #low licznik
 139.         MOV TH1, #high licznik
 140.         RET
 141.        
 142.  
 143. END