Facebook
From Mungo Kitten, 1 Year ago, written in Plain Text.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 109
 1. https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1962021dsoz,7450.html
 2.  
 3. Zarządzenie:
 4. 8. Każda porada lekarza i psychologa oraz wizyta pielęgniarki i fizjoterapeuty realizowana w warunkach
 5. domowych lub w poradni medycyny paliatywnej jest sprawozdawana w raporcie statystycznym wraz z datą
 6. i kodem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia - Kody do sprawozdawania porad i wizyt lekarskich,
 7. pielęgniarskich, fizjoterapeuty i psychologa.
 8.  
 9.  
 10. Załącznik
 11.  INFORMACJA DLA PACJENTA LUB OPIEKUNA:
 12. 1) porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu;
 13. 2) wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu;
 14. 3) pozostały personel (fizjoterapeuta, psycholog) – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza
 15. prowadzącego;
 16. 4) całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza
 17. i pielęgniarkę z zespołu hospicjum domowego.
 18.  
captcha