Facebook
From Speedy Cat, 4 Years ago, written in asymptote.
Embed
Download Paste or View Raw
Hits: 301
 1.         org 0h
 2.         jmp START
 3.  
 4. rin_currIn      equ 80h ; adres wejsciowy p1 (1 bajt wej┼Ť─ç = 8 wej┼Ť─ç DI)
 5. rin_fltInit     equ 3   ; ilo┼Ť─ç odczyt├│w do eliminacji drga┼ä styk├│w
 6. rin_prevIn      equ 38h ; ostatni chwilowy stan wejsciowy
 7. rin_fltIn       equ 39h ; aktualny przefiltrowany stan wejcia
 8. rin_fltBuf      equ 30h         ; bufor 8-miu licznikow (30h-37h)
 9. base_time       equ 100
 10. tick_base       equ 20h.0
 11. tick_read_in    equ 20h.1
 12. tick_time       equ 20h.2
 13. R_max           equ 5;
 14. R               equ r2
 15. P_max           equ 20;
 16. Plow            equ r0
 17. phigh           equ r3
 18. running         equ 20h.3
 19. rin_fltRise     equ 21h
 20. weStart         equ rin_fltrise.0
 21. weStop          equ rin_fltrise.1
 22. weReset         equ rin_fltrise.2
 23. rin_fltPrev     equ 3Ah
 24. seconds         equ 22h;90h     ;P1
 25.  
 26. org 0Bh
 27.  
 28. INT_T0: ; obsługa przerwania od T0
 29.         clr     tr0             ; wy┼é─ůczenie timera
 30.         mov     th0, #high(65535-base_time) ; za┼éadowanie
 31.         mov     tl0, #low(65535-base_time)  ; wart. pocz.
 32.         setb    tr0             ; za┼é─ůczenie timera
 33.         push    psw             ; zachowanie psw
 34.  
 35.         setb tick_base
 36.         DJNZ R, NOT_SET_READ_IN
 37.         SETB tick_read_in
 38.         mov R, #R_max
 39. NOT_SET_READ_IN:
 40.  
 41.         DJNZ Plow, NOT_SET_TICK_TIME
 42.         mov a, Phigh
 43.         jnz  NOT_SET_TICK_TIME_IN
 44.         SETB tick_time
 45.         mov Phigh, #high(P_max)
 46.         mov Plow, #low(P_max)
 47.         jmp NOT_SET_TICK_TIME
 48. NOT_SET_TICK_TIME_IN:
 49.         DEC Phigh
 50.         mov Plow, #255
 51. NOT_SET_TICK_TIME:
 52.         pop     psw             ; przywr├│cenie psw
 53.         reti                    ; powr├│t do p─Ötli g┼é├│wnej
 54.  
 55.        
 56. ;-----------------------------------------------------------------------------------------
 57.         org 80h
 58. START:
 59.         ;mov     sp, #30h        ; ustawienie wsk. stosu
 60.         mov     sp, #60h-1
 61.         clr     ea              ; blokada przerwa┼ä
 62.         clr     tr0             ; wy┼é. timera
 63.         mov     tmod, #00000001b; t0 --> mode=1, c/t=0, gate=0
 64.  
 65.         mov     th0, #high(0FFFFh-base_time) ; ustaw T0 na
 66.         mov     tl0, #low(0FFFFh-base_time)  ;   ilCykli
 67.  
 68.         ; inicjalizacja !!!!
 69.         CLR running
 70.         mov R, #R_max
 71.         mov Phigh, #high(P_max)
 72.         mov Plow, #low(P_max)
 73.         ;CLR rin_fltprev
 74.         ;CLR rin_fltin
 75.         ;CLR rin_fltrise
 76.        
 77.  
 78.         setb    tr0             ; start timera
 79.         setb    et0             ; zezwolenie na jego przerwanie
 80.         setb    ea              ; globalne zezw. przerwa┼ä
 81.  
 82. LOOP:  
 83.         JNB tick_read_in, NOT_READ_IN
 84.         call read_in
 85.         CLR tick_read_in
 86.         MOV a, rin_fltprev
 87.         CPL a
 88.         ANL a, rin_fltin
 89.         ;CPL a ;oszukamy
 90.         mov rin_fltrise, a
 91.         mov rin_fltPrev, rin_fltin
 92. NOT_READ_IN:
 93.  
 94.         JNB tick_time, NOT_TICK_TIME
 95.         CLR tick_time
 96.         JNB running, NOT_TICK_TIME
 97.         INC seconds
 98. NOT_TICK_TIME:
 99.         JNB weStart, NOT_START
 100.         SETB running
 101.         mov Phigh, #high(P_max)
 102.         mov Plow, #low(P_max)
 103. NOT_START:
 104.         JNB weStop, NOT_STOP
 105.         CLR running
 106. NOT_STOP:
 107.         JNB weReset, NOT_RESET
 108.         CLR running
 109.         mov seconds, #0
 110.         mov Phigh, #high(P_max)
 111.         mov Plow, #low(P_max)
 112. NOT_RESET:
 113.         mov rin_fltRise, #0
 114.         ;CLR rin_fltRise
 115.         jnb tick_base, NOT_ZERO_BIT
 116.         cpl seconds.7
 117.         ;CPL P1.7
 118.         ;zaneguj najstarszy bit seconds gdy tick_base=1
 119.         ;zapisz seconds na wyjsciach (write_out)
 120. NOT_ZERO_BIT:
 121.         mov a, seconds
 122.         cpl a
 123.         mov p1, a
 124.         CLR tick_base
 125.         jmp LOOP
 126. ;---------------------------------------------------------------
 127.         ;mov            a,p0    ; odczyt wej┼Ť─ç
 128.     ;    cpl     a
 129.  
 130.    ;     mov     c, acc.0        ; weStart := acc.0
 131.    ;     mov     weStart, c
 132.    ;     mov     c, acc.2        ; weReset := acc.2
 133.     ;    mov     weReset, c
 134.  
 135.     ;    jnb     weReset, nieReset ; reset == 1 ?
 136.    ;     call    RESETUJ           ; tak
 137.    ;     jmp            zapisWy
 138. ;nieReset:
 139.  
 140.         ;       jnb     weStart, nieStart ; start == 1 ?
 141.      ;   jnb     tick1s, zapisWy  ; i tick1s==1 ?
 142.     ;    clr     tick1s
 143.       ;  inc     r4
 144.         ;       jmp             zapisWy
 145.  
 146. ;nieStart:
 147.        ; mov     r3, #0    ; stop stopera, zerowanie licznika 50ms
 148.         ;clr     tick1s
 149.  
 150. ;zapisWy:
 151.       ;  mov     a, r4     ; zapis sekund na wyj┼Ťcia
 152.        ; cpl     a
 153.        ; mov     p1,a
 154. ;------------------------------------------------
 155.  
 156.  
 157. read_in:
 158.         mov a, rin_currIn ;przeniesienie aktualnego stanu wejsc
 159.         cpl a;
 160.         mov r7, a
 161.  ;       mov a, r7
 162.         XRL a, rin_prevIn        ; wyznaczenie bit├│w kt├│re sie zmienily
 163.         mov r6, a
 164.         mov b, #10000000b
 165.         mov r5, #8 ; licznik petli
 166.         mov r1, #rin_fltBuf+8
 167. rin_1:
 168.         DEC r1
 169.         mov a, r6
 170.         ANL A, B
 171.         jz RIN_2 ;SKOK JESKI ZERO jesli nie nastopila zmiana na wejsciu
 172.         mov @r1, #rin_fltinit
 173.         jmp rin_3
 174. RIN_2:
 175.         mov a, @r1
 176.         jz rin_4
 177.         dec @r1
 178. rin_4:
 179.         mov a, @r1
 180.         jnz rin_3
 181.  
 182.         mov a, b ; wczytuje maske
 183.         cpl a   ; odwraca wszystkie bity
 184.         anl a, rin_fltIn ;wczytuje wszysktie opr├│cz aktualnie zmienianego
 185.         mov r4, a ; zachowaj w r4
 186.         mov a, b  ; wczytaj maske
 187.         anl a, r7       ; akualny stan badanego wejscia
 188.         orl a, r4       ; zsumowanie ze starym
 189.         mov rin_fltin, a
 190.         jmp rin_3
 191. rin_3:
 192.         mov a, b
 193.         rr a
 194.         mov b, a
 195.         djnz r5, rin_1
 196.         mov rin_prevIn, r7 ; przeniesienie obecnego stano jako stan poprzedni r7 zamiast rin_currIn
 197.         mov a, rin_fltIn          ; skopiuj aktualnyu stan wejsc
 198.         ret
 199.         END
 200.