Facebook
From Anorexic Eider, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 120
 1. function Tablica(N);
 2.     /*Proszę napisać algorytm, który dla dowolnej tablicy jednowymiarowej o elementach będących liczbami całkowitymi, wyznacza rozmiar najdłuższej o liczności parzystej, ciągłej podtablicy stałej (tzn. zawierającej identyczne wartości w kolejnych elementach). Np. dla tablicy {1, 8, 1, 1, 5, 4,4, 4} taka podtablica jest {1, 1} i jej długość wynosi 2. Jest również podtablica stała {4, 4, 4} o większym rozmiarze, ale jej liczność wynosi 3 i jest liczbą nieparzysta.*/
 3.     array=int(N*rand(1,N))
 4.     k = 2           //
 5.     l = 1           // dlugosc podtablicy
 6.     i = 1           //
 7.     while k <= N do
 8.        
 9.         if array(k-1)==array(k) then
 10.            
 11.             k = k+1
 12.             i = i+1
 13.            
 14.                 if i > l && ( modulo (i,2) == 0) then
 15.                  
 16.                      l = i
 17.                     end
 18.          else
 19.              i=1
 20.              k=k+1
 21.          end
 22.    end
 23.    disp(array)
 24.    disp(l)
 25. endfunction
 26.