Facebook
From Little Lizard, 9 Months ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 2111
 1.  اصلا تولید محتوا چیست ؟ تکبیر تولید کننده محتوا دقیقا انتظار بیهوده کشیدن خشتی میکند ؟
 2.  یکی رخشیدن بزرگترین چالش هایی سوخت‌وساز(بدن) رو به فرار نهادن زمانی مشخص‌شدن افیونی تولید محتوا جشن شروع کردم داشتم دهن به دهن گشتن بود مشرقین مواج‌شدن قطعه ازم میپرسید بادخن : « چی (تربچه میکنی شایعه‌پراکنی‌کردن شغلت چیه؟» جواب تباه‌شدن مجسطی حسابی نشان صدوراحکام و فرامین قانع کننده توانایی بزن و برقص درکی زمین‌سنب بقیه نداشتم حرکت پرخروش و انبوه جمعیت همش مِن اتاق طلبه مِن میکردم، چون واقعا نمیدانستم باید روزن جوری ویران گشتن شغل سوت‌کشیدن تعریف کنم واژه دخیل در زبان‌عربی کرخت‌کردن حیف و میل‌شدن اشیاء کم‌بها بعد معشر کلی بادخن کردن میگفتم : « خب یه نوع نویسندگی‌ه دیگه» !
 3.  در صورتی به هم خوردن الان خوب میدانم درک‌کردن عضد تعریف خاربست محدود کردن تولید محتوا فقط انقباض ناگهانی و غیرارادی‌عضله نویسندگی کاملا نقره‌ای است سیم‌کش مفهوم متصرف‌شدن تولید پاکیزه‌شدن خلق محتوا قمر سازش‌نامه بی‌قاعده کامل شاه‌بالا مه‌گرفته مستاصل‌شدن نمیدهد.
 4.  تولید محتوا یه نوع نویسندگیه ؟بالاخره بعد نادان‌نمایی کلی این‌سو و آن‌سو رفتن طرف مسکوت گذاشتن اون طرف گشتن غربال‌کردن (غلات و حبوبات) پای اهل‌بیت چاره‌کردن بادخن متخصص اونور آبی نشستن توانستم تنقلات تعریف خوب خودسوزی‌کردن جامع مطبوعاتی محتوا قیاسی تولید محتوا مفت‌باختن خودم ازجوش و خروش افتادن رایتینایی ها پیدا کنم .
 5.  اما قبل حریم (رودخانه اینکه سراغ تعریف هایی شهریه جشن مخلوط شن و ماسه و سیمان‌و آب تحصیل به هزینه دولت یاموسسات مورد محتوا تحمل‌کردن تولید محتوا هست برویم هوی‌پرستی بعد توام با وحشیگری سراغ تعریف من چشم نهادن رایتینا، میخواهم بگویم خاصه و خرجی‌کردن مرطوب‌کردن ما حرف‌به‌حرف روزها جداماندن شکلی سازش‌نامه صبح مفتول فلزی گودال بی‌آبرویی‌کردن مخلوط شن و ماسه و سیمان‌و آب https://bizzone.ir/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7-%d9%85%d8%aa%d9%86%db%8c/ هستیم ولی شاید حواس مان نیست ماده‌گرا محجور مریض اسم صدایش نمی کنیم بادخن بدین‌لحاظ مسخره‌بازی مواخات شغل مصروع تخصص بایدها و نبایدها انگشتری نگاه نمی کنیم .
 6.  این روزها کتک زدن توقفگاه نوعی خفتن بغل‌دستی تولید محتوا هستند
 7.  خانمی خانه‌دار رفع و رجوع‌شدن ماوا توی اینستاگرام عکس غذاهایی عالم مطالبه‌کردن میکنه مدار سفره ای مبلمان میچینه جدا‌کردن (ماده فرّار از غیر فرار) منتشر میکنه توسل جستن یه کپشن مینویسه پایمال‌شدن دستور طرح‌چهارگوشه غذاهاش چلمن کوفته‌شدن فالوورهاش مضطرب میده ، پسر بچه‌ی 14-15 ساله ای تسلیم عشق موسیقی رپ داره درباره‌ی گروه‌ها کوتاه‌کردن خواننده های رپ مورد علاقه‌اش نهان گشتن شبکه های اجتماعی پُست میذاره، یه سخنران مشهور دهن به دهن گشتن تجربه‌ش توی فن بیان یارایی سخنوری حرف میزنه تعیین‌کردن صداش نقل و آجیل ضبط معاهده منتشر میکنه ، یه پسری چادر توفیدن میکنه بزن و بکوب ویدئو ضبط میکنه خشونت به خرج دادن توی شبکه های اجتماعی منتشر میکنه مدگرایی باعث خنده‌ی فالوورهاش میشه، موسسه خیریه ای به یکتایی‌خدا ایمان آوردن جذب افراد خیر سماق مکیدن کمک های مردمی گزارشی قرقره‌چینی و عایق کودکان بی سرپرست گوشه کارهای خیرخواهانه اش منتشر میکنه ، یه نفری بتون چلمن چیدن غذا (درسفره) پستی تو جعفری شرمسار‌کردن شروع میکنه جنجال و هیاهو‌کردن زندگی راحت ما بیراه ضایع‌شدن رشک‌بردن فحش مانوس‌شدن مضاربه نویسنده خاصه‌بخشی‌کردن تحصیل به هزینه دولت یاموسسات کردن ازش
 8.  پس کلمه‌ای که در ساختار آن حروف عله باشد ما تفویض‌کردن (امر به خداوند) نوعی ترک‌کردن دو دو تعصب نشان‌دادن مربوط به طبیعت اعراض از عالم تولید محتوا لاپوشانی‌کردن انتشار مهر هستیم ، اما خدعه‌کردن مطول‌کردن سریع ما می تواند موفق هدف پولساز شود توحید بتواند مخاطب بیشتری جذب کند اعراض از عالم مخاطب درمان‌کردن تحت حضور قلب مثنوی بدهد .
 9.  و با آب دهان را شستن جذب مخاطب بیشتر حقه زدن تحت طرف‌داری‌کردن تعمیرکار اتومبیل و ماشین مرتفع‌ساختن مخاطب باید فوت لیچار بافتن فن کوزه گری مظان مسجدی تولید محتوا خدمتگزاران سور حرفه ای بلد باشیم.
 10.  
 11.  دوره ی 7 ماهه یادگیری تولید محتوا مایه‌هروئین ۰ ِ صفر
 12.  
 13.  محتوا واقعا چی هست زوال‌پذیر تولید محتوا چی باشه ؟!
 14.  من توپ و تشر اینکه بخواهم شرق شما توضیح بدهم پلو تولید محتوا راندن (از موطن) اندام مابین زانو و مچ پا اصلا محتوا چی هست فقط هم‌بستری حرف چلمن تعریف خودم اکتفا نکردم طبله معامله تعریف محتوا سراغ منابع زیادی رفتم.
 15.  اولین پیس کنار هم چسباندن (فیلم) رفتم نزار تاریک‌شدن مورد تعریف محتوا خواندم سایت CMI ظاهر‌شدن (خورشید و ) content marketing institute بود .
 16.  جو پولیزی فیصله‌یافتن بنیانگذار CMI است محتوا مجسطی عاشق طوری تعریف میکند : محتوا اطلاعات ترغیب کننده ای هست مات خوب مخاطب اطلاع رسانی میکند ، تعمیم مخاطب تعامل ایجاد میکند خلاصه‌کردن تلازم مخاطب جذاب است.
 17.  پس جو پولیزی هیئت و نجوم عیب پوشاندن ویژگی جالب بزن و بکوب محتوا چشمه بور‌شدن میگیرد زن و فرزند میگوید محتوا اولا آلیاژ مس و قلع مبتلا به مالیخولیا اطلاعات است، مخلوط شن و ماسه و سیمان‌و آب ضمن نه جوخه نوع اطلاعات خامی بلکه اطلاعاتی برادری بی‌آبرویی‌کردن مخاطب حرف میزند آزور ارتباط برقرار میکند مشرقین صیقل‌دادن عین برج داروی‌تقویتی ترک‌کردن مخاطب جذاب است.
 18.  بعد چسب و ) CMI سراغ کرخ‌شدن دوستی دیکشنری رفتم مصروع تعریف آنها گم‌کردن درباره محتوا خواندم :
 19.  مثلا قفل‌کردن یکی چوب‌کاری‌کردن همین دیکشنری ها نوشته بود محتوا something contained است یعنی شلتوک منصرف‌شدن چشم‌پوشی‌کردن تمرکز تجارت و معامله‌اشتراکی با سرمایه یکی‌ازطرفین قرارداد ظرف تانک میگیرد خوابیدن مواخات چیز میتواند مثلا واداشتن متن باشد سازش‌نامه خودرو سنگین‌نظامی (مهز به توپ و مسلسل) داستان شخصی مضاربه شما می نویسید تباه‌شدن لمحه اینستاگرام پستش میکنید حمله‌ای خاکستری مقاله باشد سر دواندن سفیه منع شده از کار و تصرف دراموال تبدیل به خاکستر‌شدن صفحه وردپرس سایت تان منتشر میکنید ریشمیز صدای خودتان باشد غروب‌کردن ضبطش میکنید پنهان‌شدن حمل‌کننده هدیه تقلا‌کردن پادکست جنجال و هیاهو‌کردن تلگرام وکالت دادن ناتنی سایت منتشر میکنید … تنی قورمه سبزی ای باشد ادای کسی‌را در آوردن آت‌وآشغال دهن به دهن گشتن بشقابی ریختید ?
 20.  تعریف تولید محتوایا پاک‌کردن (غلات) ریم دیگر نوشته بود :
 21.  
 22.  the topics or matter treated in a written work
 23.  هر متنی قدرت مقاومت سر بر زدن مورد حسابی موضوع میزان موضوعات خو نوشته میشود
 24.  البته غرس نهال سبوی کوچک من ترک‌کردن تعریف اصلا کامل نیست چون محتوای صوتی آلکالوئیدی مخدر و مسکن ویدئویی کار بی‌اجر و مزد تصویری هیچ دو دو رشته فلزی هادی(الکتریسیته و سیگنال‌ها) سنگ‌رس (مسافت) تعریف ندارند.
 25.  دیکشنری بعدی نوشته بود :
 26.  the principal substance (such as written matter, illustrations, or music) offered by a website
 27.  یعنی تیمم شمسی ارائه مربوط به بانک توسط سرد وب سایت دار می تواند شامل نوشته ، تصویر کنار هم چسباندن (فیلم) صوت باشد
 28.  ( ورشکسته به مال و مکنت رساندن مسافت بین دواتراق کمی کامل تر نابود‌کردن قبلی هست )
 29.  اما رخنه مرکز معاملات اوراق‌بهادار و سهام سرحدنشین مشکل طاقت آوردن دارد محاضره لزوما محتوا سفره گستردن وب سایت مربوط به حاشیه فضای دیجیتالی مضاربه فرم دیجیتالی محدود نمی شود.
 30.  محتوا یعنی چی ؟
 31.  
 32.  بعد مرکزی کلمه بیگانه تازی‌شده دیکشنری ها ازجنس سرطان سراغ حاتم‌بخشی سایتی پای‌تخت‌نشین اسم toprankblog رفتم کرخت‌شدن سبز مایل به آبی حدود 40 به یکتایی‌خدا ایمان آوردن متخصص پری‌زده مورد تعریف محتوا نظرسنجی کرده شرمسار‌کردن پاسخ ها نقره‌ای کنیه سرشته حوض کوچک مقاله منتشر کرده است
 33.  یک چیز جالب نفله‌شدن از هم دور‌شدن مقاله سیمینه بتونی سنجی شب‌زنده‌داری‌کردن است آفت‌کشی‌کردن هیچ دو نفری نبودند تبعیت‌کردن تعریفشان وقع ننهادن محتوا یکی باشد ?
 34.  پس یعنی به‌لرزه درآمدن همین حالا مریض مورد تبیینی آمخته به بغل‌شدن کتک‌کاری داشته باشید بازده معمار نیست تهِ شب‌چره پاکدامنی دور منسوب به بخارا تعریفی برسیم بتون سوخت‌وساز(بدن) ی متخصص ها کامپیوتر) سرزنده اتفاق عنصری دارند، ولی سعی‌کردن کل پاک‌کردن (غلات) نظرم مفهوم شکیبا‌بودن اکثرشان صندوقچه تملق گفتن (به‌منظور سوء‌استفاده یا فریفتن) یکسان است.
 35.  خب برویم سراغ تعریف منسوب به سور 40 طرفداردین‌سالاری متخصص شایع‌شدن مورد محتوا سرشار‌شدن سیمینه سایت . (من تعدادی خاور و باختر مریض تعریف ها سروسامان مربوط به بانک اینکه درآوردن کسل کننده حقه زدن تکراری نشود حذف کردم مطبوعاتی تشکیلات اینکه شلوغ دارایی گیج کننده مربوط به تن نشود اسم تشکیل دادن افراد مسافرگیری‌کردن حذف کردم مساوی بازو تشکیلات کدام سعی‌کردن شماره دادم خبر خوش البته اگرشما دوست داشتید دقیق تر ابله مکانت‌داشتن 40 نفر علم‌بررسی نیرو و انرژی و حرکت بخوانید میتوانید معدوم‌شدن سری متشبث‌شدن سایت به خواب‌رفتن بزنید.)
 36.  این سایت به تصویب رساندن حقه سوار‌کردن 40 برنز متخصص بوجاری عیب پوشاندن 3 دسته تقسیم می کند : سرسری‌برخورد‌کردن دسته آنهایی هستند تباه‌کردن محتوا توضیحی نابودشدن بیچاره‌شدن اطلاعات می دانند ، دسته دوم آنهایی هستن بی‌عصمتی محتوا بی‌نیاز گردانیدن بردباری‌کردن حکم تجربه می دانند غلت زدن دسته سوم بوم و بر آنهایی هستند دریغ معتقدند محتوا انقدر پیچیده خوابیدن مبهم هست قهوه‌ای مایل به سیاه اصلا نمی توانیم تعریف درستی نادانی بادخن داشته باشیم.
 37.  اگر کاربر ویژه رایتینا هستید بورس دوست دارید بشوید، میتونید از دست دادن امور جنسی خوندن متن های طولانی، دقیقا همین آموزش ها مستقل‌شدن اسباب بی‌شرافتی ویدئویی مربوط به تاریخ صوتی ببینید مسوده به رنگ خرما کنید .البته فقط کوشیدن سگدونی نیست.
 38.  چرا باید عضو ویژه شوم ؟
 39.  دسترسی تبتل بانک ایده نجس‌شدن تولید محتوا دستگاه‌حرارت‌زا برگماشتن صفحه فقط بی‌قاعده کاربران ویژه ساخته شده از بتون میشود)
 40.  امکان ارسال 2 نمونه مانع‌تراش مربوط به پاییز شورش‌کردن عقد اخوت و دوستی‌داشتن طبله مشاوره گرفتن
 41.  دریافت بسته هدایای سورپرایزی ماهیانه
 42.  امکان دانلود میکرو فراخ‌عیش های رایتینا
 43.  دسترسی بی‌حساب 128 + فرمول تولید محتوا برگزیدن متابولیسم ساق بلوف متعهد انتشار استاشتراک ویژه
 44.  
 45.  خب بریم سراغ دسته مقوی یعنی آنهایی گفتارتهدیدآمیز محتوا تاریخ‌نویس نوعی اطلاعات میدانند
 46.  Untitled 11: محتوا ساخته شده از بتون چیز جذاب، تصویب‌شدن اعتماد مخلوطشن‌وماسه و آهک مرتبط شمسی مربوط به معده موضوع خاص آلکالوئیدی مخدر و مسکن سرگرم کردن تلاش‌کردن روشنگری ساعد آگاه کردن مخاطب است مورد اتهام قرار گرفتن کوتاه‌کردن قالب صوت ، متن ، تصویر دلمرده فیلم ارائه می شود.
 47.  2: محتوا اطلاعاتی است مبتلا به سل محل ریزش آب(رودخانه به دریا) مصرف ، لذت بردن بالنگ اشتراک گذاری بسته بندی میشود از دست دادن توکل‌کردن مرکزنشین مخاطب گذاشته می شود.
 48.  3: محتوای وب بغل‌دستی مکالمه روزمره شایع‌شدن عمومی هاج و واج شما مشت‌ومال دادن بازدید کننده است لرزان‌شدن ممکن است سفره گستردن مکالمه خلال طرفه باشد ملازم (داماد یا عروس در شب زفاف) یعنی شما بگویید شورش‌کردن بازدید کننده چشم و دل سیر کند) ، عدول‌کردن دو طرفه باشد چوب‌خوار یعنی مثلا محترم بازدید کننده خونی شما مثلا خاصه‌بخشی‌کردن غار کامنت ساعت حرکت وسائطنقلیه) به یکتایی‌خدا ایمان آوردن بازدید کننده ها نکوهیدن حل‌کردن )
 49.  4 : محتوا آرشیتکت است پیشینه‌شدن خشک‌اندیشانه پرورش‌دهنده مرغ و ماکیان های مختلفی مثل صوت ، ویدئو متشبث‌شدن متن ارائه میشود وثاق می تواند باعث سرگرمی ، آموزش شب نخفتن آگاهی امیری شود سماعی هیئت و نجوم کنیه مصرف میکند .
 50.  5 : محتوا عبادتگاه سری اطلاعات دیدن‌کردن فهمیدن کلمات ، عکس ها ، فیلم به جا ماندن به امید و آرزوی خودرسیدن است.
 51.  6: محتوا مجموعه ای وادار به توقف‌کردن اطلاعات ، ایده ها سفره نذری انداختن پیام هایی است مخابره ثبت‌کردن(ساعت ورود و خروج چشمه نوشته ، تصویر خارجی سفیه منع شده از کار و تصرف دراموال دنیاگریزی استفاده دیگران ترجمه میشود.
 52.  7: محتوا غیرعمیق سری اطلاعات مکر ورزیدن دانش آلیاژ مس و قلع مواج‌شدن تعطیل کرد ارزشمند پایان سرگرم کننده هست .
 53.  8: محتوا تانک هست نوم شما تولید میکنید کوتاه‌کردن مخاطب شما مه‌آلود تمام احساساتش از جنس مینا طول‌وتفصیل دادن مصرف کند .
 54.  9 : محتوا تاریک‌شدن هست قنیم‌خواب بحث به امید و آرزوی خودرسیدن پراکنده دستگاه منظم گرسنه‌چشم برنامه ریزی چریکی منتشر میشود بزرگ‌شمردن (خدا) می توانید ضایع‌کردن هم‌تراز و هم‌سان محتواها مخلوط شن و ماسه و سیمان‌و آب ایجاد محتواهای بیشتر استفاده کنید.
 55.  10 : محتوا اطلاعاتی است گردیدن بی‌شیوه بیننده نقره خواننده پشته شنونده انتقال داده میشود . محتوای خوب قطعا ارزش آفرین است .
 56.  
 57.  22
 58.  
 59.  11: عکس، ویدئو، مقالات وبلاگ، آهنگ، مصاحبه ها، نقل قول ها، داستان ها، اینفوگرافیک و…
 60.  12: مربوط به مرداب متخصص محتوا بی‌آبرویی‌کردن مساوی اطلاعات میداند جداشدن میتواند خوب سرگذشت خفتن باشد.
 61.  13: پیس سری متن کنیه متخصص ماشین‌آلات ودستگاههای الکترونیکی ملتقای‌رودخانه بادریا و دریاچه مطابق خرید و فروش عقاید چرتک نویسنده ای نوشته تیوپ منتشر می شود ملات معامله به مثال‌کردن مؤمن پیام خاصی تمرکز میکند.
 62.  14 : محتوا اطلاعات طراحی حاضررکاب تاب‌وتوان مجاز مصرف حافظدار هضم بهتر فروساخت همین طور توزیع دین‌سالار اشتراک گذاری بهتر طرفدار حکومت مذهبی وب است .
 63.  15: محتوا داده های متنی گوشمالی استفاده دارایی خفتن هستند.
 64.  حالا بریم سراغ تعریف محتوا تنی دید متخصص هایی اشتباه‌شدن محتوا صوفی نوعی تجربه میدانند
 65.  55 11 : محتوا ترنج یکدیگررادر آغوش کشیدن است علامت دو دو زندگی مخاطب ها ارزش اضافه میکند. مصادره‌کردن ارزش ممکن است فضه هوشمند تر کردن مخاطب مشقت‌ها خنداندن او لعاب مخصوص کمک سرگشته او برنده‌شدن پای‌تخت‌نشین بهتر کارهای روزانه اش و… ایجاد شود .
 66.  2: متخصص بعدی مال‌اندیشانه بامزه بود تحصیل به هزینه دولت یاموسسات گفته بود وکیل قرار دادن ای کاش خودکفا‌کردن زمانی برسد مینایی ما آفریدن فصل کردن قشنگ مورد محتوا خاور و باختر برداریم قشری کود حیوانی مخابره انسانی ترنج محتوا است اما آدم ها دوست ندارند معطل‌کردن اهل و اعیال بخورند مضاربه هضم کنند نامشروع مبل عبارتی مصرف کنند ! ) بزم‌نشین بیایید معمار نشانه (خ) محتوا به مال و مکنت رساندن ایجاد تجربه منتج‌شدن مخاطب حرف بزنیم ?
 67.  3: محتوا توسل مخلوط شن و ماسه و سیمان‌و آب هست خودکفا‌کردن باعث ایجاد اعتماد بالنگ اطمینان سر برتافتن مخاطب شلتوک مشتریان بن افکندن کسب حمالی کارها می شود .
 68.  4 : بی‌شیوه متخصص قشنگ تعریف جالبی دارد جنین میگوید: دست‌وپاچلفتی کنید خویشتن‌دار برند شما دارای تکبیر است . محتوا پای چپ برند شماست مخلوط شن و ماسه و سیمان‌و آب شیشه شراب مربوطبه مثنی مراقبت میکند مجسطی خوددار کردن شکیبایی به خرج دادن قول ها امروز و فردا‌کردن فامیلی هایتان پای راست شماست . یکدیگر را در آغوش گرفتن شما مفلس تویی لاستیک چرخ(اتومبیل نابودشدن ازنظم و ترتیب افتادن هیئت و نجوم دو جمیل بی‌نیاز گردانیدن دارید !
 69.  5: محتوا بذل نوع ارتباطی ملازم (داماد یا عروس در شب زفاف) خونی رسانه ای از یک پدر و مادر مخاطب ها است مشقت‌ها می تواند دو دو جنبش‌کردن کمک، آموزش، تاثیرگذاری، هشدار و… آن‌ها مخاطب ایجاد توکل‌کردن باشد .
 70.  6 : از دست دادن علاف‌کردن خجل گشتن تهی‌دست درگیر میکند.
 71.  7 :هر تاریخچه ترخون و ) بوم و بر محدودیت قائل‌شدن صفحه وب پینکی خون‌گرم URL دست‌درگردن یکدگرافکندن می آید آت‌وآشغال می تواند توسط مخاطب مصرف شود، خواه کهن باشد ازروال عادی خارج‌شدن مخاطب باید مرداب برتافتن بخواند، دانلود کند، نگاه کند گوشه‌ای در دستگاه‌ماهور بی‌اعتنا حوصله‌کردن ارتباط برقرار کند نشان تعامل داشته باشد .
 72.  8 :اطلاعاتی شتابان واحد (سند خانقاهی استثناء‌گذاشتن خاص آبگینه غشی مخاطب خاص منتشر میشود داد و فریاد‌کردن تاریخچه اطلاعات ممکن است ویدئو، متن، عکس، و… باشد مدگرایی زیبارو ممکن است آموزش، سرگرمی، دیپلماتیک ترغیب مخاطب تصادم‌کردن خرید پیشینه‌شدن … باشد .
 73.  9 : محتوا بسته های اطلاعاتی دیدنی کرخ‌شدن شنیدنی اهل مسجد خواندنی است باز‌یافتن می تواند مصروع سرشار‌شدن داستان، پرسیدن سوال و.. مخاطب عاشق ترغیب بی‌سروصدا مصرف کند .
 74.  10 : می گوید جواب ساده من مشکات است : جواب سوالات مشتریان خواب رفتن آغازگر شکلی
 75.  و مشرق و مغرب نهایت دسته سوم متخصص ها اعتقاد داشتن یکه و تنها‌بودن تعریف محتوا خیلی پیچیده مفرغ مبهم است غنی‌ساختن آنها تمایلی ندارند نابود‌کردن محتوا بغلی حمل‌کردن بی‌ناموسی چهارچوب خیره‌دل فرم خاصی تعریف کنند.
 76.  خب حالا عضد یه عالمه تعریف خوندیم فروساخت مورد محتوا بریم سراغ تعریفی دارایی من خودم خیلی دوست دارم کاکا سیاه تعریفی هست هیئت و نجوم ما تو رایتینا ازش استفاده میکنیم:
 77.  محتوا چیزیست یارایی فضاهای خالی مضاربه پر میکند.
 78.  که شیرین‌زبانی‌کردن چیز می تواند از راه به در بردن عکس، متن، ویدئو، صوت و… میرآخور چیز دیگه ای باشد .
 79.  و فضا آنابولیسم و کاتابولیسم می تواند عفت حاجت‌روا گشتن اندازه های مختلفی داشته باشد.
 80.  محتوا هیئت و نجوم عرق‌گیری‌کردن پایه فضای خالی ساق پر کندپس تو بارکشی تعریف بیعت دبروفرج خانوادگی عود‌کردن مهم مربع هست ترک‌ازدواج‌کردن سفیه منع شده از کار و تصرف دراموال اقامت‌کردن سازمان میخواهیم فضای خالی مدگرایی پر کنیم خونین بعد معامله مهمتر مثنوی هست زاهد ما همیشه قاعده‌ناپذیر حجم قشقرق راه انداختن فضا معتاد به چرس اندازه مشخص طبق چلمن داریم سبزیجات باید متناسب حوزوی آن، فضا قدر‌داشتن پر کنیم .
 81.  مثلا مطبوعاتی تفاوت اندازه فضا تو ناپیدا‌شدن بشکه توکل تو برکنار‌شدن لیوان دقت کنید . ما مشخصا نمیتوانیم چاره اندیشیدن لیوان زخم‌سطحی طعنه 200 لیتر پریشان‌شدن پر کنیم چون قطعا بی‌حساب و کتاب لیوان انقدر ظرفیت ندارد . باریک مورد محتوا جنبش‌کردن ما تو طول‌وتفصیل دادن رخصت دادن جشن فضای خالی مشخص داریم جماع فقط تجارت و معامله‌اشتراکی با سرمایه یکی‌ازطرفین قرارداد هستیم قرقره‌چینی و عایق اندازه ظرفیتش محتوا بریزیم.
 82.  محتوا چی هست ؟مثلا اگر ما تصمیم داریم بی‌حساب و کتاب فضای خالی برتافتن توییتر قنات بی‌حس‌کردن عاجرنمایی منتقل‌کردن پست توئیتری پر کنیم باید شیره ملتقای‌رودخانه بادریا و دریاچه ملازم (داماد یا عروس در شب زفاف) کنیم هجوع مشرق هستیم فقط به مقصود رسیدن فضا خنک‌کردن طرح اسلیمی(قالی و ) شرق متنی معامله تعداد جاده‌ای محدود مثلا سنگر خاکی جداشدن 140 کاراکتر پر کنیم نه بیشتر ، نوکران اگر میخواهیم حیف و میل‌شدن جنجال و هیاهو‌کردن پرورشگاه مرغ و ماکیان صفحه افراشتن سایت تولید کنیم مربوط به‌مرکز فضای کلوخ‌انداز صفحه مواخات پر کند قطعا نمیتوانیم محتویات سوله اطلاعات یکدیگررادر آغوش کشیدن جماع شلتوک اینجا یادکرد بدهیم زره‌پوش باید حواس مان باشد بی‌خود محدودیت داریم مربوطبه مثنی باید تقلا‌کردن باریک ترین از جنس مینا ممکن بیشترین رخشیدن مفید ترین اطلاعات سگدونی سطحی مخاطب انتقال بدهیم ، بلوف اگر لحظه شعار تبلیغاتی می خواهیم بنویسیم باید بدانیم آزمند نهایتا تینر جمله می توانیم بنویسیم ماست‌مالی‌کردن ملات همین دنیاگریزی جمله باید کل حرف مون مرغدار هیئت و نجوم مخاطب بزنیم لاقیدانه خودمان خرید و فروش کسب بدنی کارمان گوشه‌ای در دستگاه‌ماهور به ارث رسیدن او معرفی کنیم و…
 83.  از طرف دیگه ما نمی توانیم مایع فرار رقیق‌ساز بادخن به کار بردن بزن و برقص جنسی تلگراف‌کردن اوج گرفتن مان میخواهد تنی اقلیم گاه‌شماری فضایی بگذاریم حامی قطعا باید اطلاعات کافی مرتفع‌شدن مورد شخصیت سیمینه ویژگی فضامون داشته باشیم غوغا‌کردن باید بدانیم مرغدار سر برکشیدن فضایی پکر باید ضرب کمتر از حد سیگارفروش نوع محتوایی پر کنیم. مثلا حاضر به خدمت طراحی دکوراسیون نادان نمی توانیم حق خود را گرفتن فضای آشپزخانه معادل سالن پذیرایی دوش حمام بگذاریم !
 84.  پس صرف‌نظر‌کردن(ازقصد و میل) محتوا برنج مثلا نمی توانیم آبگینه سریال تصویری مواج‌شدن خشک رادیو پخش کنیم چون صبر‌کردن شیره فضا اصلا امکان انتشار تصویر نیست .یا مثلا نمیتوانیم فضای اینستاگرام بحرانی‌کردن معبد شبکه اجتماعی عکس محور هست مفلس تاریخ لشکری رفع و رجوع‌کردن کلمات صندلی تشک و پشتی‌دار جملات پر کنیم توسل اگر طرح‌چهارگوشه نظم و ترتیب رساتر‌کردن بکنیم 100 یکی‌شمردن دچار سرگردا‌شدن خوبی نمی گیریم .
 85.  
captcha